Etusivu » Pystyasennon merkitys ja säätely

Pystyasennon merkitys ja säätely

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Hyvä pystyasento on tärkeä osa terveyttä. Asennon, kuten elämänkin, pitää olla tasapainossa. Tasapainoinen pystyasento lisää tehokkuutta, kestävyyttä, itsetuntoa, vähentää stressiä ja väsymystä. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ylläpitämiseksi ihanteellinen pystyasento on tavoiteltavaa. Ihmisen tavasta käyttää kehoaan voidaan päätellä hänen mielialaansa ja terveydentilaansa.

Pystyasennon säätelyjärjestelmä

Pystyasennon säätelyjärjestelmä käyttää hyväkseen useista eri aistikanavista saatavaa tietoa (taulukko «Pystyasennon säätelyyn ja hallintaan vaikuttavia tekijöitä.»1). Tieto välittyy keskushermostolle, joka käsittelee informaation ja reagoi siihen korjaamalla kehon asentoa.

Sisäkorvassa sijaitseva tasapainoelin ja näköjärjestelmä yhdessä auttavat määrittelemään vartalon asentoa ja tunnistamaan pystyasennon. Tasapainoelimen merkitys korostuu näkövammaisilla, koska se korvaa näköaistin välityksellä saatavaa informaatiota ympäristöstä.

Huono pystyasento kuormittaa selkärankaa

Koko vuorokauden ajan keho työskentelee painovoimaa vastaan, vaikka ihminen ei sitä tunne. Selkärankaan kohdistuva kuormitus on makuuasennossa noin 25 kg, seisoma-asennossa noin 100 kg ja nostettaessa etukumarassa 200 kg ja istuma-asennossa noin 275 kg (kuva «Selkärankaan kohdistuva kuormitus makuulla, seisten, nostettaessa ja istuen»1, artikkeli «Jalkaterveys osana työterveyshuoltoa»1).

Kun selkärangan mutkat (lordoosi ja kyfoosi) ovat kohdallaan ja selkänikamat sekä niiden väleissä olevat välilevyt terveet, asento säilyy tasapainoisena ja kestää erilaisen kuormituksen. Mutta kun pystyasennossa tapahtuu muutoksia, kuormitus lisääntyy moninkertaiseksi.

Pitkän ajan kuluessa huono pystyasento kuormittaa niveliä, ja liiallinen kuormitus aiheuttaa mm. nivelrikkoa (kulumia). Esimerkiksi jos pää siirtyy noin 3 cm luotisuoran etupuolelle, kaularangan takaosan lihaksiin kohdistuu 15 kilon paino (normaalissa luotisuorassa ollessaan pää painaa noin 5–6 kg).

Taulukko 1. Pystyasennon säätelyyn ja hallintaan vaikuttavia tekijöitä.
AistitoiminnotNäkö
Kuulo
Sisäkorvan tasapainoelin
Nivelten ja jänteiden syvä asento- ja liiketunto
Jalkapohjien pinnallinen ihotunto
Tuki- ja liikuntaelimistön kuntoLihastasapaino
Nivelten liikelaajuudet
Kenkien ominaisuudetKorko
Pohja
YmpäristötekijätAlustan pehmeys–kovuus
Alustan tasaisuus