Allergeenivasta-ainetutkimus soveltuu välittömän allergisen reaktion selvittelyyn esimerkiksi allergisen nuhan, silmätulehduksen ja astman yhteydessä.

Kun halutaan varmistaa allergia jotakin tiettyä allergeenia kohtaan, käytetään erityistestejä, jotka mittaavat tiettyjä allergian aiheuttajia kohtaan syntyneiden vasta-aineiden (immunoglobuliini E:n) määrää seerumista (ks. Allergeenivasta-aineiden määrittäminen). Tällaisia erityistestejä on satoja erilaisia, koska jokaista allergeenia varten tarvitaan oma testi. Kun vasta-ainemäärityksellä etsitään allergian aiheuttajaa, pitää osata epäillä jotakin tai joitakin tiettyjä allergeeneja, koska satojen testien käyttäminen allergeenin seulontaan ei ole mahdollista.

Jos epäilyksen alaisia allergeeneja on vain yksi tai korkeintaan muutama, vasta-ainemääritystä (esimerkiksi S-KissaE) voidaan käyttää allergian varmistamiseksi tai poissulkemiseksi Allergeenivasta-aineiden määrittäminen. Laboratoriossa on käytössä useita satoja erilaisia allergeenivaihtoehtoja. Joukossa ovat tutut koivu, leppä, timotei, pujo, kissa, koira, eräät ruoka-aineet jne., mutta mukana on myös harvinaisempia allergeeneja.

Lisäksi voidaan tutkia vasta-aineita eri allergeenien seoksille, jotka valitaan oireiden perustella. Näitä seospaketteja on erikseen esimerkiksi ruoka-aineiden, lehtipuiden siitepölyjen, heinien siitepölyjen, eläimen karvojen, höyhenten ja homeiden allergeeneja varten.

Allergiavasta-aineiden tulokset voivat olla vaikeaselkoisia, ja niiden tulkinta vaatii kokemusta allergioista ja testien tuntemusta. Eri allergeeneja vastaan syntyneiden IgE-vasta-aineiden määrien perusteella ei voida yksiselitteisesti päätellä, kuinka varmasti henkilö saa oireita kustakin allergeenista.

Viime vuosina on tullut käyttöön allergeenikomponenttien täsmädiagnostiikka, jossa tutkitaan IgE-vasta-aineiden muodostumista yksittäisiä allergeenimolekyylejä (komponentteja) kohtaan. Yhdessä allergeenilähteessä on yleensä useita kymmeniä yksittäisiä allergeenikomponentteja.