Etusivu » Neuvolan terveystarkastukset

Neuvolan terveystarkastukset

Kotineuvola
1.7.2012
Elina Hermanson

Vuonna 2009 voimaan tuli asetus, jonka tarkoituksena on yhtenäistää neuvolatoimintaa ja kouluterveydenhuoltoa ympäri maatamme. Terveys­tarkastusten suorittamisen osalta määräykset saivat lain voiman vuoden 2011 alusta. Nyt siis kaikkialla tehdään samalla tavalla:

  • Lasta odottaville perheille järjestetään vähintään yksi laaja terveystarkastus.
  • Lapselle tehdään tämän ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy vähintään kaksi lääkärintarkastusta lapsen ollessa 4–6 viikon ja 8 kuukauden ikäinen sekä laaja terveystarkastus 4 kuukauden iässä.
  • Lapselle tehdään 1–6-vuoden iässä vähintään kuusi terveystarkastusta, joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä sekä yhteen terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta.
  • Suun terveystarkastuksia järjestetään vähintään yksi lapsen odotusaikana ja kolme tarkastusta ennen kouluikää.
  • Koulu- ja opiskeluiässä järjestetään vastaavalla tavalla tarkastuksia: terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen kerran vuodessa, minkä lisäksi ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla tehdään laaja terveystarkastus.
  • Terveystarkastuksissa selvitetään tarkastettavan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.
  • Kun lasta odottavaan perheeseen tehdään laaja terveystarkastus, selvitetään äidin ja sikiön terveydentilan lisäksi perheen hyvinvointia haastatteluilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.
  • Alle kouluikäisen (ja kouluikäisen) laajassa terveystarkastuksessa haastatellaan huoltajia ja selvitetään koko perheen hyvinvointia sen lisäksi, että tutkitaan lapsen terveyttä. Jos huoltajat antavat kirjallisen suostumuksensa, arvioon sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio alle kouluikäisen selviytymisestä päivähoidossa. Kouluikäisen kohdalla selvitetään vastaavalla tavalla oppilaan selviytymistä opettajan näkökulmasta.

Terveystarkastuksissa tehdään muutakin kuin "tarkastetaan terveyttä" – Tarkoitus on, että vanhemmat voivat neuvolassa kertoa kaikenlaisista huolistaan. Heille annetaan yleisesti hyväksyttyä, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, ja heitä tuetaan vaikeuksissa. Terveystarkastuksiin kuuluvat myös rokotukset. Tässä luvussa keskitytään kuitenkin vain seulontoihin, jotka ovat keskeinen osa terveystarkastusta.