Arvioitujen terveysongelmien ilmaantuminen 100 000:ta tropiikkiin tai kehitysmaihin matkustanutta henkilöä kohti kuukaudessa

Matkailijan terveysopas
12.9.2013
Lähde: Steffen, 2007.

Kuvan logaritmiasteikossa ilmaantuvuus kymmenkertaistuu mittalukujen välissä.