Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Tupakka ja mielenterveys -muna vai kana?

Tupakka ja mielenterveys -muna vai kana?

15.02.2001
Uutispalvelu Duodecim

Tupakointi aiheuttaa ahdistushäiriöitä. Näin väittävät yhdysvaltalaiset tutkijat, jotka haastattelivat liki 700:aa nuorta keskimäärin 16- ja 22-vuotiaana. Vaarasuhteita laskettaessa vakioitiin ikä, sukupuoli, vaikea temperamentti lapsuusiässä, nuoruusiän alkoholin- ja huumeidenkäyttö sekä ahdistus- ja masennushäiriö ynnä vanhempien koulutus, tupakointi ja psykopatologia. Tutkimus näyttää hyvältä ja perusteelliselta. Tulokset perustuivat kuitenkin pieniin tapausmääriin. Diagnosoituja yleistyneitä ahdistushäiriöitä oli kahdeksan ja agarofobiaa neljä tapausta (JAMA 2000;284:2348). Näin pienen aineiston analysointi monen selittäjän logistisella regressiomallilla ei anna luotettavia tuloksia. Emme saa oikein selvää siitä, voisiko tupakointi olla sellainen kana, joka munii mielenterveyshäiriöitä. Mutta asia saattaisi olla päinvastoin. Englantilainen, koko väestöä edustava yli 12 000 henkilön joukko vastasi kyselyihin viisi kertaa vuoden välein (Am J Epidemiol 2000;152: 651). Mielenterveyden mittarina käytettiin General Health Questionnairea, joka mittaa viimeaikaista psykiatrista oireilua, etenkin ahdistusta ja masennusta. Aiempien tutkimusten mukaan tämän instrumentin herkkyys on 89 % ja spesifisyys 80 %. Savukkeiden kulutuksen muutokseksi katsottiin viiden tai useamman päivittäisen savukkeen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. Tupakointiaan lisänneitä oli mielenterveysoireisten joukossa 30 % enemmän kuin oireettomien keskuudessa. Nuorimmassa ikäryhmässä (16–25 v) vastaava luku oli 50 %. Tupakointi voisi siis olla yritys lievittää henkistä pahaa oloa. Ajatusta tukee yhdysvaltalainen tutkimus, jonka mukaan mielenterveyshäiriöitä potevat onnistuvat lopettamaan tupakanpolton harvemmin kuin muut (JAMA 2000;284: 2606). Vaikka syyn ja seurauksen suhde voi periaatteessa olla kummankinsuuntainen, tuoreet tutkimukset viittaisivat siihen, että mielenterveyshäiriöisestä munasta kuoriutuu tupakoivia kananpoikia. Mutta on kolmaskin vaihtoehto. Aiemman kaksostutkimuksen mukaan yhteys ei ole kausaalinen, vaan sen takana ovat molempiin vaikuttavat geneettiset syyt (Arch Gen Psychiatry 1993; 50:36). Munan ja kanan takana taitaakin piillä kukko. –KP