Etusivu » Suun terveystarkastus

Suun terveystarkastus

Terve suu
10.6.2015
Kaarina Sirviö

Esitiedot

Kun potilas tulee suun terveydenhuoltoon, häneltä tarkistetaan aluksi esitiedot, kuten yleissairaudet, käytössä olevat lääkkeet, käytössä olevat luontaistuotteet, lääkeallergiat, yliherkkyydet sekä muut hoidossa huomioon otettavat seikat. Esitiedot potilaan yleisterveydentilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suun terveydestä ovat tarpeen hoidon turvallista toteuttamista ja mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamista varten. Esitiedot voidaan kerätä erillisellä lomakkeella, mutta ne varmistetaan potilaan kanssa keskustellen. Esitiedot tarkistetaan jokaisen hoitojakson alussa.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi potilaan kanssa keskustellaan hänen suun omahoitotottumuksistaan, kuten suuhygienia- ja ravintotottumuksista, sekä tupakoinnin ja alkoholin vaikutuksista suun terveyteen. Lisäksi keskustellaan potilaan tuntemuksista suunsa terveydentilasta sekä hoitoon hakeutumisen syystä ja aikaisemmista suun hoidoista. Kun potilaan esitiedot on kartoitettu, tehdään suun terveystarkastukset tai suun perustutkimukset.

Suppea suun terveystarkastus

Hammashoitaja tai suuhygienisti voi tehdä suppean suun terveystarkastuksen esimerkiksi alle kouluikäiselle tai aikaisemmin hoidossa olleelle asiakkaalle. Tällöin terveystarkastukseen kuuluu suun terveyden (ientulehdus, plakki, karies) sekä hampaiden puhkeamisen määrittäminen. Tarkastus ei sisällä sairauden diagnooseja.

Suun terveystarkastus

Suuhygienistin tekemään suun terveystarkastukseen sisältyy suun ulkoinen tarkastus, esimerkiksi kasvot, huulet ja iho huulten ympäriltä. Suun sisäiseen tarkastukseen kuuluu mahdollisten karies-, kulumis- ja eroosiovaurioiden sekä purennan kontrollointi.

Tarkastuksessa määritetään plakin sijainti ja määrä, hammaskiven esiintyminen, ientulehdus sekä ientaskujen syvyydet. Lisäksi kartoitetaan ienvetäytymät, ienhyperplasiat eli ienten liikakasvu ja hampaiden liikkuvuus sekä tarkastetaan limakalvot, suunpohja, suulaki ja kieli. Tarkastus ei sisällä sairauden diagnooseja.

Suun terveystarkastuksessa voidaan käyttää apuvälineenä suukameraa (kuva «Suukamera»1). Sillä otetaan kuvia suun sisäpuolelta ja haluttaessa saadaan jopa 100-kertaisia suurennoksia. Suukameran avulla potilaalla on aikaisempaa paremmin mahdollista osallistua suun terveyden hoitoonsa.

Tärkeä suukameran käyttöalue on pitkäaikaisten, kroonisten suusairauksien dokumentointi. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa vaikeat iensairaudet ja ennen kaikkea krooniset limakalvosairaudet. Limakalvomuutosten seuranta helpottuu suukameran avulla. Karieksen havaitsemisen apuvälineenä voidaan käyttää suukameraa (kuva «Suukamera»1) tai kuituvaloa (kuva «Kuituvalon käyttö suun tutkimuksen apuvälineenä»2).

Aiheeseen liittyvä ohje, ks. Valmistautuminen suun terveydenhoitokäyntiin «Valmistautuminen suun terveydenhoitokäyntiin»1.