Covid-19-PCR-testi (CV19NhO, koronavirusnukleiinihappo)

Näyte otetaan nenänielusta ja se tutkitaan nukleiinihapon osoitustestillä (PCR). Vastauksen saaminen vie tällä hetkellä yleensä 1–2 vuorokautta.

PCR tulee englannin kielen sanoista polymerase chain reaction. Testissä viruksen perintöaines monistetaan useita kertoja. Se tekee testistä hyvin herkän ja tarkan. Se tunnistaa tarkasti juuri Covid-19-viruksen, eikä poimi muita saman tyyppisiä viruksia. Suomessa käytössä olevat PCR-testit tunnistavat myös viruksen muunnokset eli niin sanotut variantit. PCR testien tekeminen vaatii aikaa aina useammasta tunnista noin vuorokauteen ja PCR testit tehdään aina laboratorioissa eli ne eivät ole ns. kotitestejä.

Jos halutaan tunnistaa mistä virusmuunnoksesta eli variantista on kyse, pitää näytteen tutkimusta vielä jatkaa ns. sekvensoimalla. Sekvensoimalla voidaan määrittää viruksen emäsjärjestys. Osa positiivisista näytteistä aina myös sekvensoidaan, jotta nähdään mikä virusmuunnos taudin on milloinkin aiheuttanut. Sekvensointiin Suomessa menee vain pieni määrä positiivisista koronaviruslöydöksistä. Sekvensoisi vaatii aikaa ja vastauksen saaminen kestää yleensä yli viikon eikä se vaikuta yksittäisen potilaan hoitoon.

Covid-19-antigeenitesti

Antigeenitestit tunnistavat hengitystie-eritenäytteestä viruksen proteiineja eli antigeenejä. Niitä syntyy, kun virus lisääntyy tartunnan saaneen henkilön hengitysteiden epiteelisoluissa. Antigeenitestit ovat usein nopeampia kuin nukleiinihapon osoitustestit.

Useimpien testien kohdalla tulos valmistuu 10–30 minuutissa. Ne eivät aina ole yhtä herkkiä viruksen tunnistamisessa kuin nukleiinihapon osoitustestit. Antigeenitestien suorituskyvyissä on eroja, mutta useimmiten ne ovat tarkkuudeltaan kuitenkin PCR-testien tasoisia. Ne havaitsevat noin 85–95 prosenttia PCR-testeissä todetuista tartunnoista. Tämä tarkoittaa, että jos ne tunnistavat tartunnan se todennäköisesti on Covid-19-tartunta.

Antigeenitestit ovat luotettavimmillaan, kun niitä käytetään 5 vuorokauden sisällä oireiden alusta.

Covid-19-vasta-aineiden testaus (S -CV19Ab, vasta-aineet seerumista)

Vasta-aine testi tehdään verinäytteestä. Vasta-aineita testataan, jos halutaan tietää, onko henkilö sairastanut COVID-19 infektion aiemmin. Vasta-ainetestit eivät ole infektion alkuvaiheessa luotettavia.

Ajoittain on tilanteita, joissa -CV19NhO-testiä ei ole otettu tai se on ollut otettaessa negatiivinen ja silti vakavat tai pitkittyneet oireet viittaavat todennäköiseen COVID-19-tartunaan. Silloin voidaan tutkia virusta vastaan syntyneitä vasta-aineita. Vasta-aineiden testaus ei ole kovin luotettava, jos taudin todennäköisyys ei ole korkea. Siksi niitä tulee käyttää harkiten ja niiden tulkitseminen ei ole välttämättä helppoa.

Vasta-aineita on yleensä osoitettavissa 2–3 viikon kuluttua oireiden alkamisesta. Oireettomana tai lieväoireisena sairastetun infektion toteamisessa testin herkkyyttä ei riittävästi tunneta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan vasta-aineet ovat mitattavissa ainakin 6–12 kuukautta sairastetun koronavirustaudin jälkeen. Uutta tartuntaa vastaan saatua suojan vahvuutta tai kestoa ei vasta-ainetestin perusteella voida suoraan arvioida. Osa vasta-ainetesteistä pystyy erottamaan rokotuksen synnyttämät vasta-aineet sairastetun infektion synnyttämistä vasta-aineista. Vasta-ainetesteistä saadaan suurin hyöty, kun tutkitaan väestötason immuniteettiä ei niinkään yksittäisen henkilön suojan vahvuutta.

Koronaviruksen kotitestit

Markkinoilla on kotitestejä, joiden herkkyys viruksen havaitsemisessa vaihtelee. Ne ovat yleensä myös ns. antigeenitestejä. Näyte kannattaa ottaa tarkasti ohjeiden mukaisesti, koska silloin se on tarkimmillaan.

On olemassa myös kotona tehtäviä vasta-aine testejä. Ne tehdään sormenpääverinäytteestä. Vasta-aineet nousevat veressä havaittavalle tasolle vasta-ainetyypin mukaan noin viikon–kolmen kuluessa tartunnasta. Näitä ei ole hyötyä parhaillaan olevan koronainfektion toteamisessa.

Kun harkitset kotitestin ostoa, sinun kannattaa varmistaa, että testi on luotettava. THL:n sivuilla on ohjeita kotitestaukseen ja luotettavan testin valintaan.