Etusivu » Urheilujalkineiden ominaisuudet ja luokittelut

Urheilujalkineiden ominaisuudet ja luokittelut

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Urheilujalkineiden markkinoinnissa tuodaan usein esiin niiden iskunvaimennusta ja tukevuutta. Näillä ominaisuuksilla on kuitenkin alaraajan toimintojen kannalta haitallisia vaikutuksia. Markkinoinnissa urheilukenkiä myös luokitellaan ominaisuuksiensa perustella monella eri tavalla (taulukko «Urheilukenkien valintaan vaikuttavia tekijöitä.»1). Eniten käytetään jaottelua kävelytyylin ja jalkakaaren mukaan. Luokituksista ei ole apua kuntoilijalle, koska vain harva kuntoilija on selvillä jalkatyypistään tai askelluksestaan.

Pehmeän pohjan vaikutus

Jalkapohjan ihotunto ja nilkan asentotunto aistivat jalkaterän ja alaraajan asentoja ja niiden vaihteluja erilaisilla alustoilla liikuttaessa. Tämä vaikuttaa koko kehon asennon ja tasapainon hallintaan. Kun asennot ja alustat muuttuvat, jalkaterän ja säärilihasten tehtävänä on mukautua muuttuviin asentoihin ja liikkeisiin sekä tarvittaessa korjata niitä (ks. «Jalkaterän tehtävät»1 ja «Paljain jaloin kohti parempaa yleis- ja jalkaterveyttä»2).

Urheilujalkineiden iskuja vaimentavat välipohjat estävät jalkaterän ihotunnon sekä asentotunnon toimintoja, mikä estää alaraajan nivelten asentojen ja jalkaterään kohdistuvien iskujen voimakkuuden arviointia (ks. «Kengän pohjan merkitys jalkaterveydelle»3). Pehmustetuissa jalkineissa juoksijan jalkaterä hakee kovaa, vakaata alustaa samalla tavalla kuin voimistelija, joka laskeutuu voimakkaasti pehmeälle alustalle pitääkseen tasapainon. Jalkaterän asentojen aistimisen ja tasapainon hallinnan heikkeneminen lisäävät mm. nilkan ulkosyrjän nyrjähdyksen riskiä (ks. «Nilkan nyrjähdys»4).

Pronaation eston vaikutus

Pronaatiota pidetään yhtenä keskeisenä urheiluvammojen syynä. Jalkaterä ei kuitenkaan toimi oikein ilman jalkaterän luonnollista iskunvaimentajaa, joustopronaatiota (ks. «Ylipronaatio syy vai seuraus»5). Jos tätä jalkaterän luontaista toimintaa rajoitetaan kengän tukirakenteilla, aiheuttaa se ongelmia. Jalkaterän toimintoja estävää urheilujalkinetta voidaan verrata jalkaterän kipsiin. Kun kipsi on jalassa kuusi viikkoa, lihakset surkastuvat 40–60 %. Kun kenkä tekee työn, jänteet lyhenevät ja lihakset surkastuvat.

Keskeisiä syitä ylipronaatioon ovat sisäkaarta tukevien lihasten heikkous, jalkaterän nivelten alentunut liikkuvuus sekä virheellinen kengännauhojen sitominen tai sitomatta jättäminen. Juoksukenkien kengännauhojen pitkälle jalkaterään ulottuva ja sopivan kireä solmiminen tukee jalkaterän asentoa jopa niin, että pronaationsuuntainen liike vähenee.

Ylipronaation korjaamisessa on otettava huomioon koko kehon liikeketju, jossa voi olla kauttaaltaan lihasepätasapainoa ja virhelinjauksia. Päkiän lihasheikkouden seurauksena jalkakaaret madaltuvat ja jalkaterä kiertyy liikaa sivusuunnassa. Tukeva kenkä saattaa lisätä tätä liikettä. Tätä yritetään turhaan korjata kantapään kallistumista estävillä pronaatiotuilla. Sen sijaan tulisi pyrkiä lisäämään jalkaterän kimmoisuutta ja voimaa aktiivisilla harjoitteilla.

Urheilukenkien luokittelu

Iskuja vaimentavat kengät

Iskuja vaimentavissa jalkineissa (cushioned shoes) on pehmusteita, joten niiden antama tuki jää pieneksi. Märän kengän ja välipohjan iskunvaimennuskyky heikkenee 40–50%. Kengän lesti on yleensä käyrä. Tällaista kenkää suositellaan henkilölle, jolla on jäykkä jalkaterä (esimerkiksi korkeakaarinen jalan malli, ks. artikkeli «Kaarijalka»6 ja kuva «Jalkaterien määrittely kaarien korkeuden mukaan»1) eikä jalkaterässä ei ole erityistä tukemisen tarvetta.

Kengät soveltuvat normaalipainoisille henkilöille, joilla ei ole ollut rasitusvammoja. Pehmusteiden materiaaleilla ja rakenteilla (esimerkiksi ilma- tai geelityyny) ei ole juurikaan merkitystä kengän toimivuuden kannalta. Tämä kenkätyyppi vähentää juoksun tehokkuutta. Yksilöllisiä tukipohjallisia ei voi käyttää näiden kenkien kanssa.

Jalkaterää tukevat kengät

Jalkaterää tukevissa kengissä (stability shoes) on jalkaterän sisäreunaa ja kantaosaa tukevia ominaisuuksia. Kengät ovat kestäviä. Lesti on puolikäyrä tai suora. Nämä kengät soveltuvat henkilölle, jolla on kohtalaisesti painoa sekä lieviä jalkaterän asentomuutoksia pronaatio- tai supinaatiosuuntaan. Tukevien kenkien käyttö on suositeltavaa myös silloin kun liikuntaa aloitellaan vammautumisen jälkeen.

Jopa 75–80 %:lle juoksijoista tämä jalkinevalinta on toimivin. Lattajalkaiselle tämä kenkätyyppi ei anna riittävästi tukea (ks. «Aikuisiän lattajalka»7).

Ylipronaatiota kontrolloivat kengät

Ylipronaatiota kontrolloivat kengät ovat kaikkein jäykimmät, painavimmat ja kestävimmät. Niissä on maksimaalinen jalkaterän sisäreunan tuenta. Välipohjan rakenteet estävät ja rajoittavat jalkaterän kanta- ja keskiosan kääntymistä liialliseen pronaatioon. Vahvakaan kantakappi ei yksin kontrolloi kantaosan liikettä, vaikka usein niin väitetään. Kengän pohjalliset voi vaihtaa tukipohjallisiin (ks. «Ylipronaatio syy vai seuraus»5).

Tämäntyyppiset kengät ovat hyvät kävelyä harrastaville. Juoksussa ne eivät toimi yhtä hyvin. Kokemusten mukaan ylipronaatiota kontrolloivista kengistä yhtä moni juoksija saa hyötyä kuin oireitakin.

Tukipohjallisten ja urheilujalkineiden yhteensopivuus

Jos pehmustettuihin, iskuja vaimentaviin jalkineisiin laitetaan pohjallinen, joka estää sisäkaaren toiminnan kehon kuormituksen tasaajana, lihakset eivät voi kontrolloida sisäkaaren toimintoja. Tämä painaa jalkapohjan niukasti joustavaa jännekalvoa, mikä johtaa rappeumaan ja kantakipuihin (ks. «Jalkapohjan jännekalvon kiputila»8).

Tukipohjallista pehmeässä, iskunvaimennuskengässä voidaan verrata hiekalle rakennettuun taloon. Tukipohjallinen vähentää epänormaalia liikettä ja vastaavasti iskuja vaimentava, pehmeä jalkine lisää epänormaalia liikettä. Pehmeä pohjallinen ei estä rasitusvammojen syntyä.

Taulukko 1. Urheilukenkien valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Vaikutus jalkateräänIskuja vaimentavat (cushioned shoes)
Jalkaterän toimintoja tukevat ja vakauttavat (stability shoes)
Jalkaterän liikettä kontrolloivat (motion control shoes)
Jalkakaaren malliNormaali
Korkea
Matala
KävelytyyliNeutraali
Supinaatio
Lievä ylipronaatio
Voimakas ylipronaatio
KäyttötarveUrheilulaji
Olosuhteet