• Viitearvot (HUS) Viitearvojen tulkinta
    • Erytrosyytit: < 20 × 106/l
    • Leukosyytit: < 10 × 106/l
    • Epiteelisolut: < 10 × 106/l
    • Lieriöt: < 1 × 106/l
    • Bakteerit: negatiivinen

Kun virtsa sentrifugoidaan, putken pohjalle jää sakkaa, josta solut voidaan laskea. Näillä tutkimuksilla saadaan kemiallista seulontaa (U-KemSeul, ks. Virtsan kemiallinen seulonta (U-KemSeul)) tarkempi kuva virtsassa olevien solujen määrästä. Automaattilaskenta tunnistaa useimmat solulöydökset luotettavasti, epävarmat tarkistetaan mikroskooppitutkimuksella (U-sakka).

Punasolujen eli erytrosyyttien (Eryt) määrä virtsassa on normaalisti alle 3 kappaletta näkökenttää kohden. Näkökenttä tarkoittaa näytelasin aluetta, joka tietyllä mikroskoopin suurennuksella näkyy kerrallaan. Jos määrä on suurempi, puhutaan verivirtsaisuudesta eli hematuriasta. Jos virtsa on kirkasta mutta punasoluja löytyy, käytetään termiä mikroskooppinen hematuria. Jos virtsa on punaista, kyseessä on paljain silmin näkyvä eli makroskooppinen hematuria. Veren esiintyminen virtsassa merkitsee yleensä jotain virtsateiden sairautta ja johtaa lisätutkimuksiin Verivirtsaisuus. Ensin kuitenkin tarkistetaan, onko sittenkin kysymyksessä kuukautisvuodon tai liian voimakkaan alapesun hiertymän aiheuttama "väärä hälytys". Kuukautisten aikana näitä tutkimuksia ei siksi kannattaisi tehdäkään.

Valkosoluja eli leukosyyttejä (Leuk) voi sakassa olla korkeintaan 4 kappaletta näkökenttää kohden. Suurentunut määrä merkitsee yleensä tulehdusta tai näytteenottotekniikan puutteellisuutta, jolloin iholta on tullut soluja virtsan mukaan.

Sakassa näkyy myös muita soluja, jotka ovat hilseilleet munuaistiehyeiden ja virtsateiden seinämistä. Joitakin levyepiteelisoluja voi näkyä normaalisti. Jos niitä on paljon, merkitsee se bakteeritulehdusta tai jotain muuta tulehduksellista munuaissairautta. Sakasta voi löytyä vielä lieriöksi nimitettyjä kappaleita, jotka ovat peräisin munuaisten tiehyeistä. Näiden epiteelisolujen ja lieriöiden merkitys virtsateiden sairauksien tutkimisessa on melko vähäinen, sillä sairaudet selviävät muilla keinoin paremmin.

Virtsan sakkatutkimuksen vastauksessa ilmoitetaan usein myös nähdyt bakteerit. Jos niitä näkyy paljon, se usein merkitsee tulehdusta. Bakteeriviljely Virtsan bakteeriviljely (U-BaktVi), U -Bakteeri, viljely on tärkeämpi tutkimus, jos virtsatulehdusta epäillään.