Etusivu » Urheilujalkineiden hankkiminen

Urheilujalkineiden hankkiminen

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Urheilujalkineen valinnassa lähtökohtana tulisi olla lajin vaatimukset, mutta tutkimusten mukaan vapaa-ajan liikunnan harrastajista 65 % käyttää lajiin sopimattomia kenkiä. Lajiin sopivilla jalkineilla on suuri merkitys vammojen ja erilaisten jalkavaivojen ehkäisyssä. Nopeatempoisissa palloilulajeissa varpaat ja kynnet joutuvat kovaan rasitukseen puristuessaan ja hankautuessaan normaalia liikkumista paljon voimakkaammin kengän kärkeen, sivuille ja kengän päällistä vasten. Vääränlaisten jalkineiden käytön seurauksena syntyy kynsi- ja ihovaivoja (ks. «Rakko»1, «Kovettumien, känsien ja halkeamien aiheuttajat»2, «Kynsimuutokset ja kynsiin liittyvät kivut»3, «Kynnenalainen verenvuoto»4 ja «Sisäänkasvanut kynsi»5), jotka voivat vaatia harjoittelu- ja jopa kilpailutaukoja.

Lajin lisäksi urheilujalkineiden ostotilanteessa tulee kiinnittää huomiota useisiin muihin asioihin (taulukko «Urheilujalkineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä.»1), kuten kengän ominaisuuksiin ja erityisesti oikeaan kokoon (ks. «Kenkien tehtävät ja ominaisuudet»6).

Kengän ominaisuudet

Hyvän urheilujalkineen ominaisuudet luetellaan taulukossa «Keskeiset hyvän urheilujalkineen ominaisuudet.»2. Suoralestisessä (ks. «Kengän lestin ja kärkiosan vaikutus jalkaterän toimintoihin»7) ja kärkiosaltaan riittävän tilavassa jalkineessa jalkaterä asettuu kenkään luonnolliseen asentoon. Ohut pohja edistää jalkapohjan ihotunnon ja jalkaterän asentotunnon toimintaa ja vähentää vammautumisriskiä (ks. «Kävely edistää alaraajojen hyvää kuntoa»8 ja «Kengän pohjan merkitys jalkaterveydelle»9).

Monissa urheilujalkineissa on käyrä lesti. Usein kengissä on liian kapea kärki sekä voimakas kärkikäynti ja korkeahko korko. Jos varpaat nousevat alustalta (kuvat «Kärkikäynti»1 ja «Perinteinen urheilujalkine»2), päkiä ja jalkapohjan jännekalvo rasittuvat. Jos kantakappi on kova ja liian korkea sekä kupera, se painaa akillesjännettä ja voi aiheuttaa erilaisia vaivoja (ks. «Haglundin kantapää»10 ja «Akillesjänteen vaivat»11).

Kapea- ja matalakärkisten tai liian pienien kenkien käyttö altistaa monille jalkavaivoille, kuten kynsien irtoamiselle, kynsivallitulehdukselle (ks. «Sisäänkasvanut kynsi»5), kynnen sisäänkasvamiselle (kuva «Kynsivallitulehdus»3) ja kynnen alaiselle verenvuodolle (kuva «Kynnenalainen verenvuoto»4). Ahdas kenkä lisää myös varvasvälien hautumista ja jalkasilsan riskiä (ks. «Jalkasilsa»12).

Oikea kengän koko

Urheiltaessa jalkaterä pitenee tavanomaista enemmän, mikä on otettava huomioon kokoa valittaessa. Mitä pitempiä matkoja juoksee (esimerkiksi maratoni) tai kävelee, sitä enemmän jalkaterän pituus ja laajuus lisääntyvät, etenkin, jos jalkaterä on löysärakenteinen. Jalkineissa tarvitaan laajenemistilaa jalkaterille. Leveä jalkaterän etuosa vaatii leveän ja laajan kengän (kuva «Kengän laajuus ja leveys ovat eri mittoja»5). Joissakin kenkämerkeissä on laajuusvaihtoehtoja.

Kengät kannattaa hankkia aina jalkaterien pituuden ja leveyden mittauksen perusteella (ks. «Kengän koon määrittäminen»13). Koska urheilusukat ovat normaaleja paksumpia, kenkiä on syytä sovittaa paksujen sukkien kanssa.

Ammattitaitoisen myyjän merkitys

Urheilujalkineiden myyjän tulisi tuntea jalkaterien anatomiaa ja toimintoja sekä myös tarjolla olevien kenkien ominaisuudet ja toimivuus erilaisissa jaloissa. Hänellä pitää olla tietoja urheilu- ja rasitusvammoista ja niiden syntymekanismeista sekä eri urheilu- ja liikuntalajien harjoittelusta ja niiden vaatimuksista jalkineille.

Kenkiä ostavilla on usein virheellisiä mielikuvia omien jalkateriensä mallista, jalkaterän toiminnoista ja mainoksissa esitettyjen tietojen luotettavuudesta. Voi olla, että ystävä on suositellut tietynlaisia jalkineita, tai asiakas on hakenut etukäteen neuvoja nettipalstoilta. Ostaja voi olla tietylle jalkinemerkille turhankin uskollinen. Asiakkaalle sopivien urheilujalkineiden löytäminen haastaakin myyjän ammattitaidon.

Juoksu- ja alaraaja-analyysit

Urheiluliikkeissä tehtävät alaraaja-analyysit ovat pienimuotoisia ja toimivat kiinteässä yhteydessä johonkin urheilujalkinevalmistajaan. Virheellistä juoksutekniikkaa ei voi korjata urheilukengillä. Urheilulääkäriasemilla ja urheilufysioterapiayksiköissä arviointi on asiantuntevaa ja monipuolista. Ammattitaidolla tehdyistä analyyseistä on hyötyä juoksu- ja kävelytekniikan korjaamisessa sekä alaraajan toimintoihin liittyvien muutosten havaitsemisessa.

Kriittisyys on tarpeen

Nettisivujen keskustelupalstoilla kysellään vilkkaasti neuvoja urheilukenkien hankintaan. Kannattaa muistaa, että neuvojen antajat ja kokemusten kertojat ovat erilaisia yksilöitä ja että osto-ohjeet ja neuvot perustuvat omiin kokemuksiin.

Ei kannata myöskään olla liian merkkiuskollinen etenkään, jos on saanut urheiluvamman kyseisen merkkisiä kenkiä käyttäessään. Hyvätkään testi- tai äänestystulokset eivät tarkoita sitä, että ne soveltuvat jokaiselle, edes vuoden juoksukengäksi valittu kenkä ei sovi kaikille. Uuteen urheilujalkinemuotiin ja "ihmeitätekeviin" kenkäinnovaatioihin voi suhtautua ainakin alkuun varauksella.

Taulukko 1. Urheilujalkineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Liikkumiseen liittyvät tekijätKävely- ja juoksutekniikka, mahdollisesti tehdyn arvioinnin hyödyntäminen
Liikuntalaji; vapaa-ajan liikunta, kilpaurheilu
Kävely- tai juoksuvauhti sekä viikoittainen harjoittelumäärä
Alustan kovuus ja liukkaus; asfaltti on 20 kertaa, betoni 50 kertaa kovempaa kuin luonnonalusta.
Paino70 kiloa painavalla jalkaterään kohdistuu 210 kilon kuormitus joka askeleella.
Vammat, kokemukset, tukipohjallisetJos on kehittynyt krooninen vamma, kannattaa vaihtaa jalkinemallia tai -merkkiä.
Jos ei ole vammautumisia, ei kannata vaihtaa jalkineita kokeilunhalun vuoksi.
Aiemmin käytetyt urheilujalkineet ja käyttökokemukset; käytössä olevat jalkineet kannattaa ottaa mukaan kauppaan.
Yksilölliset tukipohjalliset eivät sovellu käytettäviksi kaikkien jalkinetyyppien kanssa.
Ostotilanteessa käytettävissä oleva tieto ja asiantuntemusTutkimustieto jalkineiden aiheuttamista jalkavaivoista
Tutkimustietoa uusien, pienien valmistajien "muotituotteista". Jos tutkimustietoa ei ole, kannattaa välttää muotivirtausten mukana menemistä.
Monipuolisesti urheiluun ja urheilujalkineisiin perehtyneen asiantuntijan opastus
Taulukko 2. Keskeiset hyvän urheilujalkineen ominaisuudet.
Suora lesti
Ei kärkikäyntiä
Leveä, varpaiden mallin mukainen kärki
Matala kantaosa tai korko
Kapea ja sopivan korkuinen kantaosa
Ohut pohja