Etusivu » Selincro

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Selincro

Markkinoija

LUNDBECK

Vaikuttava aine

nalmefeeni

Käyttötarkoitus

Alkoholinkäytön vähentäminen alkoholiriippuvaisilla aikuisilla.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, normaalisti korkeintaan yksi tabletti vuorokaudessa.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena vesilasillisen kanssa ja se voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa keskushermoston kautta. Tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta, mutta on arvioita lääkkeen vaikutuksista tiettyjen reseptorien ja aivoalueiden kautta. Tutkimuksissa on huomattu lääkkeen vähentävän alkoholin kulutusta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, huimaus, unettomuus ja pahoinvointi. Joskus voi esiintyä sydämen tykyttelyä, rauhattomuutta ja seksuaaliongelmia, vapinaa, tuntohäiriöitä, suun kuivuutta, hikoilua, lihaskouristuksia ja sekavuutta.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, 6,0 × 8,75 mm:n kokoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "S".

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2