Etusivu » Yksilölliset tukipohjalliset

Yksilölliset tukipohjalliset

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Alaraajojen ja jalkaterien vaivojen hoidossa pyritään tukipohjallishoidon sijasta aiempaa enemmän linjausten ja asentomuutosten korjaukseen tasapainottamalla alaraajojen ja jalkaterien lihas- ja niveltoimintoja spiraalidynaamisen ajattelutavan periaatteiden mukaan. Myös oikeanlaisten kenkien käyttö on tärkeää.

Keski-Euroopassa painopiste on ns. proprioseptiivisten tai sensomotoristen tukipohjallisten käytössä, jotka aktivoivat jalkaterän hermo-lihastoimintoja ja auttavat hahmottamaan alaraajan ja jalkaterän oikeita asentoja. Kun vaivat korjaantuvat, pohjallisten käyttö lopetetaan.

Tukipohjallisten valmistaminen edellyttää koko alaraajan ja jalkaterän toimintojen tutkimista liikkumisen eri vaiheissa. Pelkät seisoma-asennossa tehdyt tutkimukset tai passiivisen muotin ottaminen eivät ole riittävät toimenpiteet pohjallistarpeen määrittämiseksi ja pohjallisten valmistamiseksi (taulukko «Tukipohjallistarpeen määrittäminen.»1).

Yksilöllisten tukipohjallisten tarvetta luovat lisääntyneet kaupalliset intressit.

Tukipohjallisten käytön merkitys ja tavoitteet

Tukipohjalliset voidaan jaotella niiden tavoitteiden mukaan. Keventävät tukipohjalliset ovat pehmeitä tai puolikovia ja alaraajojen toimintoja korjaavat tukipohjalliset ovat kovia tai puolikovia. Tukipohjalliset voivat olla koko- tai puolipitkät (kuva «Yksilölliset kokopitkät ja puolipitkät tukipohjalliset»1).

Yksilöllisten tukipohjallisten (jalkaortoosi) tarkoituksena on tasata jalkapohjan kuormitusta ja vähentää kiputiloja sekä luisten rakennemuutosten seurauksena kehittyneitä jalkaterän asentomuutoksia (ks. «Ylipronaatio syy vai seuraus»1, «Diabeetikon jalkojenhoito»2 ja «Nivelreumaa sairastavan tukipohjalliset ja varvasortoosit»3). Lisäksi niiden avulla voidaan edistää jalkaterän rullausta askelen otossa.

Välittömän kivun helpottamiseksi voi jalkaterapeutti valmistaa asiakkaalle ensikäynnillä edulliset, ns. pikapohjalliset (kuva «Väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut pikapohjalliset valmistetaan jalkapohjan mustejäljen perusteella»2). Niiden käytön avulla on helppo arvioida mahdollisten yksilöllisten tukipohjallisten tarve. Ulkomailla jopa maratoonarit ovat tyytyväisiä pikapohjallisiin, jotka toimivat useiden maratonjuoksujen ajan.

Tieteelliset näytöt tukipohjallisten tehokkuudesta jalkaterän alueen kiputilojen poistamisessa ovat edelleen niukkoja. Paras näyttö tukipohjallisten toimivuudesta on korkeakaarisen jalan kivun hoidossa (ks. «Kaarijalka»4). Oireettomia jalkaterän rakenteiden ja toimintojen muutoksia ei ole tarkoituksenmukaista säädellä tukipohjallisilla. Tukipohjalliset voidaan tehdä toimintojen poikkeamien korjaamiseksi vain, jos vaivan syy saadaan selville ja tunnistetaan sen aiheuttamat seuraukset (ks. «Ylipronaatio syy vai seuraus»1).

Tukipohjallisten käyttö

Yksilöllisiä tukipohjallisia tulee käyttää oikeanlaisissa kengissä. Pohjalliset tehnyt ammattilainen antaa ohjeet kengistä. On tärkeää, että kengissä on irrotettavat pohjalliset, joiden tilalle omat pohjalliset voi vaihtaa (ks. «Kengän koon määrittäminen»5). Tällaisissa kengissä on jo valmistusvaiheessa otettu huomioon pohjallisen vaatima lisätila. Kengän omiin pohjallisiin on helppo lisätä tarvittavia kevennyksiä tai jalkaterän toimintoja muuttavia elementtejä. Pohjalliset puhdistetaan irtoroskista, pestään tarvittaessa ja laitetaan kuivumaan käytön jälkeen.

Taulukko 1. Tukipohjallistarpeen määrittäminen.
Tarpeen arviointiPäätös yksilöllisten tukipohjallisten tarpeesta perustuu tarkkoihin ja monipuolisiin asiantuntijan tekemiin alaraajojen ja jalkaterien staattisiin (paikalla seisten ja tutkimuspöydällä maaten) ja dynaamisiin (kävelyn arviointi) tutkimuksiin.
Suurin osa ihmisistä ei tarvitse yksilöllisiä tukipohjallisia. Tavalliset pohjalliset tai iskunvaimennuspohjalliset voivat olla toimiva valinta.
Alaraajan ja jalkaterän linjaus- ja asentovirheiden ensisijainen hoito on lihas- ja niveltoimintojen tasapainottaminen; hieronta, mobilisaatio, harjoitteet ja kengät (ks. «Alaraajojen linjaus»6, «Alaraajojen linjausharjoitteita»7 ja «Jalkaterän perusharjoitteita»8).
Tavoite ja hoidon kestoToiminnallisten tukipohjallisten tavoite on korjata muuttunut alaraajan ja jalkaterän toiminto tietyn ajan kuluessa. Sen jälkeen pohjallistarpeen pitäisi poistua.
Tukipohjallisia ei ole tarkoitettu elinikäiseen käyttöön, ellei käyttö liity sairauden hoitoon, kuten diabetekseen ja nivelreumaan.
Pohjallisparin käyttöikä on enintään vuosi (materiaalit kuluvat ja menettävät ominaisuuksiaan). Sen jälkeen tutkitaan jalat uudelleen, ja arvioidaan vaivan ja oireiden poistumista ja tehdään jatkohoitosuunnitelma.