Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Kaatopaikka-alueiden läheisyydessä kohonnut sikiövaurioriski?

Kaatopaikka-alueiden läheisyydessä kohonnut sikiövaurioriski?

20.08.2001
Uutispalvelu Duodecim

Kaatopaikkojen läheisyydessä elävien äitien jälkeläisillä näyttäisi olevan hivenen kohonnut epämuodostumariski. Britanniassa 80 prosenttia asukkaista asuu 2 kilometrin säteellä kaatopaikka-alueesta. Näiden alueiden lapsilla on myös alhainen syntymäpaino hieman todennäköisempi kuin etäämmällä asuvilla. Sen sijaan vastasyntyneiden kuolleisuudella ja jätemaille rakennetuilla asuinalueilla ei näyttäisi olevan yhteyttä. Brittitutkijat havaitsivat British Medical Journal –lehden julkaisemassa tutkimuksessa, että vauvoilla esiintyi tavallista hiukan enemmän kehityshäiriöitä hermostoputkissa ja joissakin sisäelimissä. Se, mistä tämä johtuu tai miten epämuodostumat liittyvät asuinalueiden maaperään ei tutkimuksessa käynyt ilmi. Lehden pääkirjoituksen mukaan syy-yhteydet ovat liian epäselvät, jotta tutkimuksen pohjalta kannattaisi tehdä johtopäätelmiä. Toisaalta esimerkiksi Britanniassa 80 prosenttia väestöstä asuu jätemaalla täytetyillä alueilla, joten niiden aiheuttamien sikiövaurioiden ja muiden terveyshaittojen jatkotutkiminen on pääkirjoittajan mukaan erittäin tarpeellista.

Tutkijat seuloivat maantieteellisesti postinumeroiden perusteella kaikki ne vauvat, joiden äidit asuivat alle kahden kilometrin säteellä sellaisista täyttömaa-alueista, joilla oli ollut aktiivista toimintaa vuosien 1982 ja 1997 välillä. Tutkittuja elävänä syntyneitä vauvoja oli yli 8,2 miljoonaa, heistä noin 120 000:lla todettiin synnynnäinen epämuodostuma. Näiden vauvojen syntymä- ja terveysrekistereitä verrattiin kauempana jätemaa-alueista asuneiden vauvojen tietoihin. Tutkimuksessa ei eritelty sitä millaisen jätemaan kaatoalueesta oli kyse. Näin ollen se mitä myrkyllisiä aineita maaperässä oli jäi tutkimuksessa selvittämättä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2001; 323; 363-368)