Etusivu » Sydämen haarakatkos (RBBB ja LBBB)

Sydämen haarakatkos (RBBB ja LBBB)

Lääkärikirja Duodecim
4.12.2020
kardiologian erikoislääkäri Raimo Kettunen

Keskeistä

  • Sydänfilmissä eli EKG:ssa uutena havaittu vasemman kammion tai oikean kammion haarakatkos ei yleensä sellaisenaan aiheuta mitään oireita, mutta on syytä tutkia ainakin ultraäänellä eli kaikututkimuksella.
  • Oikean puolen haarakatkos (RBBB) voi nuorilla ihmisillä olla vaaraton ilmiö, mutta varsinkin iäkkäämmillä sen takana voi olla sepelvaltimotauti, keuhkoveritulppa tai muu keuhkoverenkiertoa kuormittava sairaus.
  • Vasen haarakatkos (LBBB) voi johtua paitsi sepelvaltimotaudista, myös verenpainetaudista tai vasta kehittymässä olevasta muusta sydänlihassairaudesta. Vanhuksilla se voi olla myös ikään tai jo tiedossa olevaan muuhun sydänsairauteen liittyvä muutos.

Yleistä

Sydämen kammioiden supistumista ohjaavan sähköimpulssin johtumishäiriöstä aiheutuva haarakatkos ei läheskään aina aiheuta merkittävää haittaa sydämen pumppaustoiminnalle ja terveydelle.

Kammioiden seinämälihaksiin supistumisen aiheuttava impulssi kulkee kahden johtoradan kautta. Toinen huolehtii sydämen oikeasta, toinen vasemmasta kammiosta (ks. kuva «Sähköimpulssin leviäminen sydämessä»1). Tämän takia on kahdenlaisia haarakatkoksia: vasemman puolen haarakatkos (engl. lyhenne LBBB) ja oikean puolen haarakatkos (RBBB).

Haarakatkos ei sellaisenaan aiheuta oireita, joten sitä ei voi itse havaita, mutta se voidaan helposti todeta sydänfilmissä.

Oikea haarakatkos (RBBB)

Oikeassa haarakatkoksessa johtumishäiriö on oikean sydänkammion johtoradassa. Siitä käytetään lyhennystä RBBB, joka tulee englanninkielisestä termistä 'right bundle branch block'.

Oikeaa haarakatkosta tavataan silloin tällöin oireettomilla nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä. Heillä se on yleensä aina terveydellisesti merkityksetön. Tällöin katkos ei vaikuta suorituskykyyn eikä siihen tavallisesti liity mitään varsinaisia sydänsairauksia. Jos nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä oikean puolen haarakatkokseen ei liity mitään sydän- tai keuhkoperäisiksi epäiltäviä oireita, sydämen kuuntelun lisäksi tarvitaan vain kertaalleen sydämen ultraäänitutkimus.

Oikea haarakatkos voi joskus olla jopa synnynnäisen eteisväliseinäaukon tai muun oikovirtausvian ensimmäinen merkki, mutta tällöin sydämestä on samalla kuultavissa sivuääni. Keski-iällä ilmaantuva oikea haarakatkos voi joskus edeltää eteis-kammiokatkoksen ilmaantumista. Iäkkäämmillä henkilöillä oikean haarakatkoksen ilmaantuminen liittyy usein johonkin sydänsairauteen, esimerkiksi sydäninfarktiin (ks. «Sydäninfarkti ja sydänkohtaus»1), sydänlihastulehdukseen (ks. «Sydänlihastulehdus (myokardiitti)»2) tai keuhkoveritulppaan, joskus keuhkoahtaumasairauteen.

Vasen haarakatkos (LBBB)

Vasemman puolen johtoradan katkos (LBBB, lyhenne sanoista 'left bundle branch block') on usein, mutta ei aina, merkki joko alkavasta oireettomasta tai jo oireita aiheuttavasta sydänsairaudesta. Sellaisia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti (ks. «Sydäninfarkti ja sydänkohtaus»1), sydänlihassairaudet (ks. «Sydänlihassairaus (kardiomyopatia)»3) ja läppäviat (ks. «Sydämen läppäviat»4). Vanhuksilla haarakatkos on usein vain sydämen johtoratojen ikääntymisen tai jo tiedossa ja hoidossa olevan sydänsairauden seurauksena syntynyt muutos.

Aina kun sydänfilmissä todetaan tuore eli ennen havaitsematon vasen haarakatkos, tehdään sydämen kaiku- eli ultraäänitutkimus ja joskus muitakin sydäntutkimuksia mahdollisen sydänsairauden löytämiseksi. Vasen haarakatkos voi vaikuttaa sydämen pumppaustehoon, ja se saattaa pahentaa entisestään jo olemassa olevaa sydämen vajaatoimintaa.

Vasen etuhaarakekatkos (LAHB) on yleensä vaaraton johtumishäiriö. Vasen takahaarakekatkos (LPHB) voi olla merkki esimerkiksi sydäninfarktin aiheuttamasta lihasvauriosta.

Käytettyjä lähteitä

Parikka H. Haarakatkokset EKG:ssa. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.9.2018

Ylitalo K, Viitasalo M. Johtoradan katkokset. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P, Saraste A (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 463-464.