Etusivu » X-kromosominen dominantti chondrodysplasia punctata (Orphanet)

X-kromosominen dominantti chondrodysplasia punctata (Orphanet)

Harvinaiset sairaudet
20.5.2015
Toimitus

Tämä on Orphanet-artikkeli «Orphanet-tietokannan esittely»1

Harvinainen periytyvä ihotauti, jonka kliininen kuva vaihtelee laajasti. Tavallisimmin siihen kuuluvat kalansuomutauti (iktyoosi), luustomuutokset (chondrodysplasia punctata), epäsymmetrisesti lyhyet raajat, harmaakaihi ja lyhytkasvuisuus.

Vastasyntyneen kalansuomutaudin kaltainen punaihoisuus on tyypillinen oire. Punoitus on tavallisesti yleistynyt, kun taas sarveistuneet suomut seuraavat yleensä Blaschkon linjoja ja niillä on taipumus hävitä viikkojen - kuukausien aikana. Vanhemmilla lapsilla Blaschkon linjoja noudattava iktyoosi on tavallisin oire (95 % tapauksista), häviten myös iän myötä. Erityisesti karvatuppia koskeva hyperkeratoosi ja myöhemmin atrofia ilmestyy aiemmin hilseilevien paikkojen kohdalle, tyypillisesti follikulaariseen tapaan. Se on erityisen tavallista vartalolla, kyynärvarsissa ja kämmenselissä. Paikoittain esiintyvät arpimaiset karvattomat alueet ovat myös yleisiä.

Tavallisimmat luustomuutokset ovat raajojen, yleensä olkavarren ja reiden epäsymmetrinen lyhyys yhdessä chondrodysplasia punctata-löydösten kanssa. Kasvojen epätavalliset piirteet, matala nenän selkä, ulkoneva otsa, toisistaan kaukana olevat silmät ja korkea suulaki, ovat tavallisia, samoin lonkkien, käsien ja jalkojen nivelten jäykistymät. Telaluun ulospäin kääntymistä ja muita epämuodostumia voi esiintyä. Selkärangan kohtalainen- vaikea skolioosi ja lyhytkasvuisuus ovat yleisiä. Useimmilla potilaista (60 %) on harmaakaihi, yleensä toispuoleisena, synnynnäisenä tai varhain ilmaantuvana. Silmän ja sarveiskalvon pienuutta sekä luomen epikantuspoimuja on raportoitu. Älykkyys on normaali.

Tauti periytyy X-kromosomissa vallitsevasti ja aiheutuu mutaatioista EBP-geenissä, joka koodaa emopamiilia sitovaa proteiinia (EBP), mikä toimii delta8-delta7-sterolin isomeraasina. Se katalysoi 8(9)-kolestenolin muutosta latosteroliksi kolesterolin biosynteesin loppupäässä. EBP:n puute johtaa 8-dehydrokolesterolin ja 8(9)-kolestenolin kertymiseen ihoon, plasmaan ja muihin elimistön kudoksiin.

Diagnoosi nojaa kliinisiin, biokemiallisiin ja geneettisiin tutkimuksiin. Röntgentutkimusten peruslöydös on chondrodysplasia punctata, joka näkyy luiden epifyysipilkkuina. Biokemiallisissa analyyseissa näkyy 8(9)-kolestenolin ja 8-dehydrokolesterolin lisääntyminen. Geenianalyysi varmistaa diagnoosin. Sikiö- ja alkiodiagnostiikka ovat mahdollisia perheissä, joissa taudin aiheuttava mutaatio tunnetaan. Perinnöllisyysneuvonta on aiheellista. Kun äidiltä ei löydy mutaatiota, isän somaattinen mosaikismi tai de novo- mutaatio voivat selittää lapsen taudin. Ituratamosaikismia ja antisipaatiota on myös raportoitu perheissä. Tauti on poikasikiöillä tappava.

Hoito on moniammatillista. Ihomuutosten hoitoon kuuluvat pehmentävät ja sarveiskerrosta irrottavat aineet (mm. 12 %:n ammoniumlaktaatti ja vaseliinivoide). Lovastatiini ja kolesteroli paikallisesti annosteltuna voivat tehota iktyoosiin. Ortopedisia toimenpiteitä voidaan tarvita luustomuutosten vuoksi. Harmaakaihi leikataan ja näkö korjataan apuvälineillä. Fysioterapia, ammatillinen kuntoutus ja puheterapia voivat olla tarpeen. Säännöllistä iho- ja silmätautilääkärin sekä ortopedin seurantaa suositellaan. Kuulolaite saattaa olla tarpeen. Tauti ei yleensä vaikuta elinajan ennusteeseen (skolioosi voi harvoin vaikeuttaa sydämen ja hengityselinten toimintaa), mutta voi selvästi huonontaa elämän laatua. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/400 000 vastasyntynyttä.

Orphanet ORPHA35173 «http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10376»1