Etusivu » Tupakointi Suomessa

Tupakointi Suomessa

Lääkärikirja Duodecim -kuvat
7.2.2012
sisätautien erikoislääkäri, professori Jussi Huttunen

Suomalaisten miesten tupakointi on vähentynyt merkittävästi välillä 1950–2009. Kun vuonna 1950 miehistä jopa 80 prosenttia tupakoi, on vastaava luku tänä päivänä alle 30 prosenttia. Naisten tupakointi on lisääntynyt hieman 50 vuoden aikana.

Päivittäin tupakoivien suomalaisten osuus on pienentynyt välillä 1978–2009. Erityisesti miesten ja poikien tupakointi on vähentynyt. Sukupuolten välinen ero päivittäin tupakoivien välillä on kaventunut.