Etusivu » Spiraalidynaaminen harjoittelu

Spiraalidynaaminen harjoittelu

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Spiraalidynaaminen ajattelutapa (ks. «Jalkaterän etu- ja keskiosa»1) ja siihen perustuva harjoitteluohjelma koko keholle on kehitetty Sveitsissä. Artikkeleissa «Säären lihasten harjoitteita»2 ja «Jalkaterän perusharjoitteita»3 esitetään spiraaliperiatteen mukaisia harjoitteita jalkaterän alueelle.

Harjoitteiden tavoitteena (taulukot « Spiraalidynaamisen harjoitteluohjelman tavoitteet ja vaiheittainen eteneminen.»1 ja « Spiraalidynaamisen harjoittelun keskeiset tavoitteet yleisimpien jalkavaivojen hoidossa.»2) on spiraalimaisten (kierteisten) toimintojen palautuminen jalkaterään, jolloin kuormitus on jalkaterän takaosassa kantaluun ulkoreunalla ja jalkaterän etuosassa isovarvas kuormittuu tukevasti alustaan (kuvat «Jalkaterän etu- ja takaosan spiraalimaiseen liikkeeseen vaikuttavia säären lihaksia»1 ja «Jalkaterän etu- ja takaosan spiraaliliikkeen lisääminen ja yhteistoiminta»2) ja jalkaterän etuosaan muodostuu poikittainen kaari (kuvat «Jalkaterän etuosan poikittaisen kaaren hahmottaminen ja liikkuvuuden lisääminen»3 ja «Päkiänivelten koukistus ja poikittaisen kaaren liikkuvuuden lisääminen»4). Lisäksi harjoittelussa keskitytään nivelten liikkuvuuteen ja vakauteen sekä lihasten voimaan ja yhteistoimintoihin. Sveitsissä vältettiin 50 vaivaisenluu- ja vasaravarvasleikkausta vuonna 2009 ohjaamalla henkilöt spiraalidynaamiseen harjoitteluun. Jalkaterapeutit pitävät nykyään jalkakoulua, jossa harjoitellaan pienryhmässä spiraalidynamiikan periaatteita soveltaen.

Taulukko 1. Spiraalidynaamisen harjoitteluohjelman tavoitteet ja vaiheittainen eteneminen.
1Hahmottaminen: virheellinen liike tai asento (esimerkiksi kantaluun asento) on ensin tunnistettava, jotta sitä voi muuttaa ja korjata.
2Nivelen liikkuvuuden (mobiliteetti) lisääminen tai palauttaminen
3Nivelen vakauden (stabiliteetti) lisääminen tai palauttaminen
4Lihasvoiman lisääminen tai unohtuneen lihaksen aktivoituminen
5Nivelten asentotunnon (proprioseptiikka) ja yhteistoiminnan (koordinaatio) kehittäminen
6Ankkurointi arkipäivään; opittujen harjoitteiden siirtäminen osaksi arkipäivän toimintoja.
Taulukko 2. Spiraalidynaamisen harjoittelun keskeiset tavoitteet yleisimpien jalkavaivojen hoidossa.
JalkavaivaSpiraalidynamiikan tavoitteet
Toiminnallinen lattajalkaKantaluun asennon ja alaraajan linjauksen korjaaminen suoraksi, näin luodaan tukeva perusta koko kehon pystyasennolle.
Sisäkaaren rakentaminen jalkaterään
Levinnyt päkiäJalkaterän etuosan kaaren uudelleen löytyminen ja rakentaminen
Päkiän kuormituksen tasaaminen tai vähentäminen
KaarijalkaKohonneen lihasjännityksen alentaminen tai normalisoiminen
Jalkaterän tukipinnan laajentaminen
VaivaisenluuIsovarpaan ja 1. jalkapöytäluun asennon korjaaminen suoraksi
Isovarpaan tyvinivelen vakauttaminen ja kuormittaminen
Isovarpaan tyvinivelen liikkuvuuden lisääminen (edellytys oikealle askeltamiselle)
VasaravarpaatVarpaiden oikeneminen
Varpaisiin kiinnittyvien lihasten ja jalkaterän lyhyiden lihasten aktivoiminen ja vahvistaminen

Spiraalidynaamisen harjoittelun toteuttaminen

Spiraalidynaaminen harjoittelu aloitetaan perusharjoitteilla, joilla keskitytään jalkaterän lihasten aktivoimiseen sekä yhteistoiminnan ja nivelten liikkuvuuden lisäämiseen. Spiraaliperiaatteen mukaan spiraalimaiseen liikkeeseen sisältyy aina venyttävä vaikutus, vaikka harjoitteet eivät sisällä erillistä lihasten venyttelyä. Niitä kannattaa kuitenkin aina tehdä, koska spiraalimaisten liikkeitten oppiminen on hidasta ja venyttävät harjoitteet tukevat spiraaliliikkeen oppimista.

Jalkaterapeuttinen ohjaus

Harjoitteet tehdään alussa jalkaterapeutin ohjauksessa, jolloin pyritään hahmottamaan oikean ja virheellisen liikkeen ero ja ratauttamaan uusi liike. Osan harjoitteista terapeutti tekee passiivisesti, ja sen jälkeen niitä voi tehdä ohjeistuksen mukaan itsenäisesti.

Liikkeen ratauttaminen helpottuu, kun harjoitteet tehdään ensin alaraaja kuormittamattomana makuulla tai lattialla istuen. Kun se onnistuu, asiakas harjoittelee itse liikkeet tuolilla istuen ja sen jälkeen seisten alaraajat kuormitettuina. Kun liike hallitaan paikalla seisten, kokeillaan kuinka se onnistuu liikuttaessa. Viimeisessä vaiheessa harjoitteet ankkuroidaan, liitetään päivittäiseen elämään, esimerkiksi kävelyyn, portaissa liikkumiseen tai tenniksen pelaamiseen.

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaatii pitkäjänteisyyttä. Esimerkiksi pahat vaivaisenluut on saatu oikenemaan vuoden säännöllisellä harjoittelulla.

Harjoiteltaessa on tärkeää edetä asteittain taulukon «Spiraalidynaaminen harjoittelu»4 mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi kantaluun virheellinen asento on osattava korjata automaattisesti ennen kuin edetään toiseen vaiheeseen, kantaluun liikkuvuuden lisäämiseen ja niin edelleen.