Etusivu » Jalkojenhoitopalveluiden tarjonta

Jalkojenhoitopalveluiden tarjonta

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Tietämys jalkojenhoitopalveluja tarjoavien ammattilaisten työnkuvasta on monesti epäselvä. Ei tiedetä, milloin mennä kosmetologille, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneelle, jalkojenhoitajalle tai jalkaterapeutille. Kun ihmisellä on toimintakykyä haittaavia jalkakipuja, yleensä hän menee terveyskeskukseen tai omalääkärille tai ei hakeudu hoitoon lainkaan. Erilliset jalkaterapiapalvelut (taulukko «Jalkavaivojen asiantuntijahoito»1) ovat pääsääntöisesti yksityisiä terveyspalveluita, jotka eivät kuulu Kelan korvaamiin hoitoihin.

Jalkaterapeutit

Jalkojenhoidon ammattihenkilöitä, jotka ehkäisevät ja hoitavat monimuotoisia alaraaja- ja jalkasairauksia, ovat jalkaterapeutit (AMK), kansainvälisesti nimikkeellä podiatrist ja rekisteröidyt jalkojenhoitajat. Suomesta puuttuu jalkavaivojen hoitoon erikoistuneiden lääkärien, ns. jalkalääkäreiden (doctor of podiatric medicine), ammattikunta (www.footcenterofmanhattan.com).

Jalkaterapeutin koulutus ammattikorkeakoulussa kestää 3,5 vuotta. Aiemmin koulutuksen käyneiden ammattilaisten nimikkeenä on rekisteröity jalkojenhoitaja. Tämän koulutuksen pituus oli ylioppilaspohjaisille 1,5 vuotta ja peruskoulupohjaisille 2,5 vuotta. Koulunuudistuksen takia jalkojenhoitajakoulutus päättyi vuonna 1996. Suurin osa molempien ammattiryhmien edustajista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina.

Niukat julkisen sektorin jalkojenhoitopalvelut on suunnattu pääasiassa diabeetikoille sekä nivelreumaa tai alaraajan verenkiertohäiriöitä sairastaville. Tiettyjen muidenkin sairauksien perusteella on mahdollista saada maksusitoumus jalkaterapiaan, mutta palvelut vaihtelevat kuntakohtaisesti. Vanhukset voivat saada jonkin verran jalkojenhoitoa sosiaalihuollon palveluina. Sotainvalidien jalkojenhoidon korvaa Valtiokonttori. Sairausvakuutus ei korvaa jalkaterapiaa, mikä osaltaan vähentää palveluiden käyttöä.

Muita jalkoja hoitavia ammattiryhmiä

Kosmetologit hoitavat pääasiassa terveiden asiakkaiden jalkoja esteettisin tavoittein. He ohjaavat asiakkaita, joilla on erilaisia jalkasairauksia ja –vaivoja, jalkaterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon (60 op, mikä vastaa vuoden opintoja) näyttökokein voi suorittaa kosmetologin tai terveydenhuollon perustutkinnon ja käytännön työkokemuksen jälkeen. Tutkinnon suorittaneet osallistuvat jalkojen perushoidon toteuttamiseen ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja ammatinharjoittajina.

Fysioterapeutin perustutkinnon jälkeen podiatrista fysioterapiaa opiskelleet keskittyvät työssään alaraajavaivoihin. He hoitavat alaraajan tai jalkaterän toimintahäiriöitä.