Etusivu » Bentsodiatsepiinilääkityksen lopettaminen

Bentsodiatsepiinilääkityksen lopettaminen

Lääkärikirja Duodecim
14.6.2016
lääkealan asiantuntijalääkäri Pirkko Paakkari ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seija Eskelinen

Miksi hoito pyritään lopettamaan?

Bentsodiatsepiineja käytetään mieluiten vain tarvittaessa tai korkeintaan 3–4 viikkoa kestävinä kuureina, jotta vältetään lopetusoireet ja lääkeriippuvuuden kehittyminen. Jos hoito pitkittyy, sen tarve ja haitat olisi hyvä arvioida huolellisesti lääkärin kanssa. Pitkäaikainen lääkitys voi joskus olla tarpeen ahdistuneisuuden hoidossa, mutta voi käydä myös niin, että itse asiassa hoidetaan lääkityksen liian nopeaan lopettamiseen liittyvää vieroitusoiretta.

Alun perin lyhytaikaiseksi tarkoitetun hoidon pitkittyessä haittojen mahdollisuus kasvaa ja hyötyjen vähenee. Pitkäaikainen bentsodiatsepiinien käyttö lisää mm. muistihäiriöiden, sekavuuden, kaatuilun ja luunmurtumien vaaraa. Haitat korostuvat ikääntymisen myötä. Haittojen todennäköisyys kasvaa myös, jos käytössä on samanaikaisesti muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Bentsodiatsepiinien aikaansaama uni ei ole normaalia unta. Bentsodiatsepiinit haittaavat sekä REM-unta (unien näkemisvaihetta) että syvää unta. REM-uni ja syvä uni ovat unen kaksi tärkeintä vaihetta, jotka ovat välttämättömiä terveydelle. Uni palautuu vaiheiltaan normaaliksi, kun lääkkeiden vaikutus loppuu.

Masennusoireita voi esiintyä sekä bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttäjillä että niiden käyttöä lopetettaessa. Masennus voi ainakin osittain liittyä bentsodiatsepiinien aivoissa aiheuttamiin biokemiallisiin muutoksiin. Bentsodiatsepiinit vähentävät serotoniinin ja noradrenaliinin vaikutusta, ja näiden välittäjäaineiden puutteen uskotaan liittyvän läheisesti masennukseen.

  • Kysy aina muitakin hoitovaihtoehtoja ahdistuneisuuteen ja unihäiriöön.
  • Jos käytät unilääkkeitä vain toisinaan, kokeile myös pienempää annosta tai jätä lääke odottamaan yöpöydälle. Ehkä et tarvitsekaan sitä.

Käytön lopettamisesta saatavat edut eivät välttämättä tarkoita, että kaikkien pitkäaikaiskäyttäjien pitäisi vieroittautua kokonaan bentsodiatsepiineista.

Aiheuttaako lopettaminen aina vieroitusoireita?

Osa ihmisistä, joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet käyttäjistä, voi lopettaa bentsodiatsepiinien käytön saamatta minkäänlaisia oireita. Silti ei yleensä ole viisasta lopettaa pitkään jatkunutta käyttöä yhtäkkiä.

Monet "vieroitusoireet" voivat johtua vieroituksen pelosta tai siitä, että vieroitusta on yritetty liian nopeasti ja ilman muuta tukea.

Pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit valtaavat monia elimistön luonnollisia rauhoitustoimintoja, joita välittää välittäjäaine GABA. Seurauksena tästä on, että aivojen GABA-reseptoreiden lukumäärä ja GABA-toiminnot vähenevät. Äkillinen vieroittautuminen bentsodiatsepiineista jättää aivot tilaan, jossa GABAn toiminta on liian vähäistä, mikä johtaa hermoston ylikiihtyneisyyteen.

GABAn tilapäinen vähyys on perussyy monille vieroitusoireille. Riittävän hidas ja tasainen bentsodiatsepiinien poistuminen elimistöstä antaa luonnollisille järjestelmille aikaa korjata toiminnot, joita bentsodiatsepiinit haittasivat.

Tavallisimpia lopettamiseen liittyviä oireita ovat ahdistuneisuus tai ärtyneisyys ja unihäiriöt, kuten heräily ja tavallista vilkkaampi unien näkemien. Kun REM-unen alijäämä on korvattu muutaman viikon jälkeen, värikkäät unet tai painajaiset vähenevät. Syvän unen paluu kestää usein kauemmin vieroituksen jälkeen.

Mahdollisia fyysisiä vieroitusoireita voivat olla mm. päänsärky, väsymys, lihasnykäykset, vapina, huimaus, sydämentykytys, ruokahalun muutokset ja tuntohäiriöt Oireet eivät ole vaarallisia, ja voimakkaat oireet ovat hyvin harvinaisia.

Jos saat annoksen pienentämisen jälkeen vieroitusoireita, älä suurenna annosta takaisin ainakaan keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.

Kuinka annosta pienennetään?

Ole kärsivällinen ja luottavainen. Voit vähentää annosta hieman muutaman päivän ajaksi puolittamalla pillerisi tai jakamalla ne neljään osaan. Luultavasti huomaat, että olotilassasi ei tapahdu mitään muutosta. Jos pelkäät lopettamista, tähtää aluksi ainakin annostuksen pienentämiseen.

Bentsodiatsepiineista vieroittautuvien on viisasta vähentää annostusta hitaasti. Äkkinäinen tai liian nopea vieroitus, varsinkin jos on käytetty suurta annosta, voi johtaa vaikeisiin vieroitusoireisiin.

Hidas vieroittautuminen merkitsee sitä, että annostusta pienennetään asteittaisesti, joskus muutamien kuukausien jaksoissa. Tarkoitus on saada aikaan veren bentsodiatsepiinipitoisuuksien tasainen ja hidas pienentyminen niin, että aivojen luonnolliset järjestelmät voivat palata normaaliin tilaansa.

Tarkka vieroitusnopeus on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten käytetyn bentsodiatsepiinin tyyppi ja annos, käyttöaika, persoonallisuus, elämäntavat ja aiemmat kokemukset. Usein pyritään vieroitukseen muutaman viikon aikana, mutta nopea vieroitus ei ole välttämätöntä, jos olet käyttänyt bentsodiatsepiineja suurin annoksin vuosien ajan.

On kuitenkin tärkeää, että vieroitus etenee koko ajan. Jos joudut vaikeuksiin, voit pysähtyä muuttamaksi viikoksi, mutta jos suinkin mahdollista, älä palaa taaksepäin lisäämällä annostusta uudelleen.

Triatsolaami, tsolpideemi ja tsaleploni poistuvat elimistöstä niin nopeasti, että käytännössä fyysinen vieroittautuminen tapahtuu joka päivä edellisen yön annoksen jälkeen. Niiden käyttö voidaan lopettaa nopeammin kuin pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käyttö.

Unen saamisen helpottamiseen on paljon keinoja, kuten teen tai kahvin välttäminen ennen nukkumaanmenoa, rentoutusharjoitukset, makuuhuoneen viileä lämpötila ja sopivasti rasittava liikunta. Jos olet käyttänyt bentsodiatsepiinia muutenkin kuin unilääkkeenä eli päiväaikaan, annoksen vähentämisen aikana voi olla hyödyllistä ottaa suurin osa annoksesta tai koko annos illalla ennen nukkumaan menoa.

Vältä lisätablettien ottamista stressin takia. Opi ottamaan oireesi hallintaasi. Se antaa sinulle lisää itseluottamusta siihen, että voit selvitä ilman bentsodiatsepiineja.

Vältä bentsodiatsepiinien korvaamista alkoholilla tai reseptittömillä lääkkeillä. Toisinaan lääkärisi voi ehdottaa muita lääkkeitä tiettyjen oireiden hoitoon.

Jos jostain syystä et onnistunut vieroittautumaan bentsodiatsepiineista ensi yrittämällä, voit aina yrittää uudelleen. Ne, jotka tarvitsevat toisen yrityksen, ovat yleensä ensimmäisellä kerralla koettaneet vieroittautua liian nopeasti. Hidas ja vakaa vieroitus on lähes aina menestyksekäs.