Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » M » Metadon Nordic Drugs

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Metadon Nordic Drugs

Markkinoija

NORDIC DRUGS

Vaikuttava aine

metadoni

Käyttötarkoitus

Opioideista riippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoito.

Annostus

Lääkäri sovittaa annoksen yksilöllisesti kullekin potilaalle.

Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä lääkkeeseen voi kehittyä tottumusta. Sen käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti mahdollisten vieroitusoireiden takia.

Lääkkeen ottaminen

Oraaliliuos niellään. Sitä ei saa antaa suoneen.

Vaikutustapa

Metadoni on morfiinin sukuinen voimakas kipulääke. Huumeriippuvaisen korvaushoidossa henkilön aineenhimoa pyritään vähentämään metadonin avulla.

Haittavaikutukset

Metadoni aiheuttaa usein ummetusta, pahoinvointia, väsymystä ja huimausta. Muita mahdollisia haittoja ovat virtsavaivat, sappikohtaukset ja sydämen rytmihäiriöt. Liian suurilla annoksilla metadoni lamaa hengitystä.

Yhteisvaikutuksia voi olla muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, masennuslääkkeet ja eräät allergialääkkeet voivat voimistaa metadonin väsyttävää vaikutusta ja suurentaa hengityslaman mahdollisuutta.

Lääke voi väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta, joten autolla ajoa ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä pitää välttää lääkkeen ottamisen jälkeen.

Lääke vahvistaa alkoholin vaikutuksia, joten alkoholia ei pidä käyttää lääkkeen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä 15-25 °C.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön, vadelman tuoksuinen ja makuinen liuos.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2