Etusivu » Jalkaterän etu- ja keskiosa

Jalkaterän etu- ja keskiosa

Terveet jalat
10.12.2012
Riitta Saarikoski, Minna Stolt ja Irmeli Liukkonen

Jalkaterän etuosa

Jalkaterän etuosan muodostavat viisi jalkapöytäluuta ja viiden varpaan 14 varvasluuta (kuva «Jalkaterän luut päältä»1). Ensimmäinen jalkapöytäluu on lyhyin ja paksuin. Se muodostaa kolmasosan päkiän leveydestä. Yhdessä jänneluiden kanssa sillä on suuri merkitys pystyasennon hallinnassa ja kävelyn ponnistusvaiheessa.

Jalkaterän etuosa on löysärakenteinen ja siten helposti muotoutuu virheasentoon (ks. «Levinnyt päkiä»1, «Vaivaisenluun aiheuttajat ja kehitys»2 ja «Vasaravarpaat»3).

Jalkaterän keskiosa ja spiraalitoiminto

Jalkaterän keskiosaan kuuluvat veneluu, kuutioluu ja kolme vaajaluuta (kuva «Jalkaterän luut päältä»1). Vaajaluut muodostavat kiilamaisen rakenteensa ansiosta jalkaterän keskialueelle tukevan holvirakennelman. Jalkapöytäluiden päät ja kuutioluut kiilautuvat kuormituksessa yhteen ja tukevat jalkakaarien toimintaa. Holvirakennelman säilyminen edellyttää jalkaterän etu- ja takaosassa samanaikaisesti vastakkaisiin suuntiin tapahtuvaa spiraalimaista kiertoliikettä: kun kantaluu (jalkaterän takaosa) kiertyy sisäänpäin (supinaatioon) samanaikaisesti päkiä (jalkaterän etuosa) kiertyy ulospäin (pronaatioon) (kuvat «Jalkaterän etu- ja takaosan spiraalimaiseen liikkeeseen vaikuttavia säären lihaksia»2 ja «Jalkaterän etu- ja takaosan spiraaliliikkeen lisääminen ja yhteistoiminta»3 sekä artikkeli «Alaraajan ja jalkaterän rakenne»4).

Spiraaliliike edellyttää hyvää liikkuvuutta jalkaterän keskinivelessä. Tämän kehittyminen edellyttää varpaille nousemista, isovarpaan tyvinivelen vapaata ojentumista ja hyviä sääri- ja pohjelihasten toimintoja.

Jos tätä jalkaterän spiraaliliikettä ei tapahdu, holvirakennelma löystyy ja kaarirakenteet romahtavat. Sen seurauksena kantaluun kuormitus siirtyy ulkoreunalta sisäreunalle ja sisäkaari romahtaa. Tämä näkyy ns. sisäreunan linttaan astumisena (ks. «Ylipronaatio syy vai seuraus»5 ja «Aikuisiän lattajalka»6).

Seuraavaksi romahtaa jalkaterän etuosassa oleva poikittainen jalkakaari ja syntyy levinnyt eli päkiä sekä varpaiden virheasentoja (vasaravarpaat ja vaivaisenluu) (ks. «Vasaravarpaat»3, «Levinnyt päkiä»1 ja «Vaivaisenluun aiheuttajat ja kehitys»2). Yhtenä syynä ongelman kehittymiseen on jalkaterän ja säären lihasten epätasapaino (osa lihaksista on heikkoja – osa liian kireitä), mikä aiheuttaa jalkaterän alueella asentojen ja toimintojen muutoksia. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan jalkavoimistelua ja alaraajojen lihaksien toimintojen tasapainottamista (ks. «Jalkavoimistelun merkitys ja periaatteet»7 ja «Spiraalidynaaminen harjoittelu»8).