Etusivu » Alfa-1-antitrypsiinin puutos (Orphanet)

Alfa-1-antitrypsiinin puutos (Orphanet)

Harvinaiset sairaudet
21.11.2014
Toimitus

Tämä on Orphanet-artikkeli «Orphanet-tietokannan esittely»1

Geneettinen häiriö, johon liittyy keuhkoemfyseema, maksakirroosi ja harvemmin ihon pannikuliitti eli ihonalaisen rasvakerroksen tulehdus. Kliiniset oireet vaihtelevat suuresti eri potilaiden välillä. Joillain tila on oireeton mutta voi toisilla aiheuttaa hengenvaarallisen maksa- tai keuhkosairauden. Taudille on tyypillistä seerumin matala Alfa1-antitrypsiini (AAT)-pitoisuus. AAT on seerumin tärkein proteaasi-inhibiittori (PI).

PI Z ja PI S ovat Pohjois-Euroopassa yleisimmät puutosta aiheuttavat alleelit. Suurin osa niistä, joilla on vaikea taudinmuoto, ovat PI tyyppiä ZZ. Tyypit ZZ ja SZ ovat riskitekijöitä hengitystieoireiden, kuten hengenahdistuksen ja yskän, sekä varhaisen emfyseeman ja ilmateiden ahtautumisen kehittymiselle jo varhaisaikuisuudessa. Lisäksi ympäristötekijät, kuten tupakointi ja pölyaltistus, yhdistyvät nopeampaan taudinkulkuun. Tyyppi ZZ voi myös johtaa akuutin tai kroonisen maksasairauden kehittymiseen lapsuudessa tai aikuisilla. Tuolloin tyypillisiä kliinisiä piirteitä ovat syntymän jälkeinen pitkittynyt keltaisuus, johon liittyy konjugoitu hyperbilirubinemia ja maksaentsyymeiden pitoisuuden lisääntyminen veressä. Kirroosin aiheuttama maksan vajaatoiminta voi ilmaantua n. 50 vuoden iässä.

Tauti periytyy autosomissa resessiivisesti. Sen aiheuttavat mutaatiot SERPINA1-geenissä (kromosomi 14), joka koodaa AAT-proteiinia. Diagnoosi perustuu matalan seerumin AAT-pitoisuuden toteamiseen ja isoelektriseen fokusointiin. Keuhkosairauden hoitoon käytetään suonensisäistä alfa-1-antitrypsiinin lisäyshoitoa ja säännöllisiä rokotuksia ylä- ja alahengitystieinfektioita vastaan. Lisäksi käytetään oireenmukaista hoitoa. Tarvittaessa harkitaan maksan tai keuhkojen siirtoa. Ennuste riippuu taudinkulusta. Esiintyvyydeksi Länsi-Euroopassa on arvioitu 1/2500.

Orphanet ORPHA60 «http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=194»1, Aikakauskirja Duodecim «Alfa1-antitrypsiinin puutos (18/11)»2