Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Terveyskirjasto - Duodecim
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Mielikuvat ja suggestiot
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt!

Mielikuvat ja suggestiot

Voimavarat käyttöön
7.2.2006
Antero Katajainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara

Mielikuvia koetaan paitsi kuvina, myös sisäisenä puheena, tuntemuksina, tunteina ja ääninä. Tämä mielikuvien rikkaus antaa mahdollisuuksia muunnella ihmisen sisäisiä kokemuksia suuntaan, jota ihminen itse pitää tavoiteltavana: oppimisessa, itsensä kehittämisessä, urheilusuorituksen tai muun taidon parantamisessa.

Suggestion voima

Rentoutumisessa mielikuvien ohjailua voidaan tehostaa suggestioilla, jotka ovat "puhetta mielen tiedostamattomalle osalle ". Kuten aiemmin on kerrottu, vaimenee rentoutuneessa tilassa aivojen tietoinen, kontrolloiva puoli. Tämä antaa ihmiselle mahdollisuuden ottaa vastaan myönteisiä suggestioita, joiden tavoite on esimerkiksi vahvistaa itsetuntoa, lisätä luovuutta ja ongelmanratkontataitoja.

Arkipäivässä käyttämämme kieli sisältää suggestioita, joiden vaikutusta emme aina tule ajatelleeksi, kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi:

"Suggestiolla tarkoitetaan vaikutusehdotusta, jolla saattaa olla pitkäaikaisia tunteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia. Nämä voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä. On huomattavaa, että kehittymässä olevan lapsen tai nuoren saama jatkuva negatiivisten suggestioiden virta voi aiheuttaa vakavia esteitä nuoren itsetunnon kehitykselle ja ehjän persoonallisuuden muotoutumiselle. Usein kasvattaja ei ole edes tietoinen käyttämistään negatiivisista suggestioista, esimerkiksi nalkutuksesta ja nuoren kykyjen vähättelystä," tutkija Raimo Lindh sanoo.

Jos sanojen suggestiiviset vaikutukset ovat edellä kuvatulla tavalla voimakkaita ihmisen kasvuvaiheessa, mahtaako tuo vaikuttavuus hävitä aikuisten maailmassa minnekään? Mahdollisuutemme vaikuttaa toisiin ihmisiin ovat paremmat kuin tulemme ajatelleeksi. Sanoillamme ja teoillamme saamme aikaan sekä myönteistä että kielteistä kanssaihmistemme tunnelmissa tai työyhteisöjemme ilmapiirissä. Puhumattakaan ajatusten voimasta omaan hyvinvointiin.