Etusivu » Urheilijoiden suun terveydenhoito

Urheilijoiden suun terveydenhoito

Terve suu
10.6.2015
Helinä Keskinen

Urheilijoiden ruokailutavat sekä harjoittelu- ja kilpailuaikataulut voivat vaarantaa suun terveyttä. Uusimpien tutkimusten mukaan vaativa harjoittelu voi olla riski suun terveydelle, sillä syljen erityksen vähenemisen lisäksi syljen koostumus voi muuttua epäedulliseksi.

Urheiluun liittyvät tavat voivat olla haitallisia lasten ja nuorten suun terveydelle. Heillä on suussaan äskettäin puhjenneita, vain osaksi kovettuneita hampaita. Ne reikiintyvät helposti, jos nautitaan usein makeita juomia ja jos samalla suuhygienia ja muut suunhoitotavat ovat puutteellisia.

Joissakin urheilu- ja liikuntalajeissa on mahdollisuus saada suun alueen tapaturma (ks. «Huulten ja muiden suun alueen pehmytosien haavat ja ruhjeet»1, «Hammastapaturmat»2, «Hampaan siirtyminen tai irtoaminen»3 ja «Leukamurtumat»4). Koska vaurioiden hoito voi olla hankalaa, on tapaturmien ehkäisemiseksi syytä käyttää hammas- ja kasvosuojia aina, kun se on mahdollista. Vasta vähän aikaa suussa olleiden hampaiden tapaturmat voivat häiritä hampaiden juurten kehitystä.

Ruokavalio ja urheilujuomat

Urheilijan ruokavaliossa erityisesti juomatavat heikentävät suun terveyttä. Reipas liikkuminen aiheuttaa janoa ja kuivattaa suuta. Hampaille erityisen haitallista on juoda kuivaan suuhun makeaa tai hapanta juomaa, esimerkiksi urheilu- tai energiajuomaa tai muuta sitruunahappoa sisältävää juomaa, jonka pH on matala, noin 2–4.

Vaikka juoma ei sisältäisi sokeria, sen happamuus aiheuttaa hammaspintojen eroosiota. Urheilijat juovat usein ja pieniä määriä, mikä kuivaan suuhun juotuna on selvä eroosioriski (ks. «Juomat ja suun terveys»5). Jos juoma sisältää sokeria, on lisänä hampaiden reikiintymisriski.

Energiantarve lisääntyy liikunnan aikana. Säännöllisesti syöty monipuolinen ruoka takaa riittävän energiansaannin jo ennen urheilusuoritusta. Erityisen tärkeää se on nuorilla, joilla energiaa kuluu myös kasvamiseen. Lisäenergia otetaan helposti makeista juomista ja makeisista, mutta niistä saatu energia kuluu nopeasti. Yleensä janojuomaksi harjoituksissa ja kilpailuissa riittää pelkkä vesi. Vain erityistilanteissa, pitkäkestoisen ja rasittavan urheilusuorituksen aikana voi olla tarpeen juoda urheilujuomaa. Maitoa pidetään hyvänä palautusjuomana urheilusuorituksen jälkeen.

Joissakin urheilulajeissa seurataan painoa tarkasti. Jatkuva pyrkimys hoikkuuteen ja keveyteen voi johtaa sairaalloiseen laihduttamiseen eli anoreksia nervosaan (ks. «Syömishäiriöt ja suun terveys»6). Se aiheuttaa muiden ongelmien lisäksi myös hampaiden eroosiota, sillä vatsasta nousee suuhun hampaita syövyttävää happoa.

Nuuska

Joihinkin urheilulajeihin liittyy nuuskan käyttöä, joka monin tavoin vaarantaa suun terveyden. Nuuska ei paranna suorituskykyä, vaikka monet nuoret ja urheilijat luulevat niin. Päinvastoin sen aiheuttama verenkierron hidastuminen lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa palautumista rasituksen jälkeen. Nuuskaan syntyy helposti riippuvuus, josta on vaikea päästä eroon (ks. «Nuuskan vaikutukset suun terveyteen»7).

Urheilijan päivärytmin vaikutus

Urheilijan päivärytmi voi poiketa selvästi vähemmän liikkuvan päivästä. Suun terveyden kannalta on tärkeää pitää huolta ateria-ajoista. Terveelliset välipalat antavat energiaa urheilusuorituksiin ja ne voi ujuttaa sopiviin väleihin, riittävän kauaksi liikunnan alkamisajankohdasta.

Suuhygieniasta huolehtimisesta aamuin illoin ei pidä tinkiä, vaikka urheilu alkaisi varhain aamulla tai päättyisi myöhään illalla. Suun kuivuus aiheuttaa ylimääräisen riskin suun terveydelle, minkä vuoksi fluorin käyttöä voi olla tarpeen tehostaa normaalin fluorihammastahnan lisäksi.

Suun terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen suun terveydenhoidon aikataulu, jossa huomioidaan urheilusta johtuvat poikkeamat esimerkiksi ruokailuajoissa.

Urheiluseuran rooli

Urheiluseurojen sekä niiden valmentajien ja huoltajien toiminta suun terveyttä ylläpitävin periaattein on tärkeää. Erityisesti junioritoiminnassa aikuisten ohjeilla ja mallikäyttäytymisellä on suuri merkitys.

Urheiluseurojen tulee opastaa jäseniään syömään terveellisesti ja monipuolisesti, pitämään vettä perusjanojuomana sekä käyttämään tapaturmien ehkäisemiseksi tarpeellisia suojia. Myös terveellisten eväiden tekemiseen ja ksylitolin käyttöön makeisina seura voi antaa suosituksensa. Lisäksi tulee suhtautua kielteisesti tupakan, nuuskan, alkoholin ja huumeiden käyttöön esimerkiksi kilpailumatkoilla.

Taulukkoon «Urheilijan suun terveyteen vaikuttavat asiat»1 on kerätty urheilijan suun terveyteen edullisesti ja haitallisesti vaikuttavia asioita.

Taulukko 1. Urheilijan suun terveyteen vaikuttavat asiat
Terveyteen vaikuttava asiaSuositeltava tapaHaitallinen tapa ja sen vaikutus
Alle 16-vuotiailla hampaiden kehitys keskenHyvät terveystottumukset (ravinto, suuhygienia, fluori, ksylitoli) takaavat hampaiden kehitykselle suotuisat olosuhteet.Epäsäännölliset ja puutteelliset terveystottumukset heikentävät hampaiden tervettä kehitystä.
Tapaturmat suun alueellaHammas- ja kasvosuojat ovat käytössä sekä asiallinen käyttäytyminen kaikissa tilanteissa.Ilman hammas- ja kasvosuojia sekä "koheltaen" aiheutuu suun alueen tapaturmia. Hampaiden juurenkehitys voi häiriytyä.
Janojuomat Vesi kostuttaa suuta eikä aiheuta ongelmaa suun terveydelle.Sokeria sisältävät juomat aiheuttavat hampaiden reikiintymistä ja happamat juomat hammaseroosiota.
RavintoMonipuolinen ruoka säännöllisin välein antaa energiaa.Yksipuolinen ruoka ja makeat välipalat eivät anna pitkäaikaista kestävyyttä.
SuuhygieniaSäännöllinen suun puhdistus ja fluorin käyttö ylläpitävät suun terveyttä.Suun puhdistuksen ja fluorin saannin laiminlyönti heikentävät suun terveyttä.
PäivärytmiAteriat ja välipalat säännöllisin välein pitävät happohyökkäysten määrän vähäisenä.Epäsäännölliset ateria- ja välipala-ajat heikentävät suun terveyttä
Tupakka, nuuska ja muut päihteetEivät ole käytössä.Päihteet heikentävät suun terveyttä.
Urheiluseuran rooliPeriaatteet suun terveyttä tukevia, aikuiset mallina ja esimerkkinäLipsumista ja välinpitämättömyyttä terveystapojen suhteen, vaikuttaa joukkueen terveystapoihin.