Etusivu » Kurkunpään syöpä

Kurkunpään syöpä

Lääkärikirja Duodecim
2.6.2015
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Reidar Grénman

Kurkunpää sijaitsee hengitysteiden ja nielun risteyskohdassa. Sen ensisijaisena tehtävänä on suojata hengitysteitä ja estää vieraan materiaalin kulkeutuminen henkitorveen sekä mahdollistaa äänen tuottaminen.

Kurkunpään syöpä on tavallisimpia pään ja kaulan alueen pahanlaatuisia kasvaimia. Vuonna 2013 maassamme todettiin 119 kurkunpään syöpää, joista miehillä 106. Kurkunpään syöpä miehillä on vähentynyt alle puoleen 1960-luvun tilanteesta. Silti miehillä esiintyy edelleen syöpää kymmenkertainen määrä naisiin verrattuna. Kurkunpään syöpä on tyypillisesti eläkeikäisten tauti, mutta riski sairastua siihen lisääntyy merkittävästi jo 50. ikävuoden jälkeen.

Kurkunpään syövän syyt

Kurkunpään syövän tavallisimmat riskitekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholin käyttö. Tupakointi lisää riskiä 5–7-kertaiseksi, ja alkoholin aiheuttama riski on samaa suuruusluokkaa. Tupakka ja alkoholi yhdessä käytettyinä nostavat sairastumisriskin eräiden tutkimusten mukaan jopa 40-kertaiseksi. Papilloomavirusinfektion (HPV) merkitys kurkunpään syövässä on selvästi vähäisempi verrattuna suunielun syöpään (ks. «Suusyöpä»1).

Kurkunpään syövän oireet

Kurkunpään syövän tavallisin oire on käheys, mikä on erityisen tyypillistä äänihuulten syövälle, mikä on tavallisin tämän kasvaimen esiintymispaikka. Yli kolme viikkoa kestävän käheyden syy varsinkin tupakoijalla on aina selvitettävä. Muita oireita voivat olla palan tunne kurkussa, nielemiskipu, etäpesäkkeen aiheuttama kyhmy kaulalla sekä veriyskä. Pitkälle edennyt kurkunpään syöpä saattaa aiheuttaa voimakasta hengenahdistusta hengitysteiden tukkeutuessa sekä veriyskää.

Kurkunpään syövän toteaminen

Kurkunpään syöpää epäiltäessä lääkäri tavallisesti tutkii kurkunpäätä suun kautta pienellä varsipeilillä tai tarvittaessa ohuen taipuisan tähystimen avulla sieraimen kautta. Jos kasvaimen mahdollisuutta ei näin voida sulkea pois, erikoislääkäri tutkii nukutetun potilaan kurkunpään putkimaisella tutkimusvälineellä, laryngoskoopilla, ja ottaa näytepaloja mikroskooppista tutkimusta varten. Syövän mahdollista leviämistä kurkunpäässä ja kaulan imusolmukkeissa selvitetään tietokonekerroskuvauksella tai magneettikuvauksella.

Kurkunpään syövän hoito

Kurkunpään syövässä käytetään sekä leikkausta että sädehoitoa. Hoito valitaan syövän levinneisyyden ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Paikallinen syöpä voidaan hoitaa suun kautta tähystysleikkauksella tai sädehoidolla.

Suuremmissa ja kaulalle levinneissä syövissä leikkaus tehdään ihoviillon kautta avoimena toimenpiteenä. Usein hoitoon liitetään sädehoito.

Pienemmissä leikkauksissa kurkunpään rakenteista suurin osa voidaan säästää ja puhekyky säilyy yleensä hyvänä tai tyydyttävänä. Näin käy myös sädehoidon jälkeen.

Laajemmalle levinneessä syövässä voidaan joutua poistamaan koko kurkunpää. Tällöin toipumisen jälkeen syöminen sujuu normaalisti suun kautta. Hengitystä varten potilaalla on kaulalla pysyvä henkitorviavanne. Henki- ja ruokatorven väliin asennetulla puheproteesilla saavutetaan tässäkin tapauksessa yleensä tyydyttävä äänenmuodostus.

Sädehoito annetaan joko sellaisenaan tai nykyään yhdessä tarkoitukseen valitun solunsalpaajan kanssa. Viimeksi mainittu, niin sanottu kemosädehoito, on parantanut hoitotuloksia pelkkään sädehoitoon verrattuna, mutta myös lisännyt haittavaikutuksia.

Kurkunpään syöpäpotilaiden hoito on keskitetty yliopistollisiin keskussairaaloihin.

Seuranta ja kuntoutus

Korvalääkärit seuraavat potilasta kurkunpään syövän hoidon jälkeen säännöllisesti yleensä aluksi 2–3 kuukauden välein sitten seurantaväliä harventaen viiden vuoden ajan. Näihin käynteihin liittyen toteutetaan myöhemmin tässä artikkelissa kuvattu kuntoutus. Potilaiden seurannan ja kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu hoitavan yksikön toimesta ja se toteutetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Tupakointi lisää merkittävästi syövän uusiutumisvaaraa sekä uuden syövän syntyä hengitysteiden ja yläruuansulatuskanavan limakalvoilla. Se myös heikentää sädehoidon tehoa. Siksi heti kurkunpään syövän toteamisen jälkeen pitää tehdä kaikkensa tupakoinnin lopettamiseksi. Hoitopaikan henkilökunta auttaa lopettamisessa ja tarjoaa vieroitusoireita lievittäviä lääkkeitä sekä vertaistukea tupakan vieroitusryhmissä.

Kurkunpää-ruokatorviproteesi

Mikäli potilaan kurkunpää on jouduttu poistamaan, on seurauksena merkittävä invaliditeetti. Potilaalla on kaulan alaosassa pysyvä hengitysaukko iholta henkitorveen eli trakeostooma. Kurkunpääproteesit ovat mullistaneet kurkunpääleikattujen potilaiden puheentuoton. Yleensä puheproteesi asetetaan samalla kun kurkunpää leikkauksessa poistetaan.

Kurkunpää-ruokatorviproteesi on muovinen, lankarullan muotoinen, 6–10 millimetrin mittainen apuväline, jonka ruokatorven puoleisessa päässä on läppä. Kun trakeostooma-aukko suljetaan sormella tai läpällä potilas pystyy puhaltamaan keuhkoissa olevan ilman proteesin kautta nieluun ja näin tuottamaan usein varsin hyvänlaatuisen äänen. Potilaan niellessä sylkensä tai syödessä ruokaa läppä pysyy sulkeutuneena ja estää pääsyn henkitorveen. Proteesin hyvä toiminta edellyttää sen päivittäistä puhdistamista, minkä terveydenhuollon henkilökunta opettaa potilaalle.

Taitavat proteesin avulla puhuvat potilaat oppivat käyttämään erityistä läppää, joka sulkeutumalla uloshengityksen aikana mahdollistaa puheen ilman avanteen käsin tapahtuvaa sulkemista.

Vaikka proteesi usein vaihdetaan 3–6 kuukauden välein polikliinisen käynnin yhteydessä, saattaa joidenkin potilaiden proteesi toimia ongelmitta vuoden tai kaksi. Mikäli niellessä sylki tai juodut nesteet pääsevät henkitorven puolelle, on se yleensä osoitus proteesin infektiosta tai vuodosta proteesin ympärillä. Mikäli proteesin puhdistus ei tilannetta paranna, tulee näissä tapauksissa potilas ohjata hoitopaikkaan proteesin vaihtamiseksi. Tämä tehdään polikliinisen käynnin yhteydessä eikä edellytä edes puudutusta.

Kurkunpään poiston kokeneet potilaat ovat perustaneet Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry -nimisen yhdistyksen, jonka kerhoja on useissa kaupungeissa (ks. www.le-invalidit.fi/). Sen tukihenkilöt auttavat potilaita sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, ja he ottavat usein yhteyttä potilaisiin jo ennen toimenpidettä. Kurkunpään ja suun alueen syöpään sairastuneille järjestetään myös kuntoutumiskursseja.

Kurkunpään syövän hoitotulokset

Kurkunpään syövän hoitotulokset ovat hyvät. Jos kurkunpään syöpä on todettu varhaisessa vaiheessa, potilaista yli 90 prosenttia on viiden vuoden kuluttua elossa. Laajallekin levinneiden kasvainten hoidon jälkeen elossa on noin puolet. Suurin osa kurkunpään syöpää sairastavista potilaista diagnosoidaan melko varhaisessa vaiheessa, jonka vuoksi kurkunpää voidaan säästää 80–90 %:ssa tapauksista.

Käytettyjä lähteitä

Joensuu H, Roberts P, Teppo L: Syöpätaudit, kustannus Oy Duodecim 2007, 4. painos, korva-, nenä- ja kurkkutautien kappale

Nuutinen J, Aarnisalo A, Grénman R, Klockars T, Löppönen H, Mäkitie A, Pitkäranta A, Sorri M, Vasama J-P, Qvarnström M. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet, syöpätautien kappale. Korvatieto Oy, Helsinki, Unigrafia Oy 2011.