Kuva

Hengityselimet

Ihmisen elintoiminnoille on välttämätöntä, että solut saavat jatkuvasti happea. Jos hapensaanti estyy hengityksen ja verenkierron vakavien häiriötilojen vuoksi, solut alkavat vaurioitua nopeasti.

Heikoimmin hapenpuutetta sietävät aivokudoksen solut, jotka vaurioituvat jo 4–6 minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä. Koska aivojen alueella veressä on happea vain 10–15 sekunnin tarvetta varten, autettava menettää nopeasti tajuntansa.

Hengitysvaikeudet

Hengitysvaikeudet voivat johtaa vakavaan hapenpuutteeseen, minkä vuoksi hengityksen jatkuminen tai hapen saanti on turvattava heti.

Hengitysvaikeuden syitä

 1. Hengityseste, joka johtuu
  • tajuttomuudesta, jolloin nielun lihakset veltostuvat ja autettavan kielen tyviosa painuu taaksepäin nieluun estäen hengityksen
  • vierasesineestä, oksennuksesta tai verestä hengitysteissä
  • hengitysteiden vammasta, esimerkiksi kasvo- tai rintakehävamman yhteydessä.
 2. Hengityslama, joka johtuu
  • aivovammasta
  • selkäydinvammasta
  • aivoverisuonten tukoksesta tai aivoverenvuodosta
  • myrkytyksestä.
 3. Hengitystiesairaus, kuten
  • äkillinen hengitystieinfektio
  • krooninen keuhkosairaus, astma
 4. Sydänsairaus, kuten

Hapenpuute ei aina johdu hengitysvaikeudesta. Sen syynä voi olla myös häkämyrkytys tai hukkuminen (ks. Toiminta ensiaputilanteissa).

Hengitysvaikeuden oireet

 • Hengitys ei ole normaalia. Se on korisevaa, vinkuvaa tai muuten äänekästä. Hengitys voi olla pinnallista tai haukkovaa, nopeaa tai hidasta.
 • Autettavalla on hengenahdistusta, hänen on vaikea puhua, ja hän on hätäinen ja tuskainen.
 • Autettavan kasvot voivat olla hapenpuutteen takia harmaat tai sinertävät.

Vierasesine hengitysteissä

Ruoanpala, nappi, makeinen tai muu vastaava voi joskus jäädä syvälle nieluun kurkunpään korkeudelle ja tukkia hengitystiet. Nieluun kiinni jäänyttä palaa ei tavallisesti näe suuhun katsottaessa, eikä sitä pysty poistamaan sormin. Hengitystiet tukkiva vierasesine aiheuttaa äkillisen hengityspysähdyksen ja tukehtumisvaaran.

Oireet, kun hengitysteissä on vierasesine

 • Autettava ei pysty yskimään, puhumaan eikä hengittämään.
 • Autettava on hätääntynyt, koska tuntee tukehtuvansa.
 • Huulet ja kasvot muuttuvat sinertäviksi.
 • Autettava menettää tajuntansa.

Toimi näin, kun hengitysteissä on vierasesine

Aikuinen

 • Kehota tajuissaan olevaa autettavaa yskimään.
 • Jos tila heikkenee, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Asetu tämän jälkeen autettavan taakse ja toimi kuvien osoittamalla tavalla.
Kuva

Taivuta autettavan ylävartaloa alaspäin. Tavoitteena on saada pään taso ylävartaloa alemmaksi ja saada painovoima auttamaan vierasesineen irtoamista. Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin.

Kuva

Jos lyönnit lapaluiden väliin eivät auta, käytä Heimlichin otetta. Aseta takakautta toinen käsi nyrkissä autettavan pallealle (ylävatsalle) ja tartu nyrkkiin toisella kädellä. Nykäise kahden nyrkin otteella taakse–ylös. Toista nykäisyjä tarvittaessa 5 kertaa. Jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä lapaluiden väliin, 5 nykäisyä taakse–ylös. Jos autettava menee tajuttomaksi, aseta hänet selälleen ja aloita painelu- ja puhalluselvytys. Elvytysrytmi on 30 painelua, 2 puhallusta.

Lapsi, leikki-ikäinen

 • Ota lapsi syliisi ja pidä lapsen pään taso vartaloa alempana.
 • Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyöntivoima lapsen kokoon.
 • Jos tämä ei auta vierasesineen irrottamiseksi, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Ellei vierasesine irtoa eikä lapsi ala hengittää, käytä Heimlichin otetta (ks. kuva Jos lyönnit lapaluiden väliin eivät auta, käytä Heimlichin o).
 • Jos lapsi menee tajuttomaksi, aloita painelu- ja puhalluselvytys. Elvytysrytmi on 5 alkupuhalluksen jälkeen 30 painelua, 2 puhallusta.
Kuva

Vierasesine hengitysteissä: ensiapu leikki-ikäisellä

Vauva, alle 1-vuotias

 • Ota lapsi syliisi ja pidä lapsen pään taso vartaloa alempana.
 • Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyöntivoima lapsen kokoon.
 • Jos tämä ei auta vierasesineen irrottamiseksi, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Käännä tämän jälkeen vauva selälleen päätä ja niskaa tukien ja paina kahdella sormella rintalastan alaosaa 5 kertaa.
 • Jos tämä ei auta, vuorottele 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 5 painelua rintalastaan.
 • Jos lapsi menee tajuttomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys. Elvytysrytmi on 5 alkupuhalluksen jälkeen 30 painelua ja 2 puhallusta.
Kuva

Vierasesine hengitysteissä: ensiapu vauvalla

Hengitystieinfektio

Hengitystieinfektio aiheuttaa etenkin lapselle turvotusta kurkunpään seutuun. Kurkunpään tulehduksessa tavallisia oireita ovat yöllä alkava hengenahdistus, vinkuva sisäänhengitys, "haukkuva" yskä ja kuume. Lapsen itku vaikeuttaa jo ennestään vaikeaa hengitystä.

Toimi näin hengitystieinfektion aiheuttamassa hengenahdistuksessa

 • Nosta lapsi istuvaan asentoon ja rauhoita häntä.
 • Anna lapsen hengittää viileää ulkoilmaa tai anna hänelle höyryhengitystä. Viileä ulkoilma on parempi vaihtoehto, kun hengittäminen on vaikeaa. Viileässä kurkunpään seudun turvotus laskee nopeammin kuin lämpimässä. Höyrystyvää ilmaa syntyy, kun olet lapsen kanssa virtaavan lämpimän veden läheisyydessä, kuten esimerkiksi kylpyammeen tai suihkun vieressä. On kuitenkin varottava aiheuttamasta palovammoja.
 • Soita hätänumeroon 112, jos hengenahdistus ei mene nopeasti ohi ja tilanne selvästi vaikeutuu tai jos lapsen tajunnantaso laskee ja lapsi on kovin unelias.

Krooninen keuhkosairaus

Kroonista keuhkosairautta (astma tai keuhkoahtaumatauti) sairastavan hengitys voi joskus yllättäen vaikeutua, jolloin hän tarvitsee apua. Hengitysteiden lihakset supistuvat kohtauksen aikana voimakkaasti. Hengitysvaikeuden voivat laukaista monet eri tekijät, kuten allergia, hengitystieinfektio, pakkasilma tai fyysinen rasitus. Selvää syytä ei ole aina helppo osoittaa.

Vaikeutuneen astman ja keuhkoahtaumataudin oireet

 • Autettavan on vaikea hengittää; etenkin uloshengitys on pitkä ja vinkuva.
 • Puhuminen on vaikeaa, ja autettava on ahdistunut.
 • Hengitys ja sydämen syke nopeutuvat.
 • Autettava on väsynyt, ja tajunnan taso vaihtelee.
 • Huulet sinertävät.
 • Autettavaa uhkaa hengityspysähdys.

Toimi näin, kun kyseessä on vaikeutunut krooninen keuhkosairaus

 • Anna autettavan valita hyvä asento, joka säästää hänen voimiaan hengitystyöhön.
 • Huolehdi huoneen tuuletuksesta, jotta autettava voi hengittää raitista ilmaa.
 • Jos autettavalla on krooniseen keuhkosairauteen lääkitys, auta häntä ottamaan sitä ohjeen mukaisesti.
 • Soita hätänumeroon 112, jos vaikeutunut hengitys ei korjaannu nopeasti tai tilanne pahenee.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Hyperventilaatio

Hyperventilaatiolla tarkoitetaan tihentynyttä hengitystä, jonka syynä voi olla hapenpuute. Tällöin henkilö hengittää nopeammin saadakseen enemmän happea. Hyperventilaation syynä voivat olla keuhkokuume, krooninen keuhkosairaus tai sydänsairaus. Sen voi aiheuttaa myös hengenvaarallinen keuhkoveritulppa eli embolia.

Hyperventilaatio-oireyhtymässä veren matala hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa hengitysoireiden lisäksi sydämentykytystä, huimausta, heikotusta sekä sormien ja huulten pistelyä. Taustalla on usein paniikkihäiriö. Tila ei ole vaarallinen, ja autettava tietää usein itse, miten tulee toimia.

Toimi näin hyperventilaatiossa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Auta henkilö puoli-istuvaan asentoon.
 • Rauhoita autettavaa.
 • Valvo autettavan hengitystä ja verenkiertoa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Toimi näin, kun autettavalla on lääkärin jo aiemmin toteama hyperventilaatio-oireyhtymä

 • Keskustele ystävällisesti mutta määrätietoisesti henkilön kanssa.
 • Yritä saada hänet puhumaan, sillä puhe muodostuu uloshengityksen aikana ja autettava ei puhuessaan voi hengittää sisään. Puhuttamalla autettavaa voit saada tilanteen korjatuksi.
 • Jos henkilö ei rauhoitu ja hengitysvaikeus jatkuu, soita 112:een.
 • Ohjaa henkilö tarvittaessa lääkäriin.

Verenkierron häiriöt

Solujen hapentarpeen turvaaminen ja solutoimintojen ylläpitäminen vaatii toimivaa verenkiertoa. Sydän ja verisuonisto toimivat suljettuna putkistona, jossa sydän pitää veren liikkeellä.

Säännöllisin väliajoin sydän lähettää sähköisen impulssin, joka saa aikaan sydämen supistumisen ja paineaallon, jonka voimme tuntea sykkeenä esimerkiksi rannevaltimolta tai kaulavaltimolta. Aikuisen normaali syketaajuus on noin 60–80 ja pikkulapsen noin 100 kertaa minuutissa.

Kuva

Sydän ja suurimmat verisuonet

Kun tunnustelet sykettä, kiinnitä huomio siihen, onko syke nopea vai hidas, voimakas vai heikko, säännöllinen vai epäsäännöllinen. Tunnet myös sen, onko iho kuiva vai kostea, lämmin vai kylmä.

Terveellä nuorella henkilöllä verenpaine on yleensä 120/80 mmHg (elohopeamillimetriä). Korkeampi arvo kuvaa ns. systolista painetta eli painetta sydämen supistuessa, ja alempi arvo kuvaa ns. diastolista painetta eli lepopainetta. Verenpaine on erilainen eri ikäkausina ja yleensä kohoaa iän lisääntyessä.

Kuva

Sykkeen voit helposti mitata joko ranteen sisäpuolelta, noin 5 cm peukalon tyvestä kyynärtaipeeseen päin, tai kaulavaltimon alueelta niin sanotun aataminomenan vierestä.

Kuva

Vauvan sykkeen voit mitata olkavarren sisäsivulta.

Sokki

Sokki on eri syistä aiheutuva verenkierron häiriötila, jossa solut joutuvat vakavaan hapenpuutteeseen.

Sokin syyt

 • Suuret verenvuodot, jos menetetty verimäärä on 20 % tai enemmän
 • Laajojen palovammojen aiheuttama nestehukka
 • Rajun ripulin tai runsaan oksentelun aiheuttama nestehukka
 • Sydämen pumppausvoiman pettäminen esimerkiksi sydäninfarktissa
 • Vaikea infektio
 • Voimakas allerginen reaktio, anafylaktinen sokki, esimerkiksi lääkeaineesta, hyönteisen pistosta tai ruoka-aineista

Sokin oireet

Sokin oireet ovat melko samanlaiset riippumatta sen syystä. Sokki voi kehittyä hyvin nopeasti.

 • Syke on nopea ja heikosti tunnettavissa.
 • Iho ja raajojen kärkiosat ovat aluksi viileät, myöhemmin kalpeat ja kylmänhikiset.
  • Kuumeisella infektiopotilaalla raajat ovat sokissakin lämpimät.
 • Hengitys on tihentynyt.
 • Autettava on levoton ja tuskainen, myöhemmin sekava.
 • Janon tunne ja pahoinvointi ovat mahdollisia.
 • Tajunnan häiriöt ovat tavallisia vakavassa sokissa.

Toimi näin, kun autettavalla on uhkaavan sokin oireita

 • Tyrehdytä verenvuodot.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Aseta autettava pitkälleen, jotta matalakin verenpaine riittäisi turvaamaan aivojen verenkierron.
 • Käännä tajuton, hengittävä autettava kylkiasentoon.
 • Tarkkaile hengitystä ja huolehdi siitä, että hengitystiet pysyvät auki.
 • Mikäli autettavalla ei ole vamman merkkejä, voit kohottaa hänen jalkojaan ensiapuna.
 • Kipu pahentaa sokkia. Kipua vähentävät autettavan varovainen käsittely ja murtumien tukeminen.
 • Suojaa autettava kylmältä ja eristä hänet kylmästä alustasta.
 • Rauhoita autettavaa keskustelemalla hänen kanssaan. Auttajan luoma turvallisuus estää osaltaan sokin pahenemista.
 • Älä anna sokkitilassa olevalle mitään suun kautta, vaikka hän valittaa janoa. Juominen johtaa sokkia pahentavaan oksenteluun, koska vakavasti sairaalla suolisto on lamaantunut.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Anafylaktinen sokki

Anafylaksialla tarkoitetaan koko elimistöön kohdistuvaa nopeaa vasta-aineen laukaisemaa reaktiota. Esimerkiksi jokin lääke, ampiaisen tai mehiläisen pisto tai ruoka-aine voi muutamassa sekunnissa tai minuutissa aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion, anafylaktisen sokin.

Anafylaktisen sokin oireet kehittyvät nopeasti

 • Autettavalla voi olla hengitysvaikeuksia.
 • Kasvot, kieli, suun limakalvot ja nielu voivat turvota.
 • Autettavalla voi olla nokkosrokkotyyppistä ihottumaa.

Toimi näin anafylaktisessa sokkitilanteessa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Jos autettavalla on hengitysvaikeuksia, aseta hänet puoli-istuvaan asentoon.
 • Aseta autettava tarvittaessa pitkälleen, jotta matalakin verenpaine riittäisi turvaamaan aivojen verenkierron.
 • Jos autettavalle on määrätty adrenaliinia ensiapulääkkeeksi ja hänellä on lääke mukana, anna adrenaliinipistos välittömästi. Jos tämä ei auta, anna uusi pistos 5 minuutin kuluttua.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Äkillinen rintakipu

Rintakipu on aina vakava oire. Välitöntä ensiapua vaativat rintakivut, joiden syynä on sydäninfarkti tai angina pectoris -tyyppinen rintakipu, johon kaksi omaa "nitroa" ei auta.

Sepelvaltimotukoksessa sydänlihaksen jokin osa vaurioituu hapenpuutteesta. Nopealla hätäilmoituksen teolla voit huomattavasti parantaa autettavan selviämisennustetta ja kuntoutumista. Nopea kuljetus sepelvaltimoiden pallolaajennushoitoon tai ammattiauttajien aloittama liuotushoito heti tapahtumapaikalla vähentää sydänlihaksen vaurioita.

Tavallisin äkkikuoleman syy on sepelvaltimotaudin aiheuttama sydämen pumppaustoiminnan keskeytyminen.

Sydäninfarktin oireet

 • Kova, puristava rintakipu, joka voi säteillä käsivarteen, kaulalle, lapaluiden seutuun tai hartioihin
 • Autettava on tuskainen, kylmännihkeä ja usein pahoinvoiva.
 • Autettavalla voi olla hengenahdistusta.
 • Diabetesta sairastavilla ja vanhuksilla ei sydäninfarktille tyypillisiä oireita voida aina selvästi havaita.
 • Naisilla on usein hyvin epätyypillisiä oireita.
Kuva

Rintakivun säteilyalueet sydäninfarktissa

Toimi näin rintakiputilanteessa

 • Soita hätänumeroon 112, jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on rintakipuja.
 • Soita hätänumeroon 112, jos "nitrolääkitystä" käyttävän henkilön omat lääkkeet (kaksi nitroa parin minuutin välein) eivät auta.
 • Rauhoita autettavaa ja aseta hänet ehdottomaan lepoon. Kivuttomin asento on yleensä puoli-istuva.
 • Jos oireet ovat selvät, anna autettavalle 150–300 mg asetyylisalisyylihappoa sisältävää lääkettä pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna (mm. ASA-Ratiopharm®, Aspirin®, Disperin®, Primaspan®). Lääke pienentää sydänlihasvaurioita. Älä anna autettavalle asetyylisalisyylihappoa, jos rintakivun syy on epäselvä. Älä anna asetyylisalisyylihappoa, jos autettava on sille allerginen.
 • Jos autettava menee elottomaksi (ei herää, ei hengitä normaalisti), soita 112:een ja aloita painelu-puhalluselvytys.
 • Soita uudestaan hätänumeroon 112 aina, jos autettavan tilanne muuttuu.

Rytmihäiriö

Monet kokevat joskus sydämensä lyövän poikkeuksellisen hitaasti, nopeasti tai epäsäännöllisesti. Jos nämä tuntemukset kestävät vain hetken, ne ovat yleensä vaarattomia eivätkä tarvitse mitään hoitoa. Usein niiden syynä voi olla kahvin tai alkoholin nauttiminen tai valvominen. Jos henkilöllä on todettu aiemmin sydämessä rytmihäiriöitä, hän voi ottaa siihen määrättyä lääkettä ohjeen mukaan.

Jos rytmihäiriötuntemukseen liittyy hengitysvaikeus, rintakipu tai hyvin heikko olo, on syytä soittaa hätänumeroon 112.

Aivoverenkierron häiriöt

Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa aiheuttaa aivoverenkierron häiriön, joka voi johtaa aivohalvaukseen.

Aivoverenkiertohäiriöiden tunnistaminen ja pikainen hoidon aloittaminen parantavat autettavien ennustetta ratkaisevasti. Pysyvät vauriot jäävät mahdollisimman pieniksi, jos ammattiapua saadaan nopeasti paikalle. Jo kymmenen minuutin viive lisää pysyvien vaurioiden mahdollisuutta.

Jos oireet häviävät nopeasti, on kyseessä ohimenevä aivoverenkierron häiriö, mutta siinäkin tapauksessa on syytä hakeutua hoitoon.

Kuva

Aivoveritulppa aiheutuu valtimon tukkeutumisesta, jolloin osa aivokudoksesta vaurioituu hapen puutteen vuoksi.

Aivoverenkierron häiriön oireet

 • Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja päänsärky, joka varsinkin aivoverenvuodossa alkaa äkillisesti.
 • Äkillinen toispuolinen halvaus tai lihasheikkous, mikä ilmenee käden ja jalan voimattomuutena ja liikkumattomuutena. Tämän voi todeta kokeilemalla autettavan käsien puristusvoimaa.
 • Suupieli roikkuu, nieleminen on vaikeaa.
 • Puhe on puuromaista tai autettava ei pysty puhumaan.
 • Tajunnan tason muutokset: autettava voi mennä tajuttomaksi.
 • Aivoverenkierron häiriön oireiden tunnistamisessa auttaa ns. FAST-muistisääntö:
  • F = face (kasvot): pyydä autettavaa hymyilemään – roikkuuko toinen suupieli?
  • A = arms (käsivarret): pyydä autettavaa nostamaan molemmat käsivarret suorina ylös – jääkö toinen roikkumaan alemmas?
  • S = speech (puhe): pyydä autettavaa toistamaan yksinkertainen lause – onko puhe puuromaista tai epäselvää?
  • T = time (aika): jos havaitset minkä tahansa näistä oireista, soita välittömästi hätänumeroon 112.

Toimi näin aivoverenkierron häiriössä

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Aseta autettava ehdottomasti lepoon ja rauhoita häntä.
 • Valvo hengitystä ja verenkiertoa (ks. Peruselvytys).
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Tajunnan häiriöt

Tajunnan häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai hitaasti. Tämän vuoksi auttajan on seurattava autettavan tajunnassa tapahtuvia muutoksia, kunnes vastuu autettavasta siirtyy ammattiauttajalle.

Tajuttomuuden syitä ovat mm. seuraavat:

Tapahtumapaikalla on pyrittävä selvittämään, mikä on ollut tajuttoman terveydentila ennen tajuttomuutta. Onko hänellä mahdollisesti pysyviä sairauksia, joista tajuttomuus voisi johtua? Tajuttomuus voi johtua myös muista syistä. Apua on annettava heti, ja tajuttoman ensiapu on syystä riippumatta aina sama.

Pyörtymistä ennakoivat oireet (presynkopee)

Pyörtymistä ennakoivia oireita voivat olla

 • Heikotus
 • Huimaus
 • Pahoinvointi
 • Hikoilu

Toimi näin pyörtymistä ennakoivissa tilanteissa

Kuva

Pyörtymistä ennakoivien oireiden (presynkopee) lievittäminen.

Pyörtymistä ennakoivia oireita voi yrittää lievittää yksinkertaisilla vastaponnistusliikkeillä.

 1. Kyykisty. Kyykistyminen saattaa auttaa tasoittamaan verenpainetta ja helpottaa pyörtymisen tunnetta.
 2. Jännitä käsivarsia pitäen kädet tartuntaotteella yhdessä ja vedä samalla käsiä toisistaan poispäin.
 3. Seiso jalat ristissä jännittäen samalla jalkojen, vatsan ja pakaran lihaksia.

Pyörtyminen

Tavallinen pyörtyminen on lyhytaikainen tajuttomuus, joka aiheutuu aivojen verensaannin hetkellisestä häiriöstä. Syynä pyörtymiseen voivat olla kipu, jännitys tai vain pitkään paikallaan seisominen, erityisesti lämpimässä säässä. Kun lämpökuormituksen vaikutuksesta verenkierto ohjautuu paljolti iholle ja alaraajoihin, aivojen verensaanti heikkenee hetkellisesti ja seuraa äkillinen lyhytkestoinen tajunnan menetys.

Pyörtymisen oireet

 • Heikotus, kalpeus ja huimaus
 • Lyhytkestoinen tajunnan menetys

Toimi näin pyörtymistilanteissa

 • Poissulje elottomuus ja tarkista, että autettava hengittää.
 • Sisätiloissa viilennä huonetta avaamalla ikkuna.
 • Avaa kaulus ja mahdolliset kiristävät vaatteet.
 • Jos autettava ei virkoa muutamassa minuutissa, on kysymyksessä muu tila kuin pyörtyminen.

Tajuttomuus

Tajuton henkilö on tukehtumisvaarassa, sillä nielun lihakset ovat tajuttomalla veltot ja kieli pyrkii painumaan syvälle nieluun. Erityisen suuri tukehtumisvaara on silloin, jos tajuton makaa selällään tai pää on etukenossa. Henkilö on tajuton, jos häntä ei saada hereille puhuttelemalla ja ravistelemalla, mutta hän hengittää. Tajuton on aina käännettävä kylkiasentoon.

Kuva

Tajuttoman kurkunpään lihakset veltostuvat ja kieli pyrkii painumaan nieluun. Pään taivuttaminen taaksepäin avaa nielun ja hengitys voi kulkea vapaasti.

Toimi näin, kun autettava on tajuton

 • Soita hätänumeroon 112, jos autettava ei herää puhutteluun ja ravisteluun.
 • Avaa hengitystiet ja tarkista, hengittääkö autettava normaalisti (ks. Peruselvytys).
 • Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Muista, että tajuttomalle ei saa tukehtumisvaaran vuoksi antaa mitään suuhun, ei edes lääkkeitä.

Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon

Kuva

Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja toinen käsi rinnan päälle.

Kuva

Nosta autettavan taaempi polvi koukkuun. Tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet kylkiasentoon.

Kuva

Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.

Kuva

Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin. Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.

Kouristelu

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa autettavalle tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia, joihin voi liittyä myös tajuttomuutta. Kouristusten syyn löytäminen vaatii usein jatkotutkimuksia.

Kouristelun syynä voivat olla epilepsia, aivoverenvuoto, aivokasvain tai aivojen tulehdustaudit. Myös alkoholin pitkäaikaisen käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa kouristuskohtauksia.

Korkea kuume voi aiheuttaa pienille lapsille kouristuksia. Kuumekouristus voidaan usein ehkäistä pitämällä lapsen hoitoympäristö viileänä kuumeen aikana. Myös voimakkaan itkukohtauksen aikana lapsen hengitys voi salpautua, jolloin hän muuttuu kasvoiltaan sinertäväksi, menee tajuttomaksi ja kouristaa muutaman kerran raajojaan. Tilanne voi näyttää vanhemmista vakavalta, mutta kohtaus menee ohi itsestään. Jos kohtaus ei hellitä muutamassa minuutissa ja kyseessä ei ole itkukouristus (affektikramppi), on soitettava hätänumeroon 112.

Epileptisellä kohtauksella tarkoitetaan ohimeneviä aivotoiminnan häiriöitä, jotka johtuvat poikkeavasta purkauksellisesta aivosähkötoiminnasta. Purkaus saattaa levitä alkamiskohdastaan laajemmalle aivoissa, ja sen sijainnista ja leviämisalueesta riippuu, minkälaisia oireita kohtauksen aikana ilmaantuu.

Tavallisimpia kohtausoireita ovat tajunnan häiriöt, kouristelu, aistihäiriöt ja käyttäytymisen häiriöt. Kuka tahansa voi saada yhden epileptisen tajuttomuus-kouristuskohtauksen elämänsä aikana esimerkiksi runsaan valvomisen tai stressin johdosta tai alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön seurauksena. Epilepsiasta puhutaan vasta, kun henkilöllä on toistuva taipumus saada kohtauksia ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Useimmat epilepsiaa sairastavista pysyvät lääkityksellä kohtauksettomina.

Kouristelu on aina vakava oire, ja autettava on toimitettava sairaalaan, ellei hänen tiedetä sairastavan epilepsiaa.

Tajuttomuus-kouristuskohtauksen oireet

 • Henkilö menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.
 • Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kun kouristuskohtaus on alkanut, sitä ei voi pysäyttää. Kouristelu kestää yleensä vain 1–2 minuuttia.

Toimi näin tajuttomuus-kouristuskohtauksessa

 • Huolehdi, ettei henkilö kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään, mutta älä yritä estää kouristusliikkeitä.
 • Kouristelevan suuhun ei pidä työntää mitään, sillä se vaikeuttaa hengitystä.
 • Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät.
 • Tee hätäilmoitus numeroon 112.
 • Jos autettava ei kouristuskohtauksen jälkeen hengitä eikä hänellä ole verenkierron merkkejä, aloita painelu-puhalluselvytys. Muista, että 5 % sydänpysähdyksistä alkaa hapenpuutteesta johtuvilla kouristuksilla.
 • Jos epilepsiaa sairastavan kohtaus menee itsestään ohi, varmista, että henkilö on täysin toipunut, ennen kuin lähdet paikalta.

Tajunnan hämärtymiskohtaus

Tajunnan hämärtymiskohtauksen oireet

 • Kohtauksen aikana autettava vaikuttaa sekavalta. Hän saattaa toistaa tiettyä mekaanista liikettä, esimerkiksi kävellä päämäärättömästi, hieroa käsiään, nyppiä vaatteitaan tai maiskutella.
 • Sairastunut ei tiedä, mitä tapahtuu, eikä pysty vastaamaan kysymyksiin.

Toimi näin

 • Pysyttele kohtauksen saaneen lähettyvillä ja yritä tarvittaessa varovasti ohjailla häntä niin, ettei hän vahingoita itseään. Kohtaus kestää yleensä vain muutaman minuutin.
 • Älä yritä estää kohtauksen saaneen liikkumista, sillä hän todennäköisesti vastustaa sinua.
 • Tee hätäilmoitus numeroon 112, jos tilanne ei ole ohi 5 minuutin kuluessa. Tämäkin kouristuskohtaus voi olla hyvin vakava pitkään jatkuessaan.
 • Jos epilepsiaa sairastavan kohtaus menee itsestään ohi, varmista, että henkilö on täysin toipunut, ennen kuin lähdet paikalta.

Diabetes

Tajuttomuuden syynä voi olla verensokerin epätasapaino. Ihmisen veren sokeripitoisuuden pitää pysyä tiettyjen raja-arvojen välillä. Veren sokeripitoisuutta säätelee insuliini, jota haima erittää.

Diabetesta on kahta päätyyppiä: tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes. Yhteistä molemmille on aineenvaihdunnan häiriö, jonka takia veren sokeripitoisuus nousee liian suureksi. Tyypin 1 insuliini-diabeteksen hoidossa korvataan puuttuva insuliinineritys lääkityksellä, ja tyypin 2 diabetesta voidaan hoitaa lääkkeettömästi tai tablettilääkityksellä.

Liian matala verensokeri

Insuliinituntemus tarkoittaa insuliinisokkia edeltäviä hälytysmerkkejä, jolloin diabetesta sairastava voi vielä estää verensokerin laskun nauttimalla nopeasti ruokaa tai juomaa.

Jos veren sokeripitoisuus on jo liian pieni, aivot eivät saa enää tarpeeksi ravintoa ja henkilö menee tajuttomaksi insuliinisokin takia. Sokki on mahdollinen silloin, kun autettava käyttää joko insuliinia tai haiman insuliinineritystä lisääviä tabletteja ja on laiminlyönyt syömisen. Myös liiallinen liikunta, alkoholikäyttö tai raskaus voivat aiheuttaa verensokerin laskun.

Oireet

 • Hikoilu, heikotus, vapina, kalpeus
 • Poikkeava käytös: ärtyisyys, levottomuus
 • Epäselvä puhe
 • Näön hämärtyminen ja kaksoiskuvat
 • Horjuva liikkuminen

Toimi näin, kun verensokeri on liian matala

 • Jos autettava on tajuissaan ja pystyy itse pitämään lasia kädessä, anna sokeripitoista juotavaa tai syötävää, esimerkiksi 4–8 sokeripalaa tai glukoositabletteja, lasillinen mehua, jotain maitotuotetta tai virvoitusjuomaa (ei kevytjuomaa) tai pieni suklaapatukka (muista, että hunaja voi aiheuttaa allergisen reaktion).
 • Elleivät oireet helpotu 15 minuutissa, anna lisää saman verran juotavaa tai syötävää kuten edellä.
 • Jos autettava on lapsi ja häntä on vaikea saada nielemään, laita puoli teelusikallista sokeria hänen kielensä alle.
 • Jos autettava menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112.
 • Tajuttomalle autettavalle ei koskaan saa laittaa mitään suuhun tukehtumisvaaran takia.
 • Käännä autettava kylkiasentoon, ja huolehdi hengityksestä.

Liian korkea verensokeri, happomyrkytys

Happomyrkytys syntyy hitaasti, ja se on insuliinisokkia harvinaisempi. Diabetesta sairastavalla veren sokeripitoisuus on tällöin erittäin suuri, ja virtsaan erittyy sekä sokeria että ketoaineita eli happoja. Insuliinin puuttuminen johtaa ensin happomyrkytykseen ja lopulta tajuttomuuteen eli koomaan. Tila kehittyy hitaasti ja voi olla hengenvaarallinen. Se vaatii aina sairaalahoidon.

Oireet

 • Runsas juominen ja tiheä virtsaaminen
 • Väsymys, pahoinvointi
 • Vatsakivut
 • Iho on punakka
 • Hengitys on syvä ja siinä on asetonin haju
 • Uneliaisuus ja tajunnan häiriöt, tajuttomuus

Toimi näin happomyrkytystilanteessa

 • Soita numeroon 112.
 • Jos autettava on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja huolehdi hengityksestä.