Etusivu » Lääkärikirja Duodecim » Kämmenen kalvokutistuma (Dupuytrenin kontraktuura)

Kämmenen kalvokutistuma (Dupuytrenin kontraktuura)

Lääkärikirja Duodecim
16.5.2018
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Oireet ja syyt

Käden kalvokutistumalla (Dupuytrenin kontraktuura) tarkoitetaan vaivaa, jossa kämmenessä oleva jännekalvo paksuntuu ja lyhenee ja tämä vuorostaan vetää sormia koukistukseen (ks. kuva «Dupuytrenin kontraktuura»1). Kutistuma alkaa kämmenkalvon vähittäisellä paksuuntumisena, joka on tunnettavissa kämmenessä yleensä nimettömän ja pikkusormen puolella. Useita vuosia kehityttyään kutistuma estää erityisesti näitä kämmensyrjän puolella olevia sormia suoristumasta, ja kämmenpohjassa on tunnettavissa paksu ja kireä juoste. Joskus samanlainen muutos kehittyy myös jalkapohjaan.

Dupuytrenin kontraktuuran syntyyn vaikuttavat ilmeisesti perinnölliset tekijät, ja vaiva on tavallisempi miehillä. Ilmeisesti myös ympäristötekijöillä on osuutta, sillä muita yleisemmin kalvokutistumaa tavataan diabeetikoilla ja tupakoitsijoilla. Runsas alkoholinkäyttö lisää kalvokutistuman riskin kaksinkertaiseksi.

Itsehoito

Varsinaisesti kutistuman kehittymistä ei voi estää, mutta alkuvaiheessa sormien toimintakyvyn ylläpitämiseksi on hyötyä sormien aktiivisista ja passiivisista ojennusharjoituksista.

Milloin hoitoon

Dupuytrenin kontraktuuran yleisin hoito on leikkaus, jolla kutistuma poistetaan ja näin vapautetaan sormet ojentumaan. Leikkaushoitoon ryhdytään, jos vaivasta on huomattavaa toiminnallista haittaa tai on uhkana nivelten jäykistyminen. Leikkauksen jälkihoitona käytetään lastahoitoa ja kutistavan arpimuodostuksen estämiseksi ihon rasvausta. Melko lupaavia tuloksia on saatu kalvokutistuman hoidosta sidekudospaksuuntumaa ohentavalla entsyymivalmiste-injektiolla, mutta tämän hoidon pitkäaikaisvaikutuksista ei ole varmaa tutkimustietoa.

Käytettyjä lähteitä

Havulinna J. Dupuytrenin kontraktuura. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Päivitys 23.5.2016. Saatavilla internetissä (vaatii käyttäjätunnuksen): «http://www.terveysportti.fi/dtk/ltkb/avaa?p_artikkeli=ykt00470»1

Ryhänen J, Forsman M. Dupuytrenin kontraktuura. Duodecim 2012;128:421–9 «/xmedia/duo/duo10085.pdf»2

Matthew SD. Dupuytren contracture. eMedicine «http://emedicine.medscape.com/article/329414-overview»3 (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitys 21.11.2017.