Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Tulehdusproteiini kertoo rintakipupotilaan sydänkohtausvaarasta

Tulehdusproteiini kertoo rintakipupotilaan sydänkohtausvaarasta

17.11.2003
Uutispalvelu Duodecim

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kohonnut myeloperoksidaasipitoisuus ennustaa itsenäisesti sydänkohtauksen vaaraa jo pian rintakipujen ilmaannuttua. Myeloperoksidaasi on elimistön valkosolujen erittämä entsyymi, joka liittyy niin sydän- ja verisuonisairauksiin kuin elimistön tulehdusprosesseihin.

New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui yli 600 rintakipujen takia sairaalaan joutunutta potilasta. Tutkijat kartoittivat miten potilaiden myeloperoksidaasipitoisuudet olivat yhteydessä sydänkohtauksen riskiin sekä myöhempien sydäntapahtumien vaaraan. He havaitsivat, että potilaat joiden myeloperoksidaasiarvot olivat kohonneet tutkimuksen alussa, saivat muita useammin sydänkohtauksen ja muun vakavan sydäntapahtuman. Toisin kuin troponiini T -proteiinin, kreatiinikinaasi MB-isoentsyymin ja C-reaktiivisen proteiinin pitoisuudet, ennusti kohonnut myeloperoksidaasipitoisuus sydäntapahtumien vaaran, vaikka potilaalla ei ollut sydänlihasnekroosia eli sydänlihaskuoliota. Tutkijoiden mielestä myeloperoksidaasia voitaisiinkin hyvin käyttää tulevaisuudessa sydäntapahtumien riskistä kertovana merkkiaineena, sillä sen avulla voitaisiin tunnistaa yhä paremmin vakavien sydäntapahtumien vaarassa olevat.

Myeloperoksidaasin pitoisuus mitattiin potilailta keskimäärin 4 tunnin kuluttua rintakipujen alettua. Potilaiden myeloperoksidaasipitoisuuksia verrattiin terveiden verrokkien pitoisuuksiin. Tutkittavien terveydentilaa selvitettiin 30 päivän sekä puolen vuoden kuluttua mittauksesta.

Uutispalvelu Duodecim
(The New England Journal of Medicine 2003;349:1595-604)
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/349/17/1595