Etusivu » Magneettistimulaatiosta lupaava masennushoito?

Magneettistimulaatiosta lupaava masennushoito?

09.05.2003
Uutispalvelu Duodecim

Amerikkalaisessa psykiatriaan erikoistuneessa lehdessä on julkaistu katsaus, jonka mukaan aivojen magneettistimulaatio (TMS) vaikuttaa lupaavalta uudelta depression hoitomenetelmältä. Parhaisiin tuloksiin katsauksen mukaan päästiin sarjoittaisella magneettistimulaatiolla, jota annettiin vasemman etuotsalohkon alueelle. Hoito auttoi etenkin niitä potilaita, jotka olivat nuoria ja joiden depressioon ei liittynyt psykoottisia oireita. TMS on hyvin siedetty ja potilaan kannalta esimerkiksi sähköhoitoa kevyempi toimenpide.

Tutkijoiden mukaan lupaavalta näyttävä magneettistimulaatio vaatii kuitenkin laajoja systemaattisia tutkimuksia, jotta voidaan selvittää tarkoin mitkä potilasryhmät saavat hoidosta parhaan mahdollisen hyödyn. On myös selvitettävä laajemmin miten pitkään annettuna ja millä tavoin annosteltuna simulaatiosta saadaan paras tulos.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Psychiatry 2003; 160: 835-845)
http://www.ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/160/5/835

Magneettistimulaatiolla voidaan synnyttää aivoihin aktivoiva sähkövirta. TMS:n merkitystä depression hoidossa on tutkittu vasta 1990-luvun aikana. Vuonna 1996 julkaistussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että etuotsalohkoalueelle annettu sarjoittainen TMS sai aikaan masennusoireiden merkitsevän vähenemisen vakavasti masentuneilla potilailla, jotka eivät olleet saaneet apua lääkehoidosta. Hoito on halpa ja käytännössä sivuvaikutukseton, joten sen käyttö tulee kenties lisääntymään vakavan masennuksen hoidossa.