Etusivu » Alaraajan ja jalkaterän rakenne

Alaraajan ja jalkaterän rakenne

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Ihmisen alaraaja on erittäin monimutkainen kehon osa. Jalkaterässä on 26 luuta, 55 niveltä (kuva «Jalkaterän luut päältä»1), 107 nivelsidettä ja 31 lihasta. Luut, nivelet, lihakset ja hermot (kuva «Jalkaterän hermot»2) muodostavat toiminnallisia kokonaisuuksia.

Luut

Alaraaja koostuu reisiluusta, sääri- ja pohjeluusta sekä jalkaterän luista (kuva «Alaraajan luut, sivulta ja edestä»3).

Luiden rakenteissa on huomattavia yksilöllisiä vaihteluita: niiden koko, pituus, muoto ja kaltevuus vaihtelevat. Luut muodostavat kaari- ja holvirakenteita, jotka joustavat ja tukevat askelen eri vaiheissa. Nivelsiteet, jänteet ja lihakset tukevat jalkaterän alueen luita ja niiden muodostamia jalkakaaria, joustavaa sisäkaarta ja päkiänivelten muodostamaa poikittaiskaarta sekä luista, jäykkää ulkokaarta.

Nivelet ja nivelsiteet

Alaraajan nivelet muodostavat vahvan perustan koko kehon kuormituksen kantamiselle. Nivelet ovat liikkuvia ja joustavia, jolloin iskunvaimennus kävelyssä, juoksussa ja hypyissä on mahdollista.

Varpaiden nivelet

Varpailla on oma tärkeä merkityksensä alaraajojen toiminnassa. Varpaiden rakenne on isovarvasta lukuun ottamatta samanlainen. Isovarvas muodostuu kahdesta luusta (kärkijäsen ja tyvijäsen), jotka niveltyvät toisiinsa (kuva «Jalkaterän luut päältä»1). Isovarpaan nivelessä tapahtuvat ojennus- ja koukistusliikkeet. Kärkijäsen voi myös kääntyä ulospäin, ja tätä virheasentoa kutsutaan valgukseksi.

Isovarpaan tyvijäsen niveltyy ensimmäiseen jalkapöytäluuhun muodostaen päkiänivelen. Isovarpaan päkiänivelen alla on kaksi jänneluuta, jotka nimensä mukaisesti tukevat isovarpaan pitkän koukistajalihaksen jänteen toimintaa. Isovarpaan päkiänivelessä tapahtuu neljän suuntaista liikettä: koukistus, ojennus, loitonnus ja lähennys.

Kävelyssä isovarpaan tyvinivel on merkittävä, ja sen ojennuksen liikelaajuuden on oltava 70 astetta, jotta askel voi suuntautua suoraan eteenpäin.

Muissa varpaissa on kolme jäsentä (kärki-, tyvi- ja keskijäsen) ja kaksi varvasniveltä. Näiden varpaiden liikesuunnat ovat koukistus ja ojennus. Pikkuvarpaassa tapahtuu lisäksi loitonnus ja lähennys. Isovarpaan tavoin muidenkin varpaiden tyvinivelet niveltyvät jalkapöytäluihin muodostaen päkiänivelet.

Lihakset

Lihakset liikuttavat luita. Jokaisella lihaksella on lähtö- ja kiinnityskohta luustossa. Lihakset kulkevat nivelten yli ja supistuessaan saavat aikaan liikkeen nivelessä. Näin ollen jokaisella lihaksella on oma tehtävä kehon liikuttamisessa.

Reisi

Reiden alueella on paljon suuria lihaksia, jotka liikuttavat sekä lonkka- että polviniveliä. Lihasten lähtökohta on reisiluussa tai lonkan alueella, ja ne kiinnittyvät pääosin polvinivelen alapuolelle. Reiden etupuolen lihakset ojentavat ja takaosan lihakset koukistavat polviniveltä.

Sääri

Säären alueen lihakset voidaan jakaa kolmeen ryhmään, etummaisiin, takimmaisiin ja sivulihaksiin.

Etummaiseen lihasryhmään kuuluvat etummainen säärilihas, joka kiinnittyy sisäkaareen, ja varpaiden pitkät ojentajat, jotka kulkevat pitkinä jänteinä jalkapöydän päällä ja kiinnittyvät varpaiden kärkijäseniin (kuva «Säären lihakset etupuolelta»4 ja «Lihakset jalkapöydän puolelta»5). Lihasten supistuminen saa aikaan nilkan koukistumisen (dorsaalifleksio) ja varpaiden ojentumisen.

Takimmaiset säären alueen lihakset ovat kaksoiskantalihas ja leveä kantalihas, joita yhdessä kutsutaan kolmipäiseksi pohjelihakseksi. Se kiinnittyy kantaluuhun akillesjänteenä (kuva «Säären lihakset takapuolelta»6). Takimmainen säärilihas kiinnittyy sisäkaaren alueelle. Supistuessaan lihakset ojentavat nilkkaa (plantaarifleksio). Isovarpaan ja muiden varpaiden pitkät koukistajat kulkevat pitkinä jänteinä jalkapohjassa. Ne kiinnittyvät varpaiden kärkijäseniin ja supistuessaan koukistavat varpaita (kuva «Jalkapohjan pinnalliset lihakset»7).

Säären ulkoreunan lihakset ovat pitkä pohjeluulihas, jonka jänne kulkee jalkapohjan alta ja kiinnittyy sisäkaareen, ja lyhyt pohjeluulihas, joka kiinnittyy ulkokaareen (kuva «Säären lihakset sivulta»8).

Nilkka ja jalkaterä

Nilkan sisäänkiertäjälihaksiin kuuluvat varpaiden ja isovarpaan pitkät koukistajat, takimmainen säärilihas ja kolmipäinen pohjelihas. Lihasten aktivoituessa sisäkaari kohoaa ja jalkapohja kääntyy sisäänpäin (inversio).

Nilkan uloskiertäjälihakset ovat pitkä ja lyhyt pohjeluulihas, varpaiden ja isovarpaan pitkät ojentajat. Kun nämä lihakset aktivoituvat jalkapohja kääntyy ulospäin (eversio) ja jalan ulkoreuna kohoaa.

Jalkaterän alueella on yli 30 lihasta, joiden päätehtävä on tukea jalkaterän rakenteita. Lihakset ovat monessa eri kerroksessa (kuvat «Lihakset jalkapöydän puolelta»5 ja «Jalkapohjan pinnalliset lihakset»7). Jalkaterän lihakset jaotellaan lyhyisiin ("sisäiset", intrinsics) ja pitkiin ("ulkoiset", extrinsics) lihaksiin. Pitkien lihasten lähtökohdat ovat sääri- ja pohjeluiden alueella. Niissä on pitkät jänteet, jotka kulkevat jalkaterään. Pitkien lihasten tehtävänä on liikuttaa nilkan ja varpaiden niveliä. Lyhyissä lihaksissa sekä lähtö- että kiinnityskohta ovat jalkaterän alueella. Niiden tehtävänä on liikuttaa varpaita, tukea kaarirakenteita ja mukauttaa jalkaterä alustaan.