Etusivu » Serenase Depot

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Serenase Depot

Markkinoija

JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

haloperidoli

Käyttötarkoitus

Skitsofrenian ja skitsoaffektiivisen häiriön hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääke pistetään yleensä neljän viikon välein.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen pakaralihakseen.

Vaikutustapa

Haloperidoli kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineisiin siten, että aivojen ylikiihottunut toiminta rauhoittuu ja aistiharhat sekä harhaluulot lievenevät.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat kehon tai raajojen hallitsemattomat liikkeet. Joskus voi esiintyä myös masennusta, unettomuutta, kasvojen ilmeettömyyttä, vapinaa, uneliaisuutta, ummetusta, suun kuivumista, syljen liikaeritystä, lihasjäykkyyttä, sukupuolitoimintojen häiriöitä, pistokohdan reaktioita tai painon nousua.

Etenkin hoidon alussa ja suurilla annoksilla saattaa esiintyä väsymystä ja vireyden heikkenemistä, joita alkoholin käyttö saattaa vahvistaa. Autolla ajoa on vältetetävä, kunnes lääkkeeseen reagointi on selvillä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Hieman kellanruskea, hieman viskoosinen injektioliuos, jossa ei ole näkyviä vierashiukkasia.

 

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2