Etusivu » Jalkavaivojen ehkäisy

Jalkavaivojen ehkäisy

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Suurin osa jalkavaivoista on ehkäistävissä. Toisin kuin yhä lisääntyvät – ja usein ristiriitaiset – terveysmarkkinat antavat ymmärtää, terveyttä ei voi ostaa, vaan ihmiset vaikuttavat omilla valinnoillaan ja toiminnoillaan terveyteensä.

Jokainen pystyy tekemään oikeita ratkaisuja jalkaterveytensä suhteen, kun tuntee kehon, alaraajojen ja jalkaterien rakenteen ja toimintojen taustat sekä niiden terveyttä uhkaavat tekijät ja vaivojen ennaltaehkäisemisen.

Jalkojen omahoito

Jalkojen päivittäinen omahoito (ks. «Jalkojen omahoito»1) on usein puutteellista, jopa virheellistä. Oikealla omahoidolla voidaan ehkäistä suurin osa jalkavaivoista. Lisäksi vaivojen pitkittyminen ja leikkaushoidon tarve voidaan ehkäistä hakeutumalla riittävän varhain asiantuntijahoitoon (ks. «Jalkavaivojen asiantuntijahoito»2 ja «Jalkojenhoitopalveluiden tarjonta»3).

Kenkien merkitys

Tärkein jalkaterveyteen vaikuttava ulkoinen tekijä, johon jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa, on jalkaterien asentoa ja toimintoja tukevien tai tuhoavien kenkien käyttö. Hyvien kenkien ominaisuudet on kuvattu luvussa 6.

Kaikenikäisistä ihmisistä joka toinen pitää liian pieniä kenkiä, jopa 2–4 numeroa liian lyhyitä. Korkeakorkoisissa ja liian kapeissa muotikengissä tarvittaisiin merkintä "tämä tuote voi vahingoittaa terveyttäsi", jotta ihmiset eivät käyttäisi niitä arkikenkinään.

Huomattava osa työtapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Näistä liukastumistapaturmat lisääntyvät huolestuttavasti. Niitä voidaan ehkäistä, kun liukkaan kelin aikaan varataan enemmän aikaa työmatkaan ja kuljetaan hyväkuntoisilla kengillä, joissa on pitävä pohja sekä tukeva ja matala korko (ks. «Työkengät ja jalkaterveys»4).

Kenkien on todettu vaikuttavan erilaisten jalkavaivojen ja urheiluvammojen syntymiseen. Paljain jaloin liikkuvilla kansoilla on tutkimusten mukaan terveemmät jalat kuin kenkiä käyttävillä. Uusi tieto on saanut kenkien valmistajat kehittämään ja tarjoamaan uudentyyppisiä, kevyitä, kiertolöysiä, korottomia sekä ohut- ja taipuvapohjaisia kevytjalkineita (ks. «Kevytjalkineet ja niiden käytön vaikutukset»5). On jopa todettu, että kevytjalkineet vähentävät lonkka- ja polviniveliin kohdistuvaa kuormitusta.

Sukat

Jalkaterveyden kannalta olennaista on, että sukat ovat oikean kokoiset, että ne puetaan oikein ja että ne on valittu käyttötarkoituksen mukaan (ks. «Hyvien sukkien merkitys jalkaterveydelle»6, «Sukkamateriaalit ja kosteuden kulku»7 ja «Sukat käyttötarkoituksen mukaan»8). Keinokuiduista tai sekoitemateriaaleista valmistetut sukat ovat ihoystävällisempiä kuin perinteiset puuvillasukat. Joihinkin sukkiin on kudottu jalkapohjan pehmustus. Kevyillä tuki- ja hoitosukilla ehkäistään turvotusta ja laskimovaurioita (ks. «Alaraajaturvotuksen syyt, ehkäisy ja tunnistaminen»9, «Alaraajaturvotuksen ja laskimoiden vajaatoiminnan hoito»10, «Suonikohjut»11, «Säärihaava»12 ja «Vaivaisenluun aiheuttajat ja kehitys»13).

Jalkaterveys ja liikunta

Liikunnalla on todettu olevan vaikutusta merkittävien kansantautiemme, kuten diabeteksen, sydän- ja verenkiertosairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES), jopa syöpien ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa (ks. «Yleisterveyden ja jalkaterveyden yhteydet»14). Myös lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa liikunnalla on merkittävä rooli.

Hyvä jalkaterveys on oleellinen asia lähes kaikkien liikuntalajien harrastamisen kannalta. Kävely on tehokas ja edullinen liikuntamuoto (ks. «Kävely edistää alaraajojen hyvää kuntoa»15). Paljain jaloin kävelyllä voidaan aktivoida jalkojen toimintoja (ks. «Paljasjalkakävelyn vaikutukset»16). Jalkavoimistelulla (ks. «Jalkavoimistelun merkitys ja periaatteet»17) voidaan edistää alaraajojen ja jalkaterien – ja myös koko kehon – kuntoa.