Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » A » Abilify, Abilify Maintena

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Abilify, Abilify Maintena

Markkinoija

OTSUKA PHARMA

Vaikuttava aine

aripipratsoli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään skitsofrenian hoitoon sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoitoon ja ehkäisyyn.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan; yleensä annostellaan kerran vuorokaudessa. Joskus hoito aloitetaan ruiskemuotoisella lääkkeellä, josta siirrytään mahdollisimman pian suun kautta otettaviin tabletteihin tai liuokseen. Lääkettä ei yleensä käytetä alle 18-vuotiailla.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit ja oraaliliuos otetaan aterioista riippumatta. Suussa hajoava tabletti laitetaan kielen päälle, jossa se liukenee nopeasti. Se voidaan myös sekoittaa veteen, jolloin saadaan juotava suspensio. Suussa hajoava tabletti tulee ottaa heti, kun läpipainopakkaus on avattu. Oraaliliuosta ei sekoittaa mihinkään ruoka-aineeseen ennen antamista. Lääkäri tai sairaanhoitaja pistää tarvittaessa ruiskeliuoksen tai kerran kuukaudessa annosteltavan pistoksen pakaralihakseen.

Alkoholia pitää välttää lääkehoidon aikana.

Vaikutustapa

Aripipratsoli on psykoosilääke, joka vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä eräiden välittäjäaineiden, kuten dopamiinin ja serotoniinin vaikutustapoja. Tila alkaa parantua useiden päivien tai muutaman viikon kuluttua hoidon alkamisesta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat uneliaisuus, huimaus, päänsärky, rauhattomuus, ahdistuneisuus, mahavaivat, ummetus, syljen liikaeritys, väsymys, uupumus ja näköongelmat.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tulee sopia lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Lääkityksen aikana ei pidä imettää.

Säilytys

Tabletit ja suussa hajoavat tabletit: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Oraaliliuos: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Injektioneste, liuos: Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Maintena injektiokuiva-aine: Ei saa jäätyä. Käyttökuntoon saatettu suspensio tulee käyttää välittömästi, mutta sitä voidaan säilyttää alle 25 °C:n lämpötilassa korkeintaan 4 tuntia injektiopullossa. Älä säilytä käyttökuntoon saatettua suspensiota ruiskussa.

Ulkonäkö

5 mg:n tabletit: Suorakulmainen ja sininen, ja toisella puolella kaiverrus "A-007" ja "5".10 mg:n tabletit: Suorakulmainen ja vaaleanpunainen, ja toisella puolella kaiverrus "A-008" ja "10".15 mg:n tabletit: Pyöreä ja keltainen, ja toisella puolella kaiverrus "A-009" ja "15".30 mg:n tabletit: Pyöreä ja vaaleanpunainen, ja toisella puolella kaiverrus "A-011" ja "30".

10 mg:n suussa hajoavat tabletit: Pyöreä ja vaaleanpunainen, ja toisella puolella merkintä "A" ja sen yläpuolella "640" ja toisella ”10”.15 mg:n suussa hajoavat tabletit: Pyöreä ja keltainen, ja toisella puolella merkintä "A" ja sen yläpuolella "641" ja toisella ”15”.

Oraaliliuos: Kirkasta, väritöntä tai vaaleankeltaista nestettä.

Injektioneste, liuos: Kirkas, väritön vesiliuos.

Maintena 400 mginjektiokuiva-aine: valkoista tai luonnonvalkoista jauhetta.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2