Etusivu » Lapsen kävelyn kehitysvaiheet

Lapsen kävelyn kehitysvaiheet

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Lapsen kävelyn kehittymisessä on erilaisia vaiheita, jotka ovat yhteydessä hermoston kypsymiseen ja alaraajojen kehitysvaiheisiin. Pikkulapsen kävely on usein lattajalkamaista koko jalkapohjalla kävelyä tai varpailla kävelyä. Varpaillakävely on kantakävelyä helpompaa, koska askel on lyhyt ja yhden jalan kuormitusvaihe kestää lyhyen ajan.

Kävelyn kehitys eri ikävaiheissa

Kun lapsi oppii päkiäkävelyn, hän alkaa opetella kantakävelyä. Kävelyn oppimisen jälkeen pikkulapset voivat kävellä vielä 2–3 vuoden ikäisinä varpaillaan. Se voi olla yhteydessä pohjelihasten liian aktiiviseen toimintaan ja akillesjänteen kireyteen. Jos varpailla kävely jatkuu, on syytä mennä tutkimuksiin, jotta varmistutaan, ettei se johdu mistään sairaudesta. Varvaskävelyn lopettamiseksi kannattaa käydä jalkaterapeutilla tai fysioterapeutilla hakemassa hoito-ohjeita.

Länkisääret kuuluvat normaaliin kehitykseen (kuva «Länkisääret ja pihtipolvet kuuluvat alaraajojen normaaliin kasvuun ja kehitykseen»1). Pihtipolvisuus on lapsille tyypillistä 4–8 ikävuoteen asti, joskus tytöillä jopa 13-vuotiaaksi saakka. Vaikka se on alaraajojen yksi keskeinen kehitysvaihe, sen pitkittyminen saattaa vaurioittaa alaraajojen toimintoja pysyvästi. Pihtipolvet aiheuttavat alaraajojen linjausmuutoksen, joka kuormittaa virheellisesti kaikkia alaraajan niveliä (ks. «Alaraajojen kasvu ja kehitys»1).

Alaraajoissa tapahtuvat ja normaaliin kehitykseen kuuluvat luiden kiertymät aiheuttavat kävelyä jalkaterät sisäänpäin. Se on tyypillisinä 4–vuotiaana ja voi jatkua 6–9-vuotiaaksi asti. Taustalla on usein reisiluun, sääriluun tai jalkapöytäluiden asentomuutokset, jotka liittyvät lapsen normaaliin kehitykseen (ks. «Alaraajan ja jalkaterän rakenne»2). Se voi olla myös perinnöllistä. Jos lapsi kompastelee jalkoihinsa kävellessään jalkaterät sisäänpäin, on hyvä käydä tarkistuttamassa asia ja saamassa tarvittavat hoito-ohjeet esimerkiksi fysio- tai jalkaterapeutilta.

Alaraajojen vaivat lapsilla ja nuorilla

Kasvuvaiheessa luun kasvulevyyn kohdistuva epätasainen kuormitus voi aiheuttaa epäsymmetristä alaraajojen kasvua. Tilannetta voi pahentaa kasvupyrähdys tai ylipaino. Ajan mittaan virheellinen alaraajojen kuormittuminen ja muuttuneet toiminnot altistavat urheilu- ja liikuntavammojen syntymiselle ja pysyville nivelvaurioille. Vauriot voivat estää lasta tai nuorta harrastamasta joitakin liikunta- ja urheilulajeja.

Lapsen tai nuoren muuttuneen kävelymallin taustalla voi olla alaraajojen lihasten epätasapaino; osa lihaksista on liian kireitä ja osa heikkoja. Pikkulapsilla tietyt leikki- ja nukkuma-asennot voivat tukea virheellisiä asentoja, ja näin kävely saattaa jatkua pitkään normaalista poikkeavana. Fysio- tai jalkaterapeutti voi selvittää oireiden syitä ja tarvittaessa antaa ohjeita leikki-, nukkuma- ja istuma-asentoihin sekä sopivan harjoitusohjelman alaraajojen linjausten ja jalkaterien asentomuutosten kehityksen tukemiseksi (ks. «Alaraajojen linjaus»3).

Hyppykiikku ja kävelyteline hidastavat kävelyn kehitystä

Lapsi oppii kävelemään siinä vaiheessa, kun hermosto on kehittynyt riittävästi. Sitä ei voi nopeuttaa. Ei siis ole tarkoituksenmukaista yrittää saada lasta kävelemään esimerkiksi hankkimalla tukevat kengät tai erilaisia markkinoilla olevia laitteita. Esimerkiksi hyppykiikkua mainostetaan: "Hyppykiikussa lapsi viihtyy pomppien turvallisesti vahvistaen samalla jalkalihaksiaan."

Päinvastoin kuin mainos lupaa, laite ennemminkin viivästyttää lapsen kävelemään oppimista, koska se vahvistaa primitiivireaktioita ja viivyttää niiden oikea-aikaista häviämistä. Näin kävelemään opettelu viivästyy. Lisäksi jalkaterän asento- ja liiketunnon sekä jalkapohjan ihotunnon kehitys estyy, koska hyppykiikussa oltaessa jalkapohja ei kuormitu alustaa vasten. Nilkan jatkuva ojennusasento heikentää nilkan koukistumisen kehitystä ja vaikeuttaa kävelyn oppimista.

Kävelytelineessä lapsi joutuu olemaan puoli-istuvassa asennossa. Tämä kuormittaa lonkkaniveliä ja voi vauriottaa niiden kehitystä.