Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Terveyskirjasto - Duodecim
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Elämänmuutosten stressaavuus
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt!

Elämänmuutosten stressaavuus

Eustressi
16.1.2006
Ilkka Vartiovaara

Kun ihminen on väsynyt, masentunut tai tehnyt kohtuuttomasti ylitöitä, hän sairastuu tavallista paljon herkemmin esimerkiksi erilaisiin tartuntatauteihin, koska stressi on jo heikentänyt hänen immunologista puolustusmekanismiaan. Stressattu elimistö tuottaa myös noita jo mainittuja hormoneja ja muitakin kemiallisia aineita, jolloin immunologiamme voi niiden vuoksi lamautua.

Paljon puhuvan esimerkin ihmisen arkielämässä tapahtuvien asioiden vaikutuksesta stressiin antaa Thomas Holmesin ja Richard Rahen maailmankuulu tutkimus ihmisten lähimenneisyydessä tapahtuneista elämänmuutoksista. He listasivat 5 000 henkilön kuvaamat stressaavilta tuntuneet elämäntapahtumat, joita heille oli lähimenneisyydessään sattunut. Sitten tutkijat pyysivät 400 potilasta merkitsemään tähän pohjautuvaan listaan kaikki oman arvionsa mukaan haitalliset elämäntapahtumat. Käytetty stressiasteikko vaihteli nollasta sataan. Tutkimuksen lopussa kaikki annetut pisteet laskettiin yhteen ja tuloksia käytettiin sairastumisriskin indikaattoreina.

Selvitys paljasti monenlaisia ja yllättäviäkin asioita. Mukana oli aivan tavallisia ja "tyypillisiä" stressitekijöitä. Lisäksi todettiin kuitenkin joukko asioita, jotka olivat edellyttäneet suurta sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen, mikä aina merkitsee ihmiselle tietynasteista stressiä. 43 listatun seikan joukossa on myös monia sellaisia, jotka maalaisjärjen mukaan tuntuisivat olevan puhtaasti myönteisiä tapahtumia (loma, häät jne.). Kts. taulukko «Elämäntapahtumien stressaavuus Holmesin ja Rahen mukaan. »1.

Taulukko 1. Elämäntapahtumien stressaavuus Holmesin ja Rahen mukaan.
Järj. no. Elämäntapahtuma Elämänmuutos- yksikkö
1. Puolison kuolema 100
2. Avioero 73
3. Muuttaminen erilleen asumaan 65
4. Vankilatuomio 63
5. Lähiomaisen kuolema 63
6. Oma loukkaantuminen tai sairaus 53
7. Avioliitto 50
8. Potkut töistä 47
9. Avioliiton sovitteleminen 45
10. Eläkkeelle jääminen 45
11. Muutos perheenjäsenen terveydessä 44
12. Raskaus 40
13. Seksuaalinen toimintahäiriö 39
14. Uuden perheenjäsenen syntymä 39
15. Liikeyrityksen uudelleenjärjestelyt 39
16. Muutos taloudellisessa asemassa 38
17. Läheisen ystävän kuolema 37
18. Työkuvan selkeä muutos 36
19. Lisääntyvät riitelyt puolison kanssa 35
20. Suurehko asuntolaina 31
21. Omaisuuden joutuminen pakkohuutokauppaan 30
22. Työvelvoitteiden muuttuminen 29
23. Lapsi muuttaa pois kotoa 29
24. Riidat puolison omaisten kanssa 29
25. Erinomainen henkilökohtainen saavutus 28
26. Puoliso alkaa tai lopettaa työssäkäynnin 26
27. Koulun alkaminen tai loppuminen 26
28. Muutos asuinoloissa 25
29. Henkilökohtaisten tapojen muuttaminen 24
30. Vaikeuksia pomon kanssa 23
31. Muutos työajassa tai -oloissa 20
32. Asunnon muutos 20
33. Koulujen muutos 20
34. Vapaa-ajan muutos 19
35. Muutos kirkollisessa toimeliaisuudessa 19
36. Muutos sosiaalisessa toimeliaisuudessa 18
37. Kohtuullinen asuntolaina 17
38. Muutos nukkumistottumuksissa 16
39. Muutos perheen yhteisissä kokoontumisissa 15
40. Muutos ruokailutavoissa 13
41. Loma 12
42. Joulu 12
43. Vähäpätöinen lakirike 11

Holmes ja Rahe asettivat kyselyn mukaisesti nuo asiat tärkeysjärjestykseen ja antoivat jokaiselle niiden stressivaikutuksen mukaisesti tietyn pistemäärän.

Tulokset eivät olleet ainoastaan tutkimuksellisesti kiinnostavia, vaan ne ovat osoittautuneet yhtäpitäviksi ihmisten todellisessa elämässä. Holmes ja Rahe antoivat aihelistan potilaita hoitaville lääkäreille, jotka pyysivät potilaita merkitsemään, mitä noista asioista heille oli lähimenneisyydessä tapahtunut ja missä määrin ne olivat aiheuttaneet heille ongelmia. Kun tämä oli tehty, pisteet laskettiin yhteen. Näin saatu kokonaispistemäärä antoi tutkijoille kuvan potilaiden elämässä tapahtuvien asioiden vaikutuksesta silloin, kun tiedossa ei ollut jo ennalta mitään tunnistettua psyykkistä kriisitilaa tai ongelmaa. Pisteytys voidaan jakaa neljään pääryhmään. .