Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Apinan virus non-Hodgkinin-syövän taustalla?

Apinan virus non-Hodgkinin-syövän taustalla?

11.03.2002
Uutispalvelu Duodecim

Viime vuosikymmeninä huolestuttavasti lisääntyneet non-Hodgkinin-lymfoomat liittyvät tuoreen tutkimuksen mukaan apinan virukseen nimeltä SV40 (simian virus 40). Tutkimuksessa non-Hodgkinin-lymfoomakudoksista yli 40 prosentista löytyi merkkejä SV40-tartunnasta. Vastaavia merkkejä ei löytynyt vertailuryhmän muita syöpiä sairastavilta potilailta eikä myöskään terveiltä verrokeilta. Apinan viruksen tartuntatie ihmiseen on ollut aiemmin käytetty polorokote, joka sisälsi rhesusapinan munuaissoluissa tuotettuja eläviä viruksia. Tartunnan taustalla olevaa poliorokotetta käytettiin yleisesti vuosina 1955-63 ja miljoonat ihmiset on rokotettu poliota vastaan kyseisellä rokotteella. Tutkittujen non-Hodgkin -potilaiden joukossa oli myös muutama vuoden 1963 jälkeen syntynyt henkilö, ja tutkijoiden mukaan tämä saattaa antaa aihetta epäillä, että kyseinen virus leviäisi muutoinkin ja myös ihmisestä toiseen. Non-Hodgkinin-lymfoomaa esiintyy jopa 300 kertaa yleisemmin HIV:a sairastavilla henkilöillä kuin terveellä väestöllä.

Lancet-lehden julkaisemassa kontrolloidussa analyysissa verrattiin SV40 spesifien polyomavirus T:n vasta-aineita erilaisissa potilasryhmissä. Osa tutkituista non-Hodgkinin lymfoomaan sairastuneista oli HIV-positiivisia, osa ei ollut HI-viruksen kantajia ja osalla ei ollut lymfoomaa. Vertailuryhmän muodostivat potilaat, jotka sairastivat rintasyöpää tai paksusuolensyöpää. SV40-viruksen vasta-aineita löytyi 42 prosentilta non-Hodgkinin syndroomaan sairastuneista, HIV ei vaikuttanut vasta-ainelöydöksiin. Kellään niistä, jotka eivät sairastaneet lymfoomaa ei löytynyt vasta-aineita, eikä myöskään niiltä, jotka sairastivat muita syöpätyyppejä. Toisessa, samassa lehdessä julkaistussa tutkimuksessa SV40 –virusta löytyi 43 prosentissa non-Hodgkinin lymfoomista sekä muutamassa prosentissa muita kasvaimia. Mekanismit, miten SV40 liittyy syöpiin ovat vielä tarkemmin selvittämättä.

Uutispalvelu Duodecim
(The Lancet 2002; 359: 817-23)


Tutkimustuloksen huolestuttavuutta lisää se, että apinan viruksen tartuntatie ihmiseen on ollut aiemmin käytössä ollut poliorokote, joka sisälsi rhesusapinan munuaissoluista tuotettuja eläviä soluja.
Non-Hodgkinin lymfoomiin sairastuu vuosittain 850 ihmistä, joiden keski-ikä on noin 60 vuotta. taudin esiintyvyys kasvaa kaikissa länsimaissa. Kyseessä on taudinkuvaltaan ja ennustettavuudeltaan varsin monikirjoinen joukko erilaisia imusolujen sairauksia, jotka voidaan jakaa hidaskasvuisiin ja nopeakasvuisiin. Ennuste ja hoito ovat tapauskohtaisia.

Suomessa käytettävä poliorokote sisältää apinan munuaissoluviljelmässä kasvatettuja kolmen eri serotyypin polioviruksia. Suomessa ei ole käytössä elävää, heikennettyä, suun kautta annettavaa poliorokotetta. Valtaosa maailman kansoista käyttää suun kautta annosteltavia poliorokotetyyppejä. 1980-luvun puolivälissä Suomessa puhkesi polioepidemia, jonka pysäyttämiseksi käytettiin suun kautta annosteltavaa elävää, heikennettyä poliovirusta sisältävää rokotetta. Ohjelma kattoi tuolloin 95 prosenttia maamme väestöstä.