Etusivu » Vaivaisenluun hoito ilman leikkausta

Vaivaisenluun hoito ilman leikkausta

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Vaivaisenluun hoidossa tärkeintä on varhainen hoidon aloittaminen (ks. «Vaivaisenluun aiheuttajat ja kehitys»1). Vaivaisenluuleikkausta (ks. «Vaivaisenluun leikkaushoito»2) harkitaan vasta sitten, jos muut hoitomenetelmät eivät ole tuottaneet tulosta. Pikkuvarpaan vaivaisenluu hoidetaan samoilla periaatteilla kuin isovarpaan vaivaisenluu.

Omahoito

Kipu on hyvä viesti tarkastaa kenkien koko ja malli. Siirtymällä sopivan kokoisten ja jalkateränmallisten kenkien käyttöön voidaan vaivaisenluun syntyminen välttää ja sen eteneminen pysäyttää (taulukko « Vaivaisenluun konservatiivinen hoito.»1). Särkyvaiheessa tärkeintä on pitää sellaisia kenkiä, joissa isovarvas voi toimia suorassa asennossa (ks. «Kengän koron vaikutus jalkaterään ja kehon liikeketjuun»3 ja «Kengän koon määrittäminen»4).

Kipua ja tulehdusta voi lievittää kylmäpakkauksella noin 4 kertaa päivässä, 20 minuuttia kerrallaan. Tarvittaessa voi ottaa tulehduskipulääkkeitä. Niveltä voi suojata hankaukselta puettavan pehmusteen avulla (kuva «Silikonista valmistettu bunionsuoja»1). Moni kokee, että se lepuuttaa niveltä.

Vaihtoehtona on moniharjanteinen varpaidenerottaja, jolla tuetaan isovarpaan oikeaa asentoa ja oikealinjaista toimintaa (kuva «Tehdasvalmisteinen moniharjanteinen varpaiden oikaisija»2). Isovarpaan ja kakkosvarpaan väliin laitettava varpaanerottaja ei ole sopiva hoitomenetelmä, koska se painaa 2.–4. varpaita tai jalkapöytäluita virheasentoon ulospäin (kuva «Varpaanerottaja helpottaa kynsivalliin kohdistuvaa painetta»3). Jos nivelen kohta on pahasti ärtynyt, liimattava ihosuoja tai bunion-suoja helpottaa kipua ja ihoärsytystä (kuvat «Itsestään paikallaan pysyvä silikoni-ihosuoja ehkäisee rakon syntyä ja suojaa puhjennutta rakkoa»4 ja «Silikonista valmistettu bunionsuoja»1).

Alaraajojen ja jalkaterien voimistelun avulla on mahdollista palauttaa varpaiden lihasten tasapainoiset toiminnot sekä tukevoittaa isovarpaan liian liikkuvaa tyviniveltä (ks. «Säären lihasten harjoitteita»5 ja «Jalkaterän perusharjoitteita»6).

Asiantuntijahoito

Tavoitteena on helpottaa kipuja ja estää vaivaisenluun eteneminen, palauttaa liikkuvan vaivaisenluun asento sekä ehkäistä lisäoireiden syntymistä (toisen varpaan nouseminen ylös, vasaravarpaat, iho- ja kynsimuutokset).

Lievän vaivaisenluun hyvä hoitotulos nuorilla voidaan saavuttaa muutaman kuukauden aikana ja aikuisilla vuoden aikana. Tätä vanhemmilla vaivan eteneminen on pysäytettävissä ja kivut poistettavissa, mutta virheasentoa ei välttämättä saada korjattua.

Jalkaterapeutit valmistavat silikonista yksilöllisiä moniharjanteisia varvasortooseja eli varpaidenoikaisijoita, joilla on mahdollista oikaista tai ainakin estää vaivaisenluun paheneminen (kuva «Yksilöllinen moniharjanteinen varvasortoosi»5). Oikaisijan avulla varpaiden toimintalinjat saadaan normaaleiksi. Jäykistyneen vaivaisenluunivelen suojaksi valmistetaan yksilöllinen suoja silikonista (kuva «Silikonista valmistettu bunionsuoja»1 ja pehmustavat tukipohjalliset ks. «Yksilölliset tukipohjalliset»7).

Kakkosvarpaan asento pidetään mahdollisimman normaalina nauhasilikonin avulla, jotta vaivaisenluu ei pääse pahenemaan (kuva «Yksilöllinen nauhasilikoni on tehokas varpaidenoikaisija»6). Jos kakkosvarvas on pois paikaltaan, isovarpaan virheasento pahenee.

Jos kantaluissa on virheasento tai nilkka on jäykistynyt tai jalkaterän etuosa on levinnyt, valmistetaan yksilölliset tukipohjalliset (ks. «Yksilölliset tukipohjalliset»7). Kun alaraajan toiminta normalisoituu, myös isovarpaan asento voi palautua normaaliksi.

Yksi keskeisistä hoitomenetelmistä on jalkavoimistelu. Koska alaraajan ja jalkaterän lihakset ovat epätasapainossa ja alaraajoissa on linjausvirhe, luiden ja lihasten yhteistyö ei toimi (ks. «Alaraajojen linjaus»8). Harjoitteiden tavoitteena on ylläpitää isovarpaan tyvinivelen vakautta ja liikkuvuutta, palauttaa kantaluun oikea asento ja lihasten tasapainoinen yhteistoiminta, korjata alaraajojen virheellinen linjaus (kuva «Tuolilta nousu»7) sekä kävely normaalin mallin mukaiseksi. Spiraalidynaaminen harjoittelu on todettu tehokkaaksi vaivaisenluun hoidossa (ks. «Spiraalidynaaminen harjoittelu»9 ja «Jalkaterän perusharjoitteita»6). Jalkaterapeutin antama nivelen mobilisaatio edistää asennon palautumista. Pitkäjännitteisen harjoittelun avulla on mahdollista välttää vaivaisenluun leikkaus.

Parhaat tulokset saa, kun hakeutuu jalkaterapiaan ja saa yksilöllisen harjoitusohjelman ja henkilökohtaista ohjausta. Sillä varmistetaan, että harjoitteet tulee varmasti oikein tehtyä. Jos haluaa vertaistukea vaivansa hoitoon, kannattaa hakeutua jalkaterapeutin pitämään jalkakouluun, jossa harjoitteita tehdään pienessä ryhmässä spiraalidynamiikan periaatteita soveltaen (ks. «Spiraalidynaaminen harjoittelu»9).

Passiivisen yölastan tai sidoksen käyttö ei riitä korjaamaan virheasentoa, koska sekä jalkapöytäluun että isovarpaan asennoissa tapahtuu myös luiden kiertymistä. Fysioterapeutti tai jalkaterapeutti voi teipata vaivaisenluun niin että epävakaa nivel saadaan tuettua, niveleen kohdistuva rasitus vähenemään ja liikkuminen kivuttomaksi. Liikuntaharrastuksissa vaivaisenluukuminauha voi vähentää kipuja ja tukea isovarpaan toimintojen oikeata linjausta.

Taulukko 1. Vaivaisenluun konservatiivinen hoito.
KenkäterapiaSopivat kengät (pituus, kärkimalli, korko)
Asentoa ja linjausta korjaava apuvälineVarpaiden oikaisija (tehdasvalmiste tai yksilöllinen)
Teippaus
Tukipohjallinen (jalkaortoosi)
Vaivaisenluukuminauha
JalkavoimisteluYksilöllinen harjoitusohjelma jalkaterapeutilta tai osallistuminen jalkakouluun (ks. «Spiraalidynaaminen harjoittelu»9)
Ihon suojaaminenVaivaisenluusuojus tai pehmuste
Kivun hoitoKylmähoito, tulehduskipulääke