Etusivu » Lääketieteen sanasto » T » terveydenhuollon ammattihenkilö

Lääketieteen sanasto

Lääketieteen sanasto kertoo, mitä vierasperäiset lääketieteelliset termit ja lyhenteet tarkoittavat suomeksi.

terveydenhuollon ammattihenkilö

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan henkilö, joka kyseisen lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilö, jolla kyseisen lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö); vrt. terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö1