Etusivu » Perus- ja erikoissairaanhoito­järjestelmä

Perus- ja erikoissairaanhoito­järjestelmä

Kotineuvola
1.7.2012
Elina Hermanson

Perusterveydenhuolto on se osa julkista terveydenhuoltoa, jonne kuka hyvänsä voi hakeutua saamaan hoitoa. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan lääkärin tekemä lähete.

Erikoissairaanhoidossa alle kouluikäisten lasten sairauksia hoitavat lastenlääkärit, pediatrit, lastenkirurgit, lastenneurologit, lastenpsykiatrit ja tarpeen mukaan myös ihotautilääkärit, silmälääkärit, korvalääkärit ja foniatrit. Foniatria on lääketieteen ala, joka on erikoistunut puhe- ja äänihäiriöihin.

Lain mukaan kotikunnan on huolehdittava siitä, että jokainen saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon. Käytännössä perusterveydenhuollossa toimiva lääkäri arvioi tarpeen. Koska erikoissairaanhoito on pääosin yhteiskunnan maksamaa palvelua, yksityishenkilöt eivät voi itse hakeutua erikoissairaanhoitoon omin päin.

Terveyskeskuksen väestövastuu- eli omalääkäri voi olla yhtä hyvin vastavalmistunut kuin monta vuotta yleislääketieteeseen perehtynyt erikoislääkäri. Sama koskee neuvolalääkäreitä. Mikään ei estä esimerkiksi lastentautien tai lastenpsykiatrian erikoislääkäriä toimimasta neuvolalääkärinä.

Perusterveydenhuollossa toimivalla lääkärillä voi siis olla paljon tai vähän kokemusta, syvää erikoisosaamista, laajaa perehtyneisyyttä – tai vielä melkoisen niukkaa osaamista. Potilaiden tasa-arvon varmistamiseksi jokaisella lääkärillä pitää kuitenkin olla mahdollisuus konsultoida kokeneempaa tai erikoistuneempaa kollegaansa. Asiakas voi vaatia konsultaatiota toiselta lääkäriltä, mutta lähetteestä erikoissairaanhoitoon päättää lääkäri.

Äitiys- ja lastenneuvolat ovat osa kunnallista terveydenhuoltoa. Neuvolaterveydenhoitaja voi siis aina konsultoida perusterveydenhuollon lääkäriä. Äitiysneuvolassa on joitakin nimettyjä poikkeustilanteita, joissa terveydenhoitaja voi tehdä lähetteen suoraan erikoissairaanhoitoon. Lastenneuvolan puolella tällaisia erikoistilanteita ei juuri ole.

Yksityislääkärille hakeutuessaan potilas voi valita lääkärinsä. Monet erikoislääkärit pitävät yksityisvastaanottoa. Erikoislääkärin vastaanotolta pääsee yhteiskunnan ylläpitämään erikoissairaanhoitoon samojen periaatteiden mukaan kuin kunnallisesta perusterveydenhuollosta. Lähetteen saa siis siinä tapauksessa, että hoitava lääkäri arvioi erikoissairaanhoidon palvelujen olevan tarpeen.