Lääketieteen piirissä toimivat laboratoriot ovat erityisen laaduntarkkailun alaisia. Näin pitääkin olla, sillä usein sairauksien hoitoon liittyvät isot päätökset perustuvat laboratoriotutkimusten tuloksiin. Karkeita laboratoriovirheitä ei saa tapahtua, jottei tehtäisi vääriä hoitoratkaisuja.

Suomi on laboratorioiden laadunvalvonnassa Euroopan eturiviä. Meillä laaduntarkkailusta huolehtii Labquality-niminen laitos. Se toimittaa kaikille laboratorioille standardinäytteitä, joiden tulos on tiedossa. Laboratorion näytteestä tekemän analyysin pitää täsmätä Labqualityn tekemän analyysin kanssa. Labquality toimittaa laboratorioille myös testinäytteitä, joiden tulosta ei ilmoiteta. Laboratorio analysoi nämä näytteet muiden näytteiden seassa ja ilmoittaa tuloksen Labqualityyn. Siellä tarkastetaan, oliko analyysi riittävän tarkka. Testinäytteitä on mukana kaikissa analysaattoreiden tutkimussarjoissa.

Mittausten tarkkuutta tarkistetaan siis jatkuvasti. Kun Suomessa tehdään kymmeniä miljoonia tutkimuksia vuodessa, joskus harvoin jokin odottamaton tekijä voi aiheuttaa virheellisen tuloksen. Jos tulosten joukossa on jokin outo luku, laboratorio mittaa herkästi tuloksen uudestaan.

Mikään analyysilaite ei ole sataprosenttisen tarkka. Kun tutkitaan samaa näytettä eri kerroilla, tulos voi heittää prosentin pari. Sen vuoksi pienillä laboratoriotulosten muutoksilla ei ole merkitystä. Jos esimerkiksi hemoglobiiniarvo on 135 g/l ja kuukauden päästä 133 g/l, tulosten ero on 1,5 %. Laboratoriotutkimuksissa mittausvirhe on yleensä muutaman prosentin luokkaa, joten hemoglobiiniarvot sijoittuvat mittauksen virhemarginaalin sisään. Muutoksen perusteella ei siis voida päätellä, että hemoglobiiniarvo olisi pienentynyt.