Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Terveyskirjasto - Duodecim
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Tunneälyn määritelmiä
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt!

Tunneälyn määritelmiä

Voimavarat käyttöön
7.2.2006
Antero Katajainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara

Tärkeintä on olla tietoinen omista tunteistaan, sitten voi valita toimintansa tietoisemmin hyvän moraalin ja mielikuvituksen avulla. Esimerkkimme bussissa ollut äiti teki selvästi valinnan, miten toimia. Hän olisi voinut valita toisinkin, ja sitä matkustajat odottivatkin. Helpotus oli suuri, kun äiti osasi valita myönteisen käyttäytymisen. Äidin toiminta täytti Mikael Saarisen tunneälyn määritelmän:

Tunneäly on joukko henkilökohtaisia, emotionaalisia ja sosiaalisia kykyjä ja taitoja, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn selviytyä onnistuneesti ympäristön vaatimuksista ja paineista.

David Coleman on eritellyt tunneälyn osatekijöitä tarkemmin seuraavasti:

1. Omien tunteiden tiedostaminen

  • on tunneälyn kulmakivi. Ihmiset, jotka havaitsevat tunteensa ja osaavat ehkä nimetä ne, osaavat järjestää elämäänsä itselleen tärkeään suuntaan.

2. Tunteiden hallitseminen

  • tarkoittaa tunteiden käsittelyä niin, että ne sopivat kulloiseenkin tilanteeseen. Tämä taito lisääntyy itsetuntemuksen myötä. Tästä puhutaan tarkemmin tässä luvussa, kun kerrotaan tunteiden muuttamisesta ja vihan tunteiden purkamisesta.

3. Motivaation löytäminen

  • tarkoittaa taitoa valjastaa tunteensa jonkin päämäärän saavuttamiseen. Kun ihminen löytää motivaation, hän osaa siirtää mielihyvää tuonnemmaksi, pidätellä impulssejaan, keskittyä tiiviisti ja päästä näin FLOW–tilaan. (FLOW–tilassa keskitytään innostavaan ja mielenkiintoiseen asiaan niin, että aika menettää merkityksensä.)

4. Muiden tunteiden havaitseminen,

  • mikä tarkoittaa empatiakykyä. Tässä taitavat ihmiset osaavat huomata pieniäkin viestejä muiden tarpeista ja ovat erityisen sopivia myyjiksi, opettajiksi tai johtajiksi.

5. Ihmissuhteiden hoito,

  • eli taito, jonka avulla saadaan aikaan yhteistyötä.

Tunneälyn osatekijät ovat keskenään monimutkaisessa riippuvuussuhteessa, jonka tutkiminen on vielä kesken. Mikael Saarisen mukaan voidaan puhua on ns. ydintekijöistä, välittävistä tekijöistä ja seuraamus- eli tulostekijöistä. Ydintekijöistä tärkeimpiä ovat tietoisuus omista tunteista ja impulssien hallinta. Kun on harjoitellut näitä taitoja, välittävät tekijät lisääntyvät, eli itsetuntemus ja itsenäisyys kasvavat. Seurauksena itsensä toteuttamisen taito voi kasvaa. Tätä prosessia kuvataan seuraavassa « Tunneälyn osatekijät»1:

Kuva 1.

Tunneälyn osatekijät. Mukaeltu kirjasta: Saarinen M (2001): Tunne älysi, älyä tuntevasi, s. 27, 2001.