ALAT on lyhenne sanasta alaniiniaminotransferaasi. Se on aminohappojen aineenvaihduntaan liittyvä entsyymi, joka toimii maksasolujen sisällä. ALAT-pitoisuuden määritys veriplasmasta on ensisijainen maksasoluvaurion tai -tulehduksen seulontatutkimus. ALAT-entsyymiä esiintyy erityisesti maksasoluissa, mutta pienempinä pitoisuuksina myös useissa muissa kudoksissa (lihakset, munuaiset, keuhkot, sydän).

Tulos valmistuu samana päivänä.

ALAT-arvo on normaali, kun se on pienempi kuin viitearvon yläraja.

Kohonnut ALAT-pitoisuus

Lihavuus ja alkoholin runsas käyttö ovat tavallisimpia syitä kohonneisiin ALAT-pitoisuuksiin.

Lihavuus johtaa usein maksasolujen rasvoittumiseen eli rasvamaksaan, joka jo sinänsä suurentaa ALAT-arvoja. Ylipainoisella painonpudotus korjaa arvoja hienosti. Huomattava maksan rasvoittuminen voi vuosien mittaan johtaa maksakirroosiin.

ALAT reagoi myös runsaaseen jatkuvaan alkoholin käyttöön, ei kuitenkaan kaikilla. Lyhytaikainen runsaskaan alkoholin käyttö ei kuitenkaan arvoa nosta, vaan siihen tarvitaan pidempi juomiskausi. Alkoholimaksavauriota epäiltäessä tutkitaan usein myös desialotransferriini CDT ja glutamyylitransferaasi GT. Myös perusverenkuvan osatutkimuksen, punasolujen keskitilavuuden (MCV) suureneminen saattaa viitata alkoholin haitalliseen käyttöön.

Virusten ja lääkeaineiden aiheuttamien akuuttien hepatiittien eli maksatulehdusten yhteydessä ALAT kohoaa usein noin kymmenkertaiseksi – joskus jopa 40-kertaiseksi. Kroonisessa hepatiitissa ja maksakirroosissa ALAT kertoo taudin aktiivisuudesta.

ALAT-arvon nousun voi aiheuttaa myös sepsis eli verenmyrkytys, keuhkoinfarkti (keuhkokudoksen kuolio), jotkut lihassairaudet, sappitietukos, sydämen vajaatoiminta tai munuaisten vajaatoiminta. Arvot suurentuvat hyvin aikaisin, jo ennen kuin silmien ja ihon keltaisuutta tai muita oireita voidaan todeta.

Eräät lääkkeet, luontaistuotteet, anaboliset steroidit ja huumeet voivat nostaa ALAT-arvoa.

ALAT-arvoa pidetään lievästi suurentuneena, kun se on pienempi kuin 3 kertaa viitearvo (< 3 x viitearvo) ja selvästi suurentuneena, kun se on yli 3 kertaa viitearvon (> 3 x viitearvo).