Etusivu » Ulkoistetut terveysasemat tuottavat vähemmän palveluita kuin kuntien omat terveyskeskukset

Ulkoistetut terveysasemat tuottavat vähemmän palveluita kuin kuntien omat terveyskeskukset

05.02.2010

Kokonaan yksityisille palveluntuottajille ulkoistetut terveysasemat tuottavat vastuuväestölleen jopa 38 prosenttia vähemmän vastaanottopalveluita kuin saman kunnan omana tuotantona toimivat terveysasemat. Tuotantoerot havaittiin Kouvolan terveyskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa, kun sen kuudella terveysasemalla ryhdyttiin järjestelmällisesti kirjaamaan kaikkien potilaskäyntien syyt ja toimenpiteet. Asiasta kerrotaan perjantaina 5.2.2010 Helsingissä pidettävässä Terveystaloustieteen päivä -tilaisuudessa.

Terveystaloustieteen päivässä puhuvan, johtavan ylilääkärin Kati Myllymäen mukaan pelkät käyntimäärät eivät riitä kuvaamaan terveysaseman tuotannon tehokkuutta. Tarvitaan tarkempaa tietoa, miksi potilaat tulevat vastaanotolle, ja mitä siellä tapahtuu. Kouvolan terveyskeskuksessa käytössä olevalla Avohoidon potilasryhmitys – tuotteistuksella kyetään kuvaamaan kattavasti terveysasemien antamia palveluita ja niiden kustannuksia muun muassa vertailua varten.

Vastaanottopalveluiden huono saatavuus ohjaa ulkoistettujen terveysasemien väestön hakeutumaan päivystysvastaanotoille. Ulkoistettujen palveluiden lääkärit lähettävät potilaan Kouvolassa tehdyn tutkimuksen mukaan omien terveysasemien lääkäreitä useammin erikoissairaanhoitoon. Ulkoistettujen terveysasemien lääkärikunta näyttääkin olevan nuorempaa ja kokemattomampaa.

Ulkoistetut terveysasemat tuottivat sekä vastaanoton että ehkäisevän terveydenhuollon palveluita kuntien omia terveysasemia edullisemmalla työvoimalla: pienemmällä lääkärityön panoksella ja suuremmalla hoitohenkilökunnan työpanoksella kuin omat terveysasemat. Myllymäen mukaan harkitummasta lääkärien ja hoitajien työnjaosta voisivat omat terveysasemat ottaa oppia. Toisaalta tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että myös yksityisillä palveluntuottajilla on vaikeuksia saada lääkäreitä palvelukseensa.

Kunnallisten lääkäripalvelujen kilpailun toimivuudessa parannettavaa

Kelan terveysturvan tutkimuksen päällikön Hennamari Mikkolan mukaan päivälääkäri- ja päivystyspalvelujen ulkoistaminen on vielä vähäistä. Johtaville ylilääkäreille tehdyn kyselyn mukaan perusterveydenhuollon käyttömenoista kuluu päivälääkäri- ja päivystyspalvelujen ulkopuoliseen hankintaan noin kuusi prosenttia. Kuntien välinen vaihtelu on kuitenkin huomattavaa. Kyselyssä oli mukana 10 kuntaa tai kuntayhtymää, joiden ulkoistettujen lääkäripalvelujen osuus käyttömenoista oli yli kymmenen prosenttia ja 4 kuntaa, joiden ulkoistettujen palvelujen osuus oli yli 20 prosenttia.

Kuntien johtavien ylilääkäreiden mielestä kilpailutus ei enää vaikuta hintoihin ja osan mielestä se jopa nostaa hintoja. Tätä yllättävää tulosta saattaa selittää, että hintojen pohjakosketus on jo saavutettu aikana, jolloin yritykset kilpailivat aggressiivisesti markkinaosuuksista.

Mikkola ihmettelee, että monen (40 prosenttia) ylilääkärin mielestä kilpailutus ei vaikuta oman terveyskeskuksen toiminnan arviointiin.

Yliopistosairaanhoitopiireihin kuuluvien kuntayhtymien ylilääkärit arvioivat kilpailun toimivan paremmin kuin kuntien johtavat ylilääkärit. Lisäksi he uskoivat, että yritykset olivat tuoneet uusia innovaatioita perusterveydenhuoltoon. Tulosta selittänee, että suuremmilla kaupungeilla on neuvotteluvoimaa kilpailutuksissa ja jo usean vuoden kokemus päivystyspalvelujen ulkoistamisesta.

Terveystaloustieteen seuran vuosittain järjestämän Terveystaloustieteen päivän teemana on tänä vuonna Terveydenhuollon uudet järjestämismallit.