Etusivu » pitkittäistutkimus

Lääketieteen sanasto

Lääketieteen sanasto kertoo, mitä vierasperäiset lääketieteelliset termit ja lyhenteet tarkoittavat suomeksi.

pitkittäistutkimus

longitudinal study (e); tutkimus, jossa tutkittavia (joiden altistus on määritelty tai mitattu ennen vastetta) seurataan pitkähkön aikaa, yleensä useita vuosia (mm. seurantatutkimus, interventiotutkimus); vrt. poikittaistutkimus1, ks. myös seurantatutkimus2