Etusivu » Borrelian esiintyvyys 2014

Borrelian esiintyvyys 2014

Kuka pelkää punkkia? -kuvat
21.9.2015
Jukka Hytönen, Pekka Lahdenne, Jarmo Oksi, Anne Pitkäranta ja Olli Vapalahti
Kuva 1. Borrelioositapaukset sairaanhoitopiireittäin 2014, tapauksia/ 100 000 asukasta. Borreliatapauksia ilmoitettiin vuonna 2014 yhteensä 1679, mikä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina, (2013: 1707, 2012: 1587 ja 2011: 1662). Ilmoituksista 37 perustui nukleiinihappo-osoitukseen ja 1633 serologiseen testiin. Tapauksia raportoitiin koko maasta. Ilmaantuvuus oli keskimäärin 31/100 000, mutta alueiden välillä oli havaittavissa suurta vaihtelua. Ahvenanmaalla ilmaantuvuus oli aiempien vuosien tapaan korkein (1449/100 000), ja siellä todettiin 413 tapausta eli neljäsosa Suomen borreliatapauksista. Kuten aiempina vuosina borreliaa esiintyi eniten syksyllä, suurin osa tapauksista ajoittui elo–lokakuulle. Pääosa (75 %) tapauksista todettiin yli 45-vuotiailla ja 53 % naisilla.