Etusivu » Jalkavaivojen asiantuntijahoito

Jalkavaivojen asiantuntijahoito

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Jos lievän jalkavaivan omahoito ei auta parissa viikossa, on syytä hakeutua jalkaterapeutin tai rekisteröidyn jalkojenhoitajan vastaanotolle. Esimerkiksi kynsi- tai känsävaivaan voi saada välittömän avun, kun kipu poistuu (ks. «Känsä»1 ja «Sisäänkasvanut kynsi»2). Tarvittaessa jalkaterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärin tai muun asiantuntijan hoitoon. Taulukossa «Jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan tekemää tutkimusta ja hoitoa edellyttäviä vaivoja.»1 on lueteltu tyypillisiä tilanteita, joissa asiantuntijan apu on tarpeen.

Määräaikaisiin hammas- ja terveystarkastuksiin on totuttu, mutta yhtä lailla jalat tarvitsevat säännöllisiä tarkastuksia. Jalkojen terveystarkastuksessa arvioidaan ihon ja kynsien kunto, varpaiden ja jalkaterien asennot ja toiminnot, alaraajojen linjaus, kenkien ja sukkien sopivuus sekä jalkojen omahoitotottumukset (taulukko «Jalkojen terveystarkastuksessa saa tiedon siitä, kuinka jalat voivat, ja ohjausta jalkojen omahoitoon.»2). Tarkastuksen perusteella tarkennetaan omahoitotapoja, ohjataan harjoitteita ja tarvittaessa keskustellaan jalkaterapian mahdollisuuksista jalkavaivojen hoidossa (taulukko «Jalkaterveyden edistämisen ja jalkasairauksien hoidon mahdollisuudet.»3).

Miksi hoitoon hakeutumisessa viivytellään?

Koska jalkavaivat, esimerkiksi kivulias vaivaisenluu, kehittyvät vähitellen, muutokseen totutaan. Hoidon tarvetta ei aina tiedosteta, vaikka kipu varpaassa, piiloinfektio ja pistävä känsä jalkapohjassa haittaavat kävelyä ja heikentävät yleiskuntoa. Joskus vaiva on tiedostettu, mutta hoitoon hakeudutaan vasta, kun kipu on sietämätöntä tai vaivan komplikaationa ilmaantuu infektio.

Viivyttelyn syynä voi olla myös pelko, huonosti hoidetut jalat, tietämättömyys hoitomahdollisuuksista, varattomuus tai sopivan hoitopaikan puute. Joskus jalkojenhoidon tarve todetaan vasta, kun henkilö tulee muun syyn (esimerkiksi leikkauksen) takia sairaalahoitoon. Usein jalkavaivoja, esimerkiksi jalkakipuja, vaivaisenluita, vasaravarpaita ja suonikohjuja, ei tunnisteta ehkäistäviksi tai hoidettaviksi.

Jalkojen kunnon merkitystä myös aliarvioidaan, ja jalkojenhoito ymmärretään ylellisyys- ja mukavuuspalveluksi. Jalkavaivoihin haetaan apua liian harvoin ja myöhään.

Ajoissa aloitetun hoidon edut

Ajoissa aloitettu hoito estää jalkavaivojen etenemisen, nopeuttaa toipumista ja tulee edullisemmaksi kuin vaikeiksi päässeiden vaivojen hoito. Yksilöllisesti tai ryhmässä (jalkakoulu) ohjatun spiraalidynaamisen harjoittelun avulla (ks. «Spiraalidynaaminen harjoittelu»3) voidaan hoitaa mm. vaivaisenluita, vasaravarpaita ja muita alaraajavaivoja (ks. luku 5 sekä artikkelit «Levinnyt päkiä»4, «Vaivaisenluun hoito ilman leikkausta»5, «Vasaravarpaat»6, «Latta- ja kaarijalka»7, «Aikuisiän lattajalka»8, «Ylipronaatio syy vai seuraus»9, «Kaarijalka»10, «Jalkapohjan jännekalvon kiputila»11 ja «Nilkan nyrjähdys»12). Muita konservatiivisia ja vähän käytettyjä hoitomuotoja ovat yksilölliset silikonista valmistetut varvasortoosit (ks. «Vasaravarpaat»6, kuvat «Yksilöllinen yhden varpaan oikaisija»1 ja «Yksilöllinen nauhasilikoni on tehokas varpaidenoikaisija»2).

Jalkavaivoja, jotka vaativat tutkimista ja hoitoa, mutta joiden hoitovaste on useimmiten hyvä, on lueteltu taulukossa «Jalkavaivoja, joiden ajoissa aloitettu hoito kannattaa.»4. Vaikeutuneiden vaivojen konservatiivinen hoito ei välttämättä enää onnistu ja joudutaan turvautumaan leikkaushoitoon.

Taulukko 1. Jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan tekemää tutkimusta ja hoitoa edellyttäviä vaivoja.
Jalkakivun tai aristuksen pitkittyminenJalkateräkipu jatkuu yli 2 viikkoa, vaikka on vaihdettu sopivat kengät.
Kynsivallit ovat kipeät ja tulehtuneet (esimerkiksi sisään kasvanut kynsi tai kynsisieni).
Kovettuma tai känsä aristaa 2 viikon tehostetun rasvaushieronnan ja pehmusteiden tai suojien käytön jälkeen
Kipeä vaivaisenluu tai vasaravarvas
Päkiöiden aristus tai kipu vaivaa päivittäistä liikkumista.
Kipeät tai arat kantapäät, erityisesti aamulla
Asento- ja toimintahäiriötLinttaan astuminen (näkyy kenkien sisä- tai ulkoreunan kulumisena)
Vaivaisenluu
Kivulias ja liikerajoitteinen isovarvas (jäykkä isovarvas)
Vasaravarpaat eli koukkuvarpaat
Alaraajojen linjausmuutos, esim. lonkkien sisäkierto, pihtipolvet
Alaraajojen väsyminen ja turpoaminenAlaraajojen väsyminen haittaa päivittäin.
Rasitus aiheuttaa pohje- ja säärikipua.
Päivittäinen turvotus
Taulukko 2. Jalkojen terveystarkastuksessa saa tiedon siitä, kuinka jalat voivat, ja ohjausta jalkojen omahoitoon.
Jalkamuutosten arviointiIhomuutokset
Kynsimuutokset
Jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset
Alaraajojen linjaukset ja jalkapohjan kuormittuminen
Kenkien ja sukkien sopivuus
Omahoidon ohjausJalkojen omahoitotottumusten oikeellisuus, riittävyys
Omahoitotapojen muuttaminen ja omahoitoon kannustaminen
Tarvittaessa ohjaus laajempiin pystyasennon ja alaraajojen toimintojen tutkimuksiin
Taulukko 3. Jalkaterveyden edistämisen ja jalkasairauksien hoidon mahdollisuudet.
Jalkojen oikea omahoitoJalkaterveyden perusta.
Jalkojenhoitopalvelut terveydenhuollossaPerusterveydenhuolto (terveyskeskukset tai ostopalvelut): diabeetikot jalkojen riskiluokituksen perusteella, nivelreumaa sairastavat, henkilöt, joilla on jalkaterän vaikeita asentovirheitä, sotainvalidit
Erikoissairaanhoito: henkilöt, joilla on vaikeita jalkahaavoja, infektioita tai ihotauteja
Kolmannen sektorin toimijatPotilas- ja vanhusjärjestöt järjestävät jalkojenhoitoa jäsenilleen.
Yksityiset jalkojenhoitopalvelut (ammatinharjoittajat)Jalkaterapeutit
Rekisteröidyt jalkojenhoitajat
Taulukko 4. Jalkavaivoja, joiden ajoissa aloitettu hoito kannattaa.
Jalkaterän asento- ja kuormitusmuutoksetPäkiän laskeutuminen ja leveneminen
Kaarijalka
Toiminnallinen lattajalka
Varpaiden asentomuutoksetIsovarpaan ja pikkuvarpaan vaivaisenluu
Vasaravarpaat (koukkuvarpaat)
LihastoiminnotJalkaterien ja alaraajojen lihasepätasapaino ja linjausvirheet
IhomuutoksetKovettumat, känsät, haavat, halkeamat
KynsimuutoksetSisäänkasvaneet kynnet, paksut kynnet
InfektiotSyylä, jalka- ja kynsisilsa
Alaraajojen kipu, puutuminen, väsyminenAlaraajojen verenkierron heikkeneminen
Turvotus
KantakivutJalkapohjan jännekalvon rappeuma
Kantaluun asentomuutos, nilkkanivelen vaivatVoimakas linttaan astuminen
Alaraajojen linjausvirheet
Heikentynyt asentotunto