Etusivu » Johdanto

Johdanto

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Kävely on kehon monimuotoisin toiminto, minkä vuoksi on mahdotonta määritellä normaalia kävelyä. Kävelyyn osallistuu puolet kehon 650 lihaksesta ja 200 luusta sekä iso joukko niveliä. Puhuttaessa normaalista kävelystä tarkoitetaan tilannetta, jossa on nähtävissä keskimäärin kävelylle määritetyt ominaispiirteet.

Osa ihmisistä kävelee työssä, osa tehdäkseen päivittäisiä toimintoja, osalle kävely on liikuntamuoto. Jotta ihminen kestää päivittäisen liikkumisen ja liikuntaharrastusten aiheuttaman kuormituksen, edellytyksenä on, että alaraajat ja jalkaterät toimivat moitteettomasti.

Kenkiä käyttävien ihmisten kävelyä arvioitaessa voidaan puhua normaalista kävelystä, ja kenkiä käyttämättömien kävely on luonnollista. Tämän näkökulman mukaan kävelyn malleissa ja toiminnoissa on merkittäviä eroja.

Kenkiä käyttävien virheellistä kävelyä voidaan korjata, mutta kävely ei voi muuttua luonnolliseksi. Kengät rajoittavat ja muuttavat kehon ja jalkaterän toimintoja, ja lisäksi jalkaterien ja alaraajojen asennot, kehon liikemekaniikka, kuormituksen jakautuminen jalkapohjissa sekä kävelyn malli muuttuvat kenkiä käytettäessä.

Kenkien ohella kävelyyn vaikuttavat monien muiden ulkoisten tekijöiden ohella ihmisen sisäiset ominaisuudet. Kävelytyylissä näkyvät esimerkiksi lapsen eri kehitysvaiheissa tapahtuvat muutokset alaraajojen asennoissa, ja vanhuksen kävelyä muuttavat monet vanhenemiseen liittyvät tekijät.

Merkittävimmin kävelyä muuttavat jalkapohjien ihotunnon sekä jalkaterien asento- ja liiketunnon mahdollisuudet toimia tai näiden toimintojen estyminen. Paras tapa aktivoida noita toimintoja on paljain jaloin liikkuminen.