• Veren punasolujen määrä (B-Eryt)
  • Viitearvot, ks Viitearvojen tulkinta
    • Miehet: 4,25–5,70 × E12/l
    • Naiset: 3,90–5,20 × E12/l

Luku ilmoittaa, paljonko punasoluja on litrassa verta. Jos arvo on esimerkiksi 5.0 × E12/l, punasoluja on 5.0 × 1012 eli 5 000 000 000 000 (5 biljoonaa) kappaletta litrassa verta ja 5 miljardia millilitrassa verta.

B-Eryt-arvoa ei juuri tarvita lääkärin työssä, sillä hemoglobiini kertoo käytännössä saman, mutta sitä käytetään "punasoluindeksien" laskemiseen.

Hematokriitti ilmoittaa, kuinka suuri tilavuusosuus verestä on punasoluja. Arvo muuttuu yleensä samassa tahdissa kuin hemoglobiini. Se on käyttökelpoinen esimerkiksi liiallisen punasolumäärän eli polysytemian toteamisessa. Tämä puolestaan voi johtua veri-, keuhko- tai sydänsairaudesta tai sitten tilapäisestä syystä, esimerkiksi oleskelusta ohuessa vuoristoilmassa.