Kuva

Istukan villuspuuston rakenne. Äidin veri huuhtelee suoraan istukan sikiön puoleisia nukkalisäkkeitä eli villuksia.