Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » F » Flecainide Orion

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Flecainide Orion

Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

flekainidi

Käyttötarkoitus

Sydämen rytmihäiriöiden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Depotkapselit otetaan kerran vuorokaudessa ruokailusta riippumatta, ja ne vapauttavat lääkeainetta pitkän ajan kuluessa.

Vaikutustapa

Flekainidi hidastaa sydänlihaksen supistumista säätelevän hermoimpulssin kulkua siten, että sydän saa takaisin rytminsä ja pumppausvoimansa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat näköhäiriöt ja pyörrytys, joka yleensä häviää lääkitystä jatkettaessa. Joskus voi esiintyä myös rytmihäiriöitä, hengenahdistusta, voimattomuutta, väsymystä, kuumetta ja turvotusta. Mahdolliset pyörrytys ja näköhäiriöt saattavat heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 25 °C.

Ulkonäkö

100 mg depotkaps: Kova gelatiinikapseli, jossa harmaa alaosa ja valkoinen yläosa. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia pyöreitä mikrotabletteja.

200 mg depotkaps: Kova gelatiinikapseli, jossa harmaa alaosa ja vaaleanpunainen yläosa. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia pyöreitä mikrotabletteja.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2